По многочисленным просьбам соотечественников размещаем мобильный номер Президента Федерации мигрантов СНГ, Каромата Шарипова в г.Душанбе +992901513055; вайбер и ватцап +79253818555
Архив Паутина Видео Фотогалерея Радио Наш форум Обратная связь
 
 
 

Мурочиатомаи Каромат Шарипов ба Президенти ЧТ, Раиси Точикони дунё Эмомали Рахмон нисбати судяхо ва мурофиаи судхои Точикистон

Документ 4Ба Президенти Чумхурии Точикистон

Раиси Точикони дунё

Эмомали Рахмон

аз номи Раиси Чунбиши Мухочирони

Умумируссиягии Точикон

Сафири Сулх

Каромат Шарипов

Документ 3

Мурочиатома

нисбати судяхо ва мурофиаи судхои Точикистон

Мухтарам Чаноби Президент Эмомали Рахмон. Ман Шарипов Каромат Бакоевич шахрванди давлати шурави ва аз соли 1993 шахрванди давлати Руссия ва хеч вакт шахрвандии чумхурии Точикистонро надоштам .Зиёда аз як сол мешавад ки бо дахолати шахсони зидди миллату давлат сокини Точикистон мебошам ва мехохем бори дигар ба шумо мурочиат намоям ин бор нисбати судяхо ва шахсони ваколатдори сохторхои давлати ва фаъолияти кории онхо.

Пеш аз ин хам ба Шумо ва тамоми сохторхои муттасадии давлати Точикистон нисбати баркарор намудани адолат навишта будам. Ва чавобхое, ки дастраси ман шуданд маро водор намуданд ки барои химояи хукуки худ дар асоси конунхои Точикистон ба суд мурочиат намоям.

Дар тамоми дунё барои хукуки худро химоя кардан танхо ба суд мурочиат менамоянд мо низ ин икдомро пеш гирифтем. Модоме, ки Точикистон давлати сохибистиклол асту аъзои баробархукуки Созмони Миллали Мутахид мебошад ва хамаи санадхои оиди химояи хукуки башарро эътироф мекунад бояд адолати судиро баркарор созаду хакро ба хакдор расонад. Росташ бовари доштам дар сохаи суд шахсони маъулиятнок ва донандагони хуби конун фаъолият мекунанд аммо афсус бо нафароне дучор шудем, ки на балки масъулият надоранд хатто конунхои зикршудаи давлати Точикистонро ба пурраги намедонанд.

Аризаи аввали худро ба суди нохияи Файзобод мохи марти 2017 пешниход намудем судяи суди ин нохия Мирзозода Ф.М. аз дида баромадани аризаи мо худдори карданд сабаб пеш оварданд ки шикояти моро бояд суди нохияи Шохмансури шахри Душанбе барраси намояд. Лозим донистем ба суди нохияи Шохмансур аризаи шикояти нависем пас аз се руз судя Назарзода Д.К. аризаи даъвогии моро низ рад карданду кайд намуданд ки оиди хукуки шахрванди бояд суди нохияи Исмоли Сомони даъвои моро дида барояд. Харчанде рад намудани аризаи мо аз тарафи судяхои нохияи Файзобод ва Шохмансур тибки конуни Точикистон хилофи конун буд мо ночор ба суди нохияи Исмоили Сомони мурочиат намудем ва суд аризаи моро кабул карду рузи мурофиаро муайян намуд ва мурофиа зиеда аз ду мох давом ёфт.

Дар рузи муайян шуда ба суд хозир шудем ва мурофиаро судя Нурализода С.М. огоз намуд суд тарафхоро барои бахс даъват кард онхо намояндахои Вазорати Корхои Дохила Давлатзода С., Зиёев А., Шарипов Г. ва намояндаи Вазорати Корхои Хоричаи Точикистон Шарифзода И буданд. Судя баробари огоз намудани мурофиа ба иштибохот рох медод хангоме мо тамоми хучатхоро дар асоси конун пешниход мекардем ба инобат намегирифт. Намояндхои тарафи мукобил танхо як асосро пеш меоварданд ки ман дар замони шурави дар кайди идораи сурогавии чумхурии Точикистон хастам хар чанде хам аз соли 1980 пас аз баромадани ман аз каламрави РСС Точикистон ва дохил шудан ба мактаби Харбии дар шахри Симферопол РСС Украина дигар бар нагаштаам. Ва соли 1999 дар Федерацияи Руссия пас аз адои хизмати харби ба нафака баромадам ва то имруз шахрванди Федератсия Руссия дар кайд мебошам. Дар чумхурии Точикистон хеч вакт дар кайд набудам чунки макони зист ва моликият надоштам. Хатто судя Нурализода С.М. дар рафти мурофиа ба чумлахои Республикаи Советии Сотсиалистии Точикистон хам ахмият намедихад ки Точикистон давлати сохибистиклол гашта аст росташ у чураът намекард аз намояндахои вазорати корхои дохилаи Точикистон хуччати тасдик кунандаро талаб намояд ки сабаби берун кардани ман аз давлати Руссия гардида буд. Ба болои хамаи ин мухтарам Чаноби Президент намояндаи шиносномавию ба кайдгири Сафарзода Н. тайёр аст ки ба ман шахрвнди давлати дигарро дар се руз шиноснома дихад оё ин конуншикании руи рост нест. Хатто намояндахои дигари вазорати корхои дохили намедонанд кониститутсия дар кадом солхо тагирот дароварда шуда аст. Дар бахсхои суди калбаки ва сохта будани хуччатхо низ муайян шуд, аммо хамаи инро судя дар протаколи суди кайд накард магар ин адолат аст. Хануз суд анчом наёфта маълумамон шуд ки халнома ба тарафи, ки хал мешавад ва ба мо мухлат доданд то ба судхои болои аризаи даъвоги пешниход намоем ва чунин хам кардем.

Суди шахрии шахри Душанбе шикояти моро аз болои суди нохияи Исмоили Сомони барои барраси кабул намуд ва фаркияти ин мурофиа аз мурофиаи пештара дар он буд ки дар ин мурофиа се нафар судя иштирок мекунанд. Судяхо Курбониён А.Н., Рахмонзода М.Ш., Азиматзода Х. мурофиаро огоз намуданд ва даъвогаронро низ даъват карданд ва бахсхои хар ду тарафро дида баромаданд агар дар мурофиаи суди нохияи Исмоили Сомони мо шохиди камбудихои дар боло зикргардида шуда будем ин бор боз бисёр амалхои дигарро низ мушохида кардем.Чанобони судя хар боре хукмеро мебароварданд одамонро аз толор берун мекарданд аммо бояд чунин набошад, чунки дар толор хонаи машварати буданаш лозим аст то инки онхо барои машварат дохили он шаванд. Вакте се нафар судя хукми худро бароварданд дар назди онхо на компютер ва на ноотбук вучуд надошт локин дар андак муддате халномаи пешаки ки бо навиштачоти компютери омода шударо хонданд. Пас маълум мешавад ки судяхои давлати Точикистон аз конун наметарсанд ва ба такдири инсонхо аз паси панча менигаранд. Мо аз тарафи худ ба халномаи суди шахри рози набудем барои хамин ба суди назорати мурочиат намудем бояд суди назорати хукми худро нисбати аризаи мо муайян намояд онхо низ чавоби худро гардониданд танхо санаи таъинот дигар шудааст бокимонда бе тагир ,ин нишонаи он мебошад хатто намояндахои суд масъулиятро эхсос намекунанд.

Баъдан судяи суди шахри Душанбе мухтарам Шухратзода У. ба хуччатхои мо шинос шуд ин хам бошад як мох дароз намуд ва пас бе тагир ба ман расонид шояд у намехост худихоро ранчонад чунки барои онхо худихо аз конун хам болотаранд.

Зиёда аз дах мох мо ба судхои нохиявию шахри мурочиат кардем аммо натичае надод мо хукук доштем ба суди оли аризаи даъвогии пешниход намоем ва чунин хам кардем ва интизори чавоби суди оли шудем. Вакте чавобро гардониданд мо умед доштем хак ба хакдор мерасаду адолат баркарор мешавад. Аммо афсус чунин нашуд локин нанговараш чизи дигар буд судя Саидзода М.М. хатто арзизаро ба таври лозими наомухта ё шояд нахонда бошад он хама иштибоххои дар суди пешинаро бе тагир монда аст. Ман гашта баргашта таъинотро мехондам аз таъинотхои пешина ба чуз санаи руз ва номгуи сохтори суди дигар тагирот дида намешуд онхо хилофи тамоми конунхои башари амал мекунанд пас чаро ба вазифаи худ ки хело масъулиятнок аст хунукназарона назар мекунанд бароям нофахмо мебошад.

Ва судя Саидзода М.М. таъинотхои судхои пешинаро дуруст шуморид ва маро чун зодаи Точикистони шурави шахрванд хисобид. Хар чанде, ки ман ба сини 56 расидааам Чумхури Точикистон 27 сол боз сохиб истиклол аст. У медонад шахсе ки дар кабули кониститутсия иштирок накардааст ва хатто дар панч соли охир на ба сохторхои дохилию берунии давлати Точикистон мурочиат накардааст оиди шиносномаи шахрванди чи гуна шахрванд мешудааст. Дигараш он ки Саидзода М.М. Федератсияи Руссияро барои ба эътибор нагирифтани шартномаи байни давлати Точикистону Руссия оиди шахрванди гунахгор мехисобад .

Имрузхо дар дасти ман хамаи он хуччатхои тасдиккунандае мавчуд аст ки махз дар давраи РСС Точикистон аз кайд бароварда шудаанд хатто маълумотномахое ки аз тарафи намояндахои хадамоти шиносномадихию бакайдгири ва идораи сурогавии ба кайдгири чи гуна дасти ислох кардаанд вучуд дорад. Пинхон хам нест номи шахсони ба ин конуншикани даст зада бо ному насабашон.

Мухтарам Чаноби Президент ман дар ин муддате ки барои баркарор намудани хукуки худ ба тамоми сохторхои давлати Точикистон мурочиат намудам мутассифона хакикатро дарёфт накардам. Вакте органи суди ки вазифаи асосиаш танхо риояи конун аст масъулиятро хис намекунаду ва шахсони тасодуфи ба мансаб рох ёфтаанд ин обруи давлатро мерезонад. Бале дар ин сохтор шахсиятхои арзанда хам кор мекунанд ки лоики тахсинанд аммо бояд шахсони бемасъулиятро харчи зудтар аз органхои суди тоза созем ин ба манфиати кор хохад буд.

Ман берун аз Точикстон хам дар бисёр бахсхои суди оиди химояи мардуми мухочир дар мурофиахо ширкат варзидаам ва хар амалеро, ки пеша мекунам мехохам дар чохорчубаи конун бошад касе, ки манфиати шахсии худро болотар аз конун медонад ин гувохи он аст барои чунин шахс миллату давлат вучуд надорад. Ман дар ин чо танхо адолатро барои худам талаб намекунам мехохам хатто одами оддитарин хам бовари дошта бошад ки конун хамеша дар химояи онхост. Аз хамаи он судяхои ки номбар кардаму ва дигароне ки бо онхо сару кор нагирифтаам бояд андеша кунанд ки хеч гох манфиати худро аз конун боло нагузоранд чунки конуншикани ин хиёнат ба халку давлат аст. Хар хукме ки бароварда мешавад бояд аз руи адолат бошад чунки ояндагон барои хакикатро пинхон кардан моро сарзаниш хоханд кард.

Чаноби Президент, рохбари точикони дунё чихеле, ки дар боло кайд намуда будам ба хамаи сохторхои давлати мурочиат кардаам бори дигар мехохам бо номхояшон кайд намоям. Ба номи Президенти Чумхурии Точикистон Эмомали Рахмонр , рохбари точикони дунё,ба раиси дастгохи президент Озодаи Рахмон, ба раиси мачлиси милли Махмадсаид Убайдуллоев, ба раиси мачлиси намояндагон Шукурчон Зухуров, ба вазири корхои хоричи Сирочиддин Аслов, ба вазири корхои дохила Рамазон Рахимзод, ба номи раиси кумитаи амнияти милли Саймумин Ятимов, ба номи ваколатдори дастгохи назди президент Ализода Зарифи инчунин ба номи раиси шахри Душанбе Рустами Эмомали.

Дар охир мехохам кайд намоям ки барои баррасии масъала оиди мухочирони мехнати ба кабулгохи раиси дастгохи президент Озодаи Рахмон рафтам ва маро шахсе бо номи Файзулло кабул намуд. Ман максади омаданамро ба он кас гуфтам ва у дар чавоб баён кард, ки то ба хол на дидасту на шунида аст, ки рохбарият касеро кабул карда бошад. Ва махз дар дастгохи президент дар сохаи хукук чаноби Музафари Ашуриён (Ашуров М.) фаъолият дорад у ки будан ва чи корхое ки ман барои миллат кардаам бештар аз дигарон медонад аммо чаноби Ашуриён чун судяхои дар боло зикр шуда барои аз даст нарафтани вазифаи худ хомуширо авло медонад.

Ман барои миллату мардуми худ чизеро дарег намедорам пас аз 13 соле, ки дар Точикистон набудам ба он хотир таклифи намояндахои Точикистонро соли 2011 кабул кардам, ки азобу дарди мардуми берун аз ватан бударо ба гуши хукуматдорон расонам харчанде ки бисёрихо маро барои омадан монеъа буданд шояд онхо хак буданд. Замоне ба хоки Точикистон пой мондам аввалин коре, ки ман кардам ба сохтмони НБО Рогун рафтам ва бо чашми худ дидам ин иншооти асрро на танхо обуруи Точикистон аст балки ифтихори тамоми точикони дунёст. Пас аз ошнои бо НБО Рогун сомона ва нашрияи «Овози Точикистонихо»пайваста маколахои худро ба нашр мебаровард ва шукрона мекунем,ки миллат точики мо шохиди кушодашавии аввалин агрегат гардид.

Барои дарди мардумро дарк кардан бояд худро дар симои онхо эхсос намои ва хеч гох аз мардуми ранчдидаи аз дасти худию бегонахо нахароси ва махз хамин мардум сазовори дастгирист. Хангоми мурочиатномаро мехостам ба итмом расонам аз номи Вазорати Корхои Хоричии Руссия чавоби мактуби мо расид тахти №31167 аз 13.12. 2018 сабаби карори суди давлати Руссия оиди баровардани ман махз хамон маълумотномаи фиристодаи намояндахои Вазорати Корхои Дохила Точикистон мебошад. Тарафхои манфиатдор ки душмани миллатанд аз хеч амали зишт даст намекашанд шояд эътибори ман дар байни мардум бошад ки пайваста бо ман дар робита буданд. Барои хакикат мубориза бурдан ин шиор шудаст бароям бовари дорам замоне хакикат ошкор мешаваду адолат баркарор мегардад боки хама дар дасти Худост.

Ва имруз пешниходи худро нисбати карори суди олии Точикистон ба райести суди олии Точикистон супоридам. Ман ва ичунин миллионхо хамзаминони ману шумо интизори ин халнома мебошанд.

Бо эхтиром,

Раиси Чунбиши Мухочирони

Умумируссиягии Точикон

Сафири Сулх Шарипов Каромат Бакоевич.

Люберецкий Городской суд Московской области официально ответил на жалобу поданную адвокатом Каромата Шарипова о бездействии сотрудников аппарата Люберецкого городского суда МО

20190314_13030720190314_13172320190314_131754

Лишенный российского гражданства глава Федерации мигрантов СНГ, правозащитник Каромат Шарипов обратился к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину

Лишенный российского гражданства глава Федерации мигрантов СНГ, правозащитник Каромат Шарипов обратился к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в законности его выдворения из России. Копия письма попала в распоряжение «Ферганы».

«Прошу Вас организовать служебную проверку и принять меры в отношении сотрудников МВД РФ, которые лишили меня паспорта РФ, ущемили мои гражданские и законные права и превысили свои должностные полномочия, чем нанесли мне моральный и материальный ущерб», — говорится в обращении.

По словам Шарипова, повышенное внимание российские правоохранительные органы стали проявлять к нему после того, как он заступился за грузчика из Таджикистана, которого в сентябре 2017 года избили охранники на рынке «Садовод» в Москве.

4 октября 2017 года сотрудники отдела по гражданству Управления МВД по миграции по городу Котельники пригласили Шарипова с паспортом и удерживали его в отделе с 18:00 до 21:30. У него насильно изъяли паспорт гражданина РФ, сославшись на решение УМВД по Смоленской области и заявив, что паспорт считается недействительным, так как выдан в нарушение законодательства, однако само решение Шарипову не предоставили.

Не согласившись с этим решением, Каромат Шарипов 11 октября того же года подал исковое заявление в Люберецкий городской суд о признании незаконными действий сотрудников УМВД по изъятию у него паспорта. Однако суд вынес решение не в пользу Шарипова и постановил депортировать его в Таджикистан. По словам главы Федерации мигрантов, его в наручниках сопроводили в спецприемник и содержали в одиночной камере без допуска адвоката.

12 декабря 2017 года Каромата Шарипова в аэропорту Домодедово принудительно посадили на рейс Москва — Куляб авиакомпании «Сибирь» и выдворили с территории РФ в Таджикистан, где он не имеет места жительства. Перед вылетом Шарипову не дали возможности собрать личные вещи и встретиться с семьей — супругой, детьми и внуками.

Глава Федерации мигрантов отмечает, что после ознакомления с материалами его дела им был выявлен ряд нестыковок, в частности несоответствие дат и отсутствие на протоколах дат и номеров. Кроме того, был проигнорирован тот факт, что он проходил воинскую службу в Вооруженных силах РФ и имеет несколько юбилейных наград.

Шарипов считает произошедшее сговором с участием начальника УМВД России по Смоленской области генерал-майора полиции В. В. Салютина, начальника отдела по вопросам гражданства того же управления майора полиции Н. С. Колбасова и других чиновников из числа руководства смоленского управления. Главным спонсором «операции» Шарипов называет одного из акционеров торгового центра «Москва» некоего Омара Магомедовича.

В своем обращении к главе Следкома РФ правозащитник отмечает, что сам факт лишения его гражданства РФ и депортации в Таджикистан противоречит международному праву, поскольку он никогда ранее не был гражданином Таджикистана. Кроме того, Шарипова разлучили с семьей, без его ведома сняли с учета в собственной квартире, а российские судебные органы отказали ему в защите.

Каромат Шарипов родился в 1963 году в Файзабадском районе Таджикистана, в 1984 году окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище. Прослужил в Вооруженных силах России до 1999 года, в том числе в 1991-1996 годах в составе 201-й мотострелковой дивизии России в Таджикистане, вышел в отставку в звании майора. После отставки занялся активной общественной деятельностью. В 2001-м он инициировал созыв Конференции соотечественников по проблемам трудовой миграции на территории РФ. В 2007 году по инициативе Шарипова был проведен съезд народов Таджикистана в России, по итогам которого создано движение «Таджикские трудовые мигранты» с 46 региональными отделениями. В 2016 году Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации этого движения. Было объявлено, что оно не доказало свой общероссийский статус и неверно описало структуру своих подразделений.

Источник Фергана News

“Ба ман гуфтанд, ки ту муҳоҷирӣ ва ҳаққи шикоят кардан надорӣ”

Ҳафизахон Бутаева ҳангоми ташхис

Як зани тоҷик дар Русия мегӯяд, мақомоти пулиси он кишвар на танҳо гумонбари латту кӯби ӯро дастгир накарданд, балки худи ӯро аз он кишвар ронданд.

Ҳафизахон Бутаеваи 39-сола шоми 3-юми марти имсол аз тарафи фурӯшандаи мағозаи “Магнит” дар Маскав латту кӯб шудааст. Ӯ гуфт, барои додхоҳӣ ба мақомоти пулиси ҷои зисташ, минтақаи Шёлково, муроҷиат намуд, аммо ба ҷойи дастгирӣ таҳдид шунид.

Баҳс аз куҷо бархост?

“Тобистони соли гузашта бо соҳиби мағоза баҳс доштем. Онҳо ба ман йогурти муҳлаташ гузаштаро фурӯхта буданд. Шаби 3-юм дубора баҳс бархост ва фурӯшанда маро бо ашёи сахт зад. Дар оғоз пулис ба ман гуфт, ки ба ҳеч ҷо шикоят накун. Агар касе пурсид, гӯй, ки афтодам. Гуфтанд, ки ту муҳоҷири корӣ ҳастӣ ва ҳаққи шикоят надорӣ”, – нақл кард ӯ рӯзи 12-ми март дар суҳбат бо Радиои Озодӣ.

Бутаева мегӯяд, дар натиҷаи латту кӯб чашм ва косахонаи сараш сахт осеб дидааст ва ӯ барои додхоҳӣ ба додситонии минтақаи Шёлково низ рафтааст. Дар додситонӣ аз ӯ натиҷаи ташхиси тиббиро хостаанд.

Ҳафизахон Бутаева мегӯяд, соҳиби мағоза ба чашму сараш бо ашёи сахт задааст

Ҳафизахон Бутаева мегӯяд, соҳиби мағоза ба чашму сараш бо ашёи сахт задааст

Ҳафизахон Бутаева мегӯяд, вақте ба бемористон барои гирифтани натиҷаи ташхис рафт, маъмурони пулис ӯро дастгир карда аввал ба шуъбаи корҳои дохилӣ ва рӯзи 5-уми март ба додгоҳи Шёлково бурдаанд. Ҳамон рӯз додрас қарори ихроҷи ӯро хондааст.

“Маро бо фиреб ба додгоҳ бурданд”

“Эътироз кардам, чун маро бо фиреб ба додгоҳ бурда буданд ва асли қазияро намедонистам. Додрас гуфт, дар парванда гуфта шудааст, ҳеч санади расмӣ надорӣ. Дар ҳоле ки ман 4 сол боз дар Русия ҳастам ва ҳамаи ҳуҷҷатҳоям дуруст аст. Агар ҳуҷҷатам дуруст намебуд, ҳамон рӯзи аввал маро ихроҷ мекарданд”, – гуфт ӯ.

Бутаева аз рӯи қарори ихроҷ шикоят кардааст ва то замони ниҳоӣ шудани қазия дар Русия хоҳад монд.

Ӯ барои кумак ба намояндагии Вазорати меҳнату муҳоҷират ва сафорати Тоҷикистон дар Русия низ муроҷиат кардааст. Дар ин ду ниҳод ба Радиои Озодӣ гуфтанд, аризаи Ҳафизахон Бутаева, сокини шаҳри Душанберо дастрас кардаанд.

Мақомоти пулиси Русия дар бораи ҳодиса ҳеч чиз нагуфтанд. Аммо онҳо дар гузашта боздошт ва ихроҷи бештари муҳоҷирони тоҷикро бо ҷурми нақзи қоидаи будубош аз он кишвар қонунӣ дониста буданд.

Танҳо, бо ду фарзанд

Ҳафизахон Бутаева соҳиби ду фарзанд аст ва харҷи хонаводаашро ба танҳоӣ меёбад. Ин зан то замони латту кӯб шудан дар як коргоҳи тавлиди ширнӣ дар Шёлково кор мекард. Мегӯяд, агар қарори ихроҷаш бозбинӣ шавад, ба кори худ идома хоҳад дод, вагарна аз он маҳрум мешавад.

Бино ба иттилои расмӣ, то як миллион аҳолии қобили кори Тоҷикистон дар Русия кору зиндагӣ доранд. Дар аввал муҳоҷирати меҳнатӣ хоси мардон буд ва солҳои охир занони тоҷик низ ба ин “корвон” ҳамроҳ шудаанд.

Бештари муҳоҷирон мегӯянд, асосан ба сабаби бекорӣ ё камии маош дар Тоҷикистон барои зиндагии беҳтар рӯ ба Русия овардаанд. Ҳар сол даҳҳо муҳоҷири корӣ дар он кишвар латту кӯб ва дар баъзе ҳолат кушта мешаванд.

«Отбраковка людей по этническому признаку».

Правозащитница Светлана Ганнушкина — о том, как через пять лет после начала украинского кризиса россияне относятся к беженцам

Важным последствием российско-украинского конфликта в 2014 году стало изменение миграционной политики в стране. В начале боевых действий на востоке Украины Россия выступила в роли принимающей стороны для десятков тысяч беженцев и исполняла эту роль показательно добросовестно. Позже принцип «принимаем всех» был отменен, вместо этого российская власть изменила под украинцев Концепцию миграционной политики: чувствуешь себя русским и хочешь переехать в Россию — нет проблем, дадим паспорт. Однако в таком виде новая формула сразу добавила множество сложностей, а беженцы, многие из которых оказались в России никому не нужны, вообще были выведены из-под ее действия. Как обстоят дела у украинских (и не только) беженцев в России в 2019 году и есть ли кому-либо сейчас до них дело, «Новой» рассказала председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

Пару недель назад появилась информация, что украинцы перестали быть лидирующей группой среди мигрантов в России. Насколько это правда?

— Очень может быть, что приток мигрантов из Украины и вправду уменьшился. Те, кто хотел уехать, уже уехали. Что до украинских беженцев, то, действительно, это единственный поток, который был принят в России доброжелательно и государством, построившим украинцам временные лагеря, и обществом, с небывалым воодушевлением принявшим людей из другой страны.

Доходило до того, что появлялись активные «молодые лидеры», которые насильно заставляли общежития по всей стране принимать у себя беженцев.

Но этот энтузиазм быстро стал утихать. Хотя позиция государства еще какое-то время была добродушной в том смысле, что беженцам из Украины хотя бы давали временное убежище: таких людей было около 300 тысяч, и многие из них в итоге получили российское гражданство. Пройдя через временные лагеря, они были переданы субъектам федерации, где все как раз расселились по общежитиям и пансионатам. Но к концу 2015-го и эту схему ликвидировали — беженцы оказались предоставлены сами себе. Людей из общежитий выгоняли на улицу со словами «у нас начинаются летние смены в пионерских лагерях, дети приедут, так что собирайте манатки и уезжайте».

Был случай, когда беженцев в Тверской области так подняли из общежития, привезли на железнодорожный вокзал и там оставили. Тогда я позвонила Валентине Львовне Казаковой (сейчас — глава управления по миграции в МВД России. — С. Г.). Но ее первой реакцией после моего звонка была фраза: «Откуда вы это взяли?» Когда я сказала, что рядом с этими людьми находится немецкий журналист, который мне и позвонил, она не поверила иностранцу. Но у Казаковой есть любовь к детям, поэтому, когда она через трубку услышала, что там детский плач, то дозвонилась до губернатора. И на какое-то время проблема была решена. Дальше этими людьми занимался наш адвокат в Тверской области Владимир Шамкин, участник Сети «Миграция и Право» ПЦ «Мемориал».

А потом украинцам и вовсе перестали продлевать документы о временном убежище.

— То есть людской пафос «Мы готовы принимать беженцев» кончился даже раньше государственного?

— Да, возникло предсказуемое разочарование. Люди готовы помогать беженцам, но ждут в ответ двух вещей. Во-первых, с точки зрения благотворителей, те, кому они помогают, должны быть почти что ангелами. Это заблуждение, как и заблуждение считать, что, во-вторых, они должны быть благодарными за помощь. Важно понимать, что благотворительностью занимаются не для других, а для себя. И ангелы в помощи не нуждаются. А тут вдруг оказалось, что украинцы отнюдь не ангелы, что у них дети — внезапно! — шумят, что отец принятого вами семейства может прийти пьяным. Просто смешно, когда в России жалуются на то, что беженцы приходят домой пьяными. А некоторые работодатели неожиданно для себя обнаружили, что украинцы не готовы работать на рабских условиях, которые они, к сожалению, обычно предоставляют жителям Центральной Азии.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Но государство не благотворитель. У власти была чисто прагматическая цель — принять беженцев и показать, как плохо на Украине, раз люди оттуда бегут. Теперь это не нужно?

— Беженцы перестали быть интересны для России, как только исполнили свою пропагандистскую роль. Меня больше волнует другой вопрос: наша страна еще в 1993 году присоединилась к Конвенции о статусе беженца. Этот документ не политический, он гуманитарный. Так выполняйте его! Нет, Россия делать этого не хочет. Я спрашивала одного из инициаторов присоединения к этой Конвенции много лет назад: если мы не собирались выполнять ее положения, зачем тогда подписывали? Ответ был очень откровенный: мы думали, что присоединимся — и будем выглядеть приличными людьми. А с другой стороны, мы думали, что к нам никто просто не поедет, Россия ведь не жирует. Но это ведь ошибка: люди бегут не куда-то, а от чего-то.

Бегут туда, где ближе всего можно почувствовать себя в безопасности, и эта страна за беженцев отвечать и должна.

— В прошлом году ведь провозгласили новую Концепцию миграционной политики. И много говорилось, что она как раз под украинских беженцев заточена. Разве нет?

— Она ориентирована на тех, кто собирается здесь жить постоянно, институт убежища в этом документе не учитывается совсем. К созданию этого документа приложили руку некоторые общественные организации, которые говорили, что «мы виноваты перед русскими [в других странах]». Может, мы и виноваты, но миграционная политика не может строиться только на этом. Я согласна при этом, что людям, которые могут тут сами устроиться, нет смысла отказывать в гражданстве. Более того, тем, кто говорит по-русски и родом из СССР, надо давать гражданство вне зависимости от их этнической принадлежности. Но у нас это не выполняется.

У нас в организации есть курьер Лариса Иосиашвили. Вот из-за этого «швили» ее проблемы. У нее мама русская, Лариса вместе с мамой и выросла, а отца своего совсем не помнит, грузинского языка не знает. Но она родилась в Грузии, у нее грузинская фамилия, она человек не с самым высоким уровнем образования. И что вы думаете? Когда она пошла получать российское гражданство как носитель языка, то не сдала экзамен. Ее признали «не носителем русского языка», то есть фактически «нечеловеком», поскольку нас от животных отличает умение говорить, а русский — единственный язык, на котором говорит Лариса. А в объяснении после экзамена ей написали, что она «не понимает скрытых смыслов». Может, она не расшифровала смысл какой-то пословицы, но это ведь не потому, что Лариса не носитель, она лишь простой человек. Но я уверена, будь она Лариса Иванова, никаких проблем с гражданством у нее бы не возникло.

— То есть нужны «истинные русские».

— Идет отбраковка людей по этническому признаку. Какие уж тут отсылки к институту убежища? Он никого абсолютно не интересует в рамках этой Концепции.

Я до октября прошлого года была в правительственной Комиссии по миграционной политике, которую возродил по моему, надо отметить, предложению президент России Дмитрий Медведев. Последний раз эта Комиссия собиралась в ноябре 2015 года. Не знаю, собирается ли она сейчас, но с октября 2018 года в ее составе нет не только меня, но и главы СПЧ Федотова и уполномоченного по правам человека в России Москальковой, то есть никакой правозащитной составляющей не осталось.

— И кто там оказался?

— А всякие заместители министров только — но это все было очевидно. Уже в 2015 году, когда Комиссия собиралась в последний раз, ведущий ее вице-премьер Игорь Шувалов очень торопился, и на мой вопрос, когда мы будем обсуждать институт убежища, он сказал, что «ужасно не хочется».

Это был абсолютно прозрачный ответ: не интересуют Россию и Шувалова беженцы. Ему интересен бизнес, мигранты как материал для его развития. Нарушения прав мигрантов тоже никому не интересны.

Сколько сейчас беженцев в России?

— Людей, имеющих такой статус, в стране 592 человека. Из них — двое сирийцев, но я их никогда в глаза не видела. 305 афганцев, 140 украинцев. Около 78 тысяч человек имеют временное убежище — его дают на один год, из них 77 тысяч — украинцы. Такие цифры лишний раз говорят о том, что мы Конвенцию о статусе беженца не выполняем. И лучше бы нам из этой Конвенции выйти, поскольку в этом случае всю ответственность за них несло бы Управление Верховного комиссара ООН по беженцам. Хотя не думаю, что их бы это обрадовало.

— Почему не выходят? Нет ведь уже оглядки на цивилизованный мир.

— Кажется, мы настолько с презрением относимся к этой Конвенции, что нам даже выходить из нее нет никакого интереса. Да и вообще: сейчас доходит до того, что даже тем, у кого есть документы на убежище, их не продлевают.

С большим трудом удается «пробить» документы для сирийцев или для граждан Северной Кореи — это вообще чудовищно. Россия считает, что проблем в этих странах нет.

— А сколько беженцев в России на самом деле?

— Давайте считать. Тех же сирийцев реально — 5–6 тысяч, но это тоже для России просто ничто. Афганцев, которые живут в России уже давно (нового притока почти нет) — было около 150 тысяч, но сейчас уже в несколько раз меньше. Да и в сумме всех беженцев, может, сто с небольшим тысяч. Но государство отказывается им помогать. Их логика: этим разрешим — другие приедут. Но практически все беженцы к нам приезжают по визе. Почему наши консульства в таком случае дают визы — каждый пусть догадывается самостоятельно.

Сколько сейчас беженцев в России?

— Людей, имеющих такой статус, в стране 592 человека. Из них — двое сирийцев, но я их никогда в глаза не видела. 305 афганцев, 140 украинцев. Около 78 тысяч человек имеют временное убежище — его дают на один год, из них 77 тысяч — украинцы. Такие цифры лишний раз говорят о том, что мы Конвенцию о статусе беженца не выполняем. И лучше бы нам из этой Конвенции выйти, поскольку в этом случае всю ответственность за них несло бы Управление Верховного комиссара ООН по беженцам. Хотя не думаю, что их бы это обрадовало.

— Почему не выходят? Нет ведь уже оглядки на цивилизованный мир.

— Кажется, мы настолько с презрением относимся к этой Конвенции, что нам даже выходить из нее нет никакого интереса. Да и вообще: сейчас доходит до того, что даже тем, у кого есть документы на убежище, их не продлевают.

С большим трудом удается «пробить» документы для сирийцев или для граждан Северной Кореи — это вообще чудовищно. Россия считает, что проблем в этих странах нет.

— А сколько беженцев в России на самом деле?

— Давайте считать. Тех же сирийцев реально — 5–6 тысяч, но это тоже для России просто ничто. Афганцев, которые живут в России уже давно (нового притока почти нет) — было около 150 тысяч, но сейчас уже в несколько раз меньше. Да и в сумме всех беженцев, может, сто с небольшим тысяч. Но государство отказывается им помогать. Их логика: этим разрешим — другие приедут. Но практически все беженцы к нам приезжают по визе. Почему наши консульства в таком случае дают визы — каждый пусть догадывается самостоятельно.

— Во сколько бы вы оценили шансы любого человека получить сейчас убежище в России?

— Ноль процентов. Это я вам с хорошей точностью говорю. Шансы будут только в том случае, если потенциальный беженец вступит в какие-то отношения с ФСБ.

Эта организация очень активизировалась в последнее время: приглашают иностранных граждан на встречу, пугают и настойчиво предлагают сотрудничество.

— Просят «стучать» на бывшую Родину?

— Скорее, на соотечественников и не только. Это делается под маркой борьбы с терроризмом. Разумеется, спецслужбы должны принимать превентивные меры. Однако когда человек соглашается сотрудничать с ФСБ, от него требуется «работа на результат». Просто сказать, что никто вокруг ничего не замышляет и со мной ни о чем таком не говорит, нельзя.

— Много таких случаев в последнее время?

— Мы слышим об этом нечасто, потому что люди боятся что-то об этом говорить. Я знаю людей, которые подписывают согласие работать со спецслужбами, рассчитывая потом сказать: «А я ничего не знаю!». Но это так не работает.

— Верно ли говорить, что сейчас ситуация для мигрантов и беженцев в России гораздо сложнее, чем, например, 10 лет назад?

— Все это волнообразно, но как только миграция попадает в ведение МВД, — работать становится гораздо сложнее. Им в очередной раз отдали несвойственную им задачу, так уже было. Их задача не мигрантам помогать, а следить за порядком. Вопросы убежища, интеграции, адаптации им чужды.

Источник Новая Газета

Спецкор Вячеслав Половинко

НОВЫЕ РЕЙДЫ ПОЛИЦИИ. НА ЭТО РАЗ НА МОСКОВСКИХ РЫНКАХ FOOD CITY И “САДОВОД”

Уже второй день продолжаются беспрецедентно широкомасштабные рейды полиции на московских рынках. Ранним утром 12 марта специальные силы полиции на нескольких автобусах прибыли на рынки Food City и “Садовод”. Утром 11 марта полицейские на примерно 100 автобусах и машинах окружили тот же «Садовод» и рынок «Люблино». Называются разные версии последних рейдов. Некоторые источники говорят, власти Москвы таким образом хотят вынудить собственников крупнейших рынков столицы России вложить большую лепту в проектах по благоустройству города. Другие источники сообщают, что на рынках ищут подпольные цехы по производству криптовалют, а также каналы незаконной переправки больших сумм заграницу. Но мигранты говорят, что обычно жертавами рейдов становятся они. 11 марта во время рейдов на «Люблино» и «Садовод» были задержаны десятки уроженцев Таджикистана. Сотни таджикских мигрантов работают и на Food City, куда 12 марта прибыли специальные силы полиции.

Источник Ахбор

Дар рейдҳои “Садовод” ва “Москва” даҳҳо тоҷик боздошт шуд. ВИДЕО

Рейд дар бозори "Садовод". Акс аз соли 2013

Дар паи рейде, ки субҳи 11 март дар ду бозори калони шаҳри Маскав – “Садовод” ва маркази тиҷоратии “Москва” роҳандозӣ шуд, тахминан 30-35 шаҳрванди Тоҷикистон ҳам боздошт ва ба идораҳои полис интиқол дода шуданд.

Ҳомиёни ҳуқуқ дар гузашта ингуна рейдҳои сохторҳои қудратии Русияро ҳамчун поймолкунандаи ҳуқуқи муҳоҷирон интиқод кардаанд.

Рейди сохторҳои ҳифзи қонуни Русия соати 3 шаби 11 март аз муҳосираи ин ду маркази тиҷоратии азим шурӯъ шуд ва баъди санҷиши сарсарии санади кормандони бозор – тоҷирону аробакашҳо ва дигарҳо, даҳҳо нафар ба автобусҳои махсус омодашуда андохта ва ба идораҳои полис бурда шудад. Дар миёни онҳо шаҳрвандони Тоҷикистон низ мебошанд.

Иброҳим Аҳмадов, сухангӯи намояндагии Вазорати меҳнат, шуғли аҳолӣ ва муҳоҷирати Тоҷикистон дар шаҳри Маскав рӯзи 11-уми март ба Радиои Озодӣ гуфт, ки ин рейди тамоми сохторҳои қудративу тафтишотии Русия бо ҳадафи маълум кардани қонунмандии шароити будубоши кормандони бозор анҷом шуд. Ба гуфтаи Аҳмадов, то шоми душанбе ҳеҷ як шаҳрванди Тоҷикистон, ки дар ин бозорҳо кор мекунанд, ба намояндагиҳои дипломатии кишварашон дар Маскав барои дарёфти кӯмаки ҳуқуқӣ муроҷиат накардаанд.

Ӯ гуфт, ки субҳ кормандони хадамоти консулгарӣ ва намояндагии Вазорати меҳнат, шуғли аҳолӣ ва муҳоҷирати Тоҷикистон ба бозорҳои “Садовод” ва “Москва” рафта, аз ҷои ҳодиса дидан карданд. “Аз рӯи маълумоте, ки масъулини бозор ба мо пешниҳод карданд, тахминан 30-35 шаҳрванди Тоҷикистон барои муайян кардани санадҳои будубошашон ба шӯъбаҳои полиси ноҳияҳои атроф бурда шуданд”. Ӯ гуфт, ки воқеан ҳам ба гуфтаи кормандони бозор, дар рейди сохторҳои тафтишотӣ, ки дар баробари сохторҳои ҳифзи қонун инчунин аз хадамоти эпидемиологӣ ва андозу гумрук низ буданд, шаҳрвандони кишварҳои дигар, мисли Чин, Ветнам, Узбекистон, Қирғиҳистон, Озарбойҷон ва дигарҳо низ барои санҷиши санадҳо ба идораҳои полис бурда шуданд.

Дар як навори видеоие, ки ду корманди тоҷики бозори “Садовод” ба Радиои Озодӣ фиристоданд, гуфта мешавад, ки ходимони ҳифзи қонун гуфтаанд, ки бо ҳадафи “тафтиши санадҳо” рейд барпо кардаанд.

Нашрияи “Комсомольская правда” аз қавли як зани молдавании коргари яке аз бозорҳо навишт, ки на камтар аз 10 автобус пур аз муҳоҷирон бозорро тарк кард. Бархе мусоҳибони ин нашрия гуфтанд, ки гӯё рейд баъди он барпо шуд, ки рӯзи 8 март дар яке аз ин бозорҳо моҷарои миёни гурӯҳи муҳоҷирон рух дод. Нашрияи “Известия” навишт, ки шаби 9 март миёни савдогарон муноқишае бархост, ки дар натиҷа аз силоҳ ва корд истифода шуд ва гӯё дар паи ин чор нафар ба бемористон интиқол ёфтааст.

Вале манобеи дигар мегӯянд, рейди ду маркази азим ва сердаромади тиҷоратии пойтахти Маскав на муҳоҷирон, балки моликони онро ҳадаф қарор додааст. Бархе нашрияҳои русӣ менависанд, ки соҳибони ин бозорҳо – соҳибкорони қафқозитабор Зарах Илиев ва Год Нисанов, дар гузашта ҳамкорони сарватманди маъруф Телман Исмоилов, бо мақомоти Маскав дар маблағгузории бархе тарҳҳои ҳукуматӣ мушкил пайдо кардаанд.

Маркази тиҷоратии “Садовод”, ба навиштаи kapital-rus.ru, ба гурӯҳи ширкатҳои «Киевская площадь» марбут аст, ки марказҳои дигари тиҷоратии «Европейский», «Москва» дар Люблино, ва инчунин «Электронный рай» ва меҳмонхонаи Radisson Royal як бахши дигари моликияти он мебошад. Чанд сол пеш матбуот навишта шуд, ки соҳибони «Киевская площадь» Зарах Илиев ва Год Нисанов шарикони тиҷоратии Телмана Исмаилов, собиқ молики бозори «Садовод» ва Черкизовский буданд. Исмоилов дар як қатор ҷиноятҳо гумонбар шуда, дар фирор ба сар мебарад.

Бозори «Садовод» дар гузашта ҳам борҳо мавриди таваҷҷӯҳи сохторҳои ҳифзи қонун қарор гирифтааст. Соли 2014 дар маи муноқишаи таксиронҳо барои ҳақи кор дар наздик ин бозор, даҳҳо шаҳрванди Тоҷикистон ҳам мавриди боздошту таъқиби полис қарор гирифт. Соли 2014 раҳбари “Ҷунбиши муҳоҷирони тоҷик” дар Маскав Каромат Шарипов барои талоши ҳалли мушкили муҳоҷирони тоҷик дар бозори “Садовод”-и Маскав ба ҷавобгарӣ кашида шуд ва ба иттилои манобеи ғайрирасмӣ, ҳамин ҳодиса ҳам боиси ихроҷи ӯ ба Тоҷикистон гардид. Шарипов он замон гуфта буд, ки вуҷуди муомилаҳои ғайриқонунӣ ва гурӯҳҳои мафиёӣ боиси эҷоди мушкил дар фаъолияти муҳоҷирони ҷӯёи даромаду кор мешавад.

Источник Радио Озоди

“Способов соскочить нет”: кого в России судят за оправдание терроризма

сотрудники ФСБ

За последние три года в России резко выросло число уголовных дел, возбужденных по уголовной статье об оправдании терроризма. Русская служба Би-би-си рассказывает, кого по ним судят и как.

Утром 6 февраля по кровати псковской журналистки Светланы Прокопьевой полз незнакомый мужчина. Он хотел подобраться к шкафу и вынужден был залезть на кровать, занимавшую всю ширину комнаты. Мужчина был одним из оперативников, которые проводили у журналистки обыск по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Прокопьева не состояла в террористических или экстремистских организациях, она известный псковский журналист, какое-то время возглавляла местную газету “Псковская губерния”.

Внимание силовиков привлекла программа “Эха Москвы в Пскове”, в которой Прокопьева обсуждала взрыв в управлении ФСБ по Архангельской области: в октябре 2018 года его устроил 17-летний Михаил Жлобицкий. Он погиб на месте, трое сотрудников спецслужбы получили ранения.

Прокопьева предположила в эфире, что государство будто бы “само воспитало” поколение граждан, которые борются с ним. Это высказывание и стало поводом для уголовного дела.

Журналистка не считает, что оправдывала терроризм. Она предполагает, что “просто попала под какой-то мониторинг”. “Мне кажется, что после взрыва в Архангельске они вообще проводили большую работу по поиску, скажем так, реакции на это событие. И, насколько я знаю, мое уголовное дело не единственное”, – говорила она в интервью Би-би-си.

Image captionСветлана Прокопьева считает, что ее слова о взрыве в архангельском управлении ФСБ не повод для уголовного преследования

Взрыв в Архангельске и его последствия

Действительно, фигурантами дел об оправдании терроризма после взрыва стали как минимум четыре человека, комментировавшие это событие.

6 ноября суд в Калининграде на два месяца арестовал 24-летнего жителя города Вячеслава Лукичева. Его адвокат Мария Бонцер рассказывала Би-би-си, что Лукичев “поместил в интернете скриншот предсмертной записки [Жлобицкого] и свое отношение к этому”. Лукичев обвиняется по второй части статьи 205.2 УК – публичное оправдание терроризма с использованием интернета.

Спустя две недели пришли к 52-летней активистке КПРФ из города Вытегры Вологодской области Надежде Ромасенко. По версии следствия, она тоже разместила у себя на странице предсмертный пост юноши и сопроводила его комплиментарным комментарием.

В интервью радио “Свобода” Ромасенко признала, что оставила комментарий, но говорила, что не знает, как сам предсмертный пост оказался на ее странице.

36-летнего специалиста по раритетному оружию Павла Зломного арестовали еще в феврале прошлого года – его обвиняли в незаконном обороте оружия. Мать Зломнова жаловалась, что его пытали сразу после задержания, писала“Медиазона”.

Спустя год ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде – но тут же задержали вновь. Поводом для нового дела о публичном оправдании терроризма послужили стихи о событиях в Архангельске, написанные Зломновым в СИЗО.

Как и кого судили раньше

Статья 205.2 – публичное оправдание терроризма – появилась в Уголовном кодексе РФ еще 12 лет назад по требованию Конвенции совета Европы по предупреждению терроризма. Но еще четыре года назад количество дел, возбужденных по этой статье, не превышало десятка в год.

“Примерно до 2015-2016 года статья применялась крайне редко – несколько дел в год, – говорит юрист международной правозащитной группы “Агора” Дамир Гайнутдинов. – Чаще всего это были дела исламистов. Иногда [статья] использовалась в отношении активистов, которых нужно было целенаправленно преследовать, например, Бориса Стомахина или Алексея Кунгурова”.

Публицист радикальных взглядов Стомахин был осужден за свои статьи и посты трижды за последние 13 лет. Дважды в списке обвинений оказывалось оправдание терроризма и один раз – покушение на это преступление. Поводом для обвинений были статьи под названиями “Памяти шахидов”, “Годовщина цареубийства”, “Или пару вокзалов взорвать здесь железнодорожных!”.

Ни в одном из случаев Стомахин не признал свою вину. С 2015 года он отбывает семь лет заключения по последнему делу.

Правозащитный центр “Мемориал” не признал Стомахина политзаключенным, отметив, что его тексты “заслуживают серьезного порицания”, так как “в них содержатся призывы к насилию”. При этом “Мемориал” все же охарактеризовал его преследование как “политически мотивированное”.

После 2015 года число приговоров за оправдание терроризма стало исчисляться несколькими десятками в год. В 2015 году по статье 205.2 было вынесено восемь приговоров, в 2016 году – 47, в 2017 – 96, а в первом полугодии 2018 – 50 (более свежих данных пока нет), подсчитала “Агора”.

Image captionПублицист Борис Стомахин в 2014 году перед оглашением приговора по одному из дел

За 12 лет существования статьи она была заметно ужесточена. Выросли сроки заключения (до семи лет), отягчающим обстоятельством стало использование не только СМИ, но и интернета, а с 2017 года под нее стали попадать не только “призывы и оправдание”, но и пропаганда терроризма.

Кроме того, с 2016 года все дела о терроризме рассматривают только в окружных военных судах. Заседания по ним проходят без участия присяжных. Дела по статье 205.2 в последнее время ведет преимущественно ФСБ.

Европейская практика

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в конце 2018 года выражала обеспокоенность тем, что “злоупотребление антитеррористическим законодательством превращается в одну из самых распространенных угроз свободе выражения мнений, в том числе свободе СМИ в Европе”.

Эта проблема, по словам Миятович, характерна не только для России или Турции, но и для стран Западной Европы.

Например, во Франции уголовная статья об оправдании терроризма, отмечала еврокомиссар, применяется в самых различных делах: “От вынесения приговоров убежденным сторонникам ИГИЛ (”Исламское государство”, запрещено в России. – Би-би-си), призывающим к дальнейшим террористическим атакам, до судебного преследования активиста веганского движения, который был условно осужден на семь месяцев лишения свободы за пост в “Фейсбуке”, в котором он радовался гибели торговца мясом в результате террористической атаки”.

Последнее обновление статьи об оправдании терроризма, существовавшей во Франции еще с 1881 года, произошло в 2014 году. Максимальное наказание по ней, как и в России, составляет семь лет лишения свободы.

Согласно статистике, приведенной Миятович, после последнего обновления статьи число лиц, осужденных за оправдание терроризма, “растет в геометрической прогрессии”: три человека в 2014 году, 230 – в 2015 году, 306 – в 2016 году.

В Испании в 2015 году ужесточили наказание за “прославление терроризма” с использованием интернета. По данным организации Amnesty International, с 2015-го по 2017 год по этой статье были осуждены 84 человека, в то время как с 2011-го по 2013 год по ней были осуждены только 23 человека.

Британию Миятович отнесла “к многочисленной группе государств, которые приняли или собираются принять меры, криминализирующие выражение определенных мнений в угоду интересам национальной безопасности”. Она упомянула законопроект о борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности границ, проходивший в тот момент через британский парламент.

“Законопроект, в частности, предусматривает уголовную ответственность за просмотр онлайн-контента, который может быть полезен террористам, в отсутствие доказательств наличия террористического умысла; данные положения могут воспрепятствовать работе журналистов-расследователей и ученых”, – опасалась Миятович.

Документ насторожил представителей британской прессы, но в итоге был одобрен обеими палатами парламента с поправками, делающими журналистов чуть менее уязвимыми для норм закона.

Иллокуция, перлокуция и пресуппозиция

В России одним из важнейших элементов расследований по статье 205.2 стала экспертиза, которая ложится в основу обвинительного заключения.

Ее, как правило, выполняют члены экспертных подразделений ФСБ, а также сотрудники лабораторий судебной экспертизы минюста.

Независимые эксперты крайне редко привлекаются к такой деятельности, рассказывает действительный член Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС). Этот собеседник Би-би-си пожелал остаться неназванным, так как его общение со СМИ могут не одобрить на основном месте работы.

По его словам, Российский федеральный центр судебной экспертизы при минюсте (РФЦСЭ) в своих методических пособиях четко указал, как анализировать тексты по делам, связанным с экстремизмом и терроризмом. Авторы методичек подчеркивают, что для утвердительного ответа на вопрос о наличии призывов, оправдания или пропаганды терроризма нужно не только установить, что оправдывает автор или к чему он призывает, но и четко определить, какими речевыми средствами он это делает.

Однако на практике в дело вступает человеческий фактор – никто не застрахован от ангажированности экспертов, их непрофессионализма или ошибочного восприятия ими своей задачи, говорит собеседник Би-би-си. Так, экспертизы иногда выполняют сотрудники без достаточного опыта работы или с неясной квалификацией, которые не владеют основными методиками лингвистического анализа, жалуется он.

“Для таких экспертов практически любое слово несет в себе отрицательный заряд. И в основу выводов ложится не серьезное, научно и методически выверенное исследование, а субъективное восприятие спорного текста. Критерий один: мне это не нравится, я к этому отношусь плохо”, – объясняет собеседник Би-би-си.

“Когда отсутствуют лингвистические признаки призывов, в ход идут так называемые “косвенные” и “скрытые” призывы”, – продолжает эксперт ГЛЭДИС. Хотя в методических пособиях РФСЦЭ употребление термина “скрытый призыв” подвергается резкой критике.

Наконец, юристы иногда просто не понимают часть написанного в экспертизе, говорит источник Би-би-си: “В минувшем году адвокаты очень часто обращались ко мне за консультациями: им непонятны сугубо лингвистические термины – иллокуция, перлокуция, пресуппозиция, семантическая валентность”.

Срок за проповедь

11 июля 2016 года машину 64-летнего имама московской мечети Ярдям Махмуда Велитова остановили по дороге из Подмосковья в столицу сотрудники правоохранительных органов. Как рассказывал позже адвокат Велитова Дагир Хасавов, имам с семьей возвращался в Москву с дачи.

“Люди [задержавшие Велитова] не представились. До сегодняшнего дня мы не знаем, кто его задержал. Они сказали: вам угрожает опасность со стороны скинхедов”, – пересказывал во время слушаний в суде Хасавов диалог своего подзащитного с неизвестными силовиками.

Позже выяснилось, что имам проходит по делу об оправдании терроризма. Поводом для расследования стала проповедь, которую священнослужитель произнес в сентябре 2013 года.

Велитов предложил произнести заупокойную молитву по убитому в Дагестане Абдулле Гаппаеву. Он был застрелен неизвестными вечером 15 сентября 2013 года в дагестанском Кизляре.

Как стало известно в суде, по данным центра “Э”, убитый состоял на профилактическом учете как религиозный экстремист, был членом организации “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами” (в 2003 году Верховный суд России признал ее террористической и запретил). Также Гаппаев проходил подозреваемым по делу об участии в террористической организации, покушении на насильственный захват власти и экстремизме.

Image captionМахмуд Велитов попал под суд за то, что упомянул в своей пропроведи погибшего подозреваемого в террористической деятельности

Имам почти дословно повторил одну из новостей о гибели Гаппаева с русскоязычного сайта “Хизб ут-Тахрир”. Священнослужитель ни разу не упомянул запрещенную в России организацию, отметил, что убитый был хорошим человеком, и призвал помолиться за него.

Велитов не признал свою вину. “У меня не было злого умысла. Я не был осведомлен, что правоохранительные органы считали Гаппаева террористом или членом запрещенной “Хизб ут-Тахрир”, – сказал имам в последнем слове.

Он был приговорен к трем годам колонии общего режима. “Мемориал” признал Велитова политзаключенным. “Вы что в нем исправить хотите? Религиозное восприятие мира его? Это не получится”, – риторически спрашивает адвокат Хасавов.

Год назад Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Велитова. По словам Хасавова, Велитов жалуется на несправедливый приговор, преследование за религиозные убеждения и ограничение свободы слова. Защитник потребовал срочного рассмотрения жалобы в связи с “плачевной ситуацией” со здоровьем Велитова, находящегося в заключении.

За пост в “Живом журнале”

Обвиняемые по статье 205.2 УК РФ в предварительном заключении содержатся в особых условиях, вспоминает блогер Алексей Кунгуров, который отсидел два года по этой статье.

“В СИЗО сейчас спецблоки для этих террористов, экстремистов. Я вот когда по пересылкам катался, в этих спецблоках квартировал, где только такой контингент. И в самые суровые места их запихивают. В колониях то же самое”, – вспоминает Кунгуров.

Время, проведенное в СИЗО, тем не менее, показалось ему “лучшей частью срока”, поскольку позже в колонии-поселении и колонии общего режима он большую часть времени просидел в штрафных изоляторах.

Кунгуров говорит, что это было связано не столько со статьей, по которой он сидел, сколько с его репутацией заключенного, который может предать огласке информацию о нарушениях в местах заключения.

Кунгурова задержали 4 марта 2016 года. Уголовное дело против блогера возбудили за пост в “Живом журнале” под заголовком “Кого бомбят путинские соколы”, опубликованный в октябре 2015 года. Он был посвящен тому, что представляет собой “Исламское государство” (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ), против которого Россия тогда начала военную операцию в Сирии.

Кунгуров не признал своей вины. В частности, он говорит, что “формально” не писал тот пост. По его словам, следствие утверждало, что он разместил запись, находясь у себя дома. Кунгуров же утверждает, что был в это время отпуске в Краснодарском крае. А пост был компиляцией из неопубликованной книги Кунгурова, которую по его просьбе разместил товарищ, занимавшийся продвижением блога. Но Приволжский окружной военный суд не поверил его доводам.

Блогер считает, что “никаких способов соскочить с этой статьи нет”, так как исход дела зависит от экспертизы, которую заказывает ФСБ. “Мемориал” признал Кунгурова политзаключенным.

После освобождения Кунгуров высказывал желание покинуть Россию. Сейчас он, по собственному выражению, находится “в подполье”. Он объясняет это тем, что против него “пытаются сшить два-три дела”. В разговоре через Skype Кунгуров не сказал, где живет, ограничившись словами о том, что находится “в Евразии”.

Замена 282-й статьи

До недавнего времени главной “политической” статьей УК РФ была 282-я – о возбуждении ненависти либо вражды. Международная правозащитная организация Amnesty International еще в 2008 году выразила беспокойство в связи с тем, что “судебное преследование по статье 282 использовалось для подавления мирного осуществления права на свободу выражения”.

Из-за размытости формулировок и широкого применения о 282-й статье говорили как об инструменте, который помогает возбуждать дела против активистов. Также она известна как “экстремистская статья” и ассоциируется в российском сегменте интернета с выражениями “срок за репост” или “посадка за репост”.

В прошлом году депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов во время “прямой линии” пожаловался президенту России Владимиру Путину на чрезмерное применение 282-й статьи. Президент согласился с Шаргуновым. Он сказал, что нельзя “собрать все книги да и сжечь”, цитируя “Горе от ума”.

В конце декабря 2018 года Путин подписал одобренный обеими палатами парламента президентский законопроект, который частично декриминализировал 282-ю статью.

“Экстремизм и оправдание или призывы к террористической деятельности – это одно и то же, – рассуждает Кунгуров, отбывший наказание по статье 205.2. – Но их разделили специально: 282-я была “ментовская”, а 205.2 – “фээсбэшная”. Чтобы у каждого ведомства была своя собственная статья, по которой они возбуждают или ведут дела – и могут по желанию “прессовать” неугодных”.

После частичной декриминализации 282-й статьи, “оправдание терроризма” имеет все шансы стать одним из основных инструментов для политических репрессий, “и, соответственно, проводником их будет ФСБ”, говорит Гайнутдинов из “Агоры”.

Русская служба Би-би-си ожидает ответа от ФСБ.

Источник Русская служба Би-би-си

ЖЕСТОКОЕ ИЗБИЕНИЕ МИГРАНТКИ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА В СУПЕРМАРКЕТЕ В ЩЕЛКОВО

Генеральное консульство Таджикистана и Представительство министерства труда, занятости и миграции в Москве расследуют дело о жестоком избиении 39-летней уроженки Таджикистана Хафизахон Бутаевой в супермаркете «Магнит» в городе Щелково Московской области. Продавщица «Магнита» вечером 3 марта обвинила Хафизахон Бутаевой в краже и так ее избила, что проломила череп. Женщина обратилась в прокуратуру Щелковского района, но полицейские забрали ее из прокуратуры и отвезли в суд, который быстро приняла решение о депортации Бутаевой из России. Но представители Таджикистана в Москве сейчас занимаются защитой интересов Бутаева и в том числе хотят обжаловать решение о ее депортации.

Источник Ахбор

Таҳқиқи таҷовуз ва қатли Ҳувайдо баъди нӯҳ моҳ ба поён расид

Таҳқиқи парвандаи қатли Ҳувайдо Тиллозода, кӯдаки 5-солаи тоҷик, ки дар ноҳияи Серпуховои Русия таҷовуз ва баъдан кушта шуд, анҷом ёфта, барои муҳокима ба додгоҳ фиристода шудааст. Александр Сёмин, гумонбари асосӣ дар қатли Ҳувайдо, то ду ҳафтаи дигар дар додгоҳ посух хоҳад дод.

Мурофиаи афсари пулис

​Дар қазияи қатли Ҳувайдо Тиллозода танҳо Александр Сёмин ҷавобгар нест. Дар ин қазия пойи ду афсари милисаи ноҳияи Серпухово ҳам кашида шудааст, ки онҳо барои саҳлангорӣ дар иҷрои вазифа муттаҳаманд, вале парвандаашон аз парвандаи Сёмин ҷудост.

Абдусалом Саидов, падари Ҳувайдо, рӯзи 7-уми март дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, мурофиаи яке аз афсарони пулис рӯзи панҷшанбе баргузор шуд. Вале ба хотири ҳозир нашудани вакили мудофеаш, баррасиро то моҳи апрели имсол ба таъхир гузоштаанд.

Қазияи қатли Ҳувайдо Тиллозода аз нӯҳ моҳ ба ин тараф идома дорад. Ҳувайдо Тиллозода, зодаи шаҳри Кӯлоб рӯзи 22-юми июли соли 2018 дар назди хонаашон аз майдончаи бозӣ дар шаҳри Серпухово нопадид шуд ва ҷасади ӯро рӯзи дигар дар борхалтаи варзишӣ дар назди роҳи оҳан пайдо карданд.

Боздошти Сёмин ва барканориҳо дар идораи пулис

Абдусалом Саидов

Баъди ин, Александр Сёмин, ҷавони 27-солаи рус бо иттиҳоми таҷовузи ҷинсӣ ва қатли Ҳувайдо дастгир шуд. Ба қавли муфаттишон, дар манзили ин ҷавон, ки дар ҳамсоягӣ бо хонаводаи Ҳувайдо истиқомат дошт, изи пойи кӯдак ва нақши ангуштонашро пайдо кардаанд.

Ин фоҷиа муҳоҷирони тоҷик ва ҷомеаи Русияро такон дод ва баъди он сардори Раёсати корҳои дохилии Серпухово низ аз мақомаш барканор шуд. Валерий Пучков, ки собиқаи 25-солаи корӣ дар ниҳодҳои Вазорати умури дохилии Русияро дорад, моҳи августи соли 2016 сардори Раёсати минтақавии пулиси Серпухово таъйин шуда буд.

Расонаҳои Русия гузориш доданд, ки аҳолии маҳаллае, ки Ҳувайдо онҷо зиндагӣ мекард, дар гузашта ба нозирони минтақавии милиса дар бораи рафтори шубҳабарангез шикоят кардаанд. Онҳо гуфтаанд, ки Александр Сёмин, бо шалвори нимапоён як духтаракеро таъқиб кардааст, вале нозирони милиса ин рафтори ӯро нодида гирифтаанд ва ҳеҷ чорае ҳам нисбат ба ӯ наандешидаанд.

Тоҷикистон аз Русия хоста буд, ки ҷазои сангин диҳад

Шӯрои ҳуқуқи инсон дар назди президенти Русия гуфта буд, ки дар мавриди ҷазо гирифтани қотили кӯдаки 5-солаи тоҷик дар Серпухово шакке нест.​

Александр Сёмин

Мақомоти Тоҷикистон дар робита ба ин ҳодиса шадидан нигаронӣ карда, Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон аз мақомоти Русия хост, “тафтиши комили ҷинояти ваҳшиёна, ки нисбат ба ин тифл содир гардидааст, анҷом ёбад ва ба ҷинояткоре, ки чунин кирдори ғайриинсониро раво дидааст, ҷазои сангин дода шавад.”

Ҳоло Абдусалом Саидов, падари Ҳувайдо, умед дорад, ки додгоҳ ба муттаҳами аслӣ ба қатли духтараш ҷазои муносиб хоҳад дод. Ҳарчанд, ба гуфтаи ӯ, дар оғоз ҷониби муттаҳам талош кардааст, Сёминро бемори равонӣ муаррифӣ карда ва аз ҳамагуна ҷавобгарӣ озод намояд. Ё бо пешниҳоди пул даҳони даъвогаронро бубандад.

Источник Радио Озоди

 

 
10 queries. 0.693 seconds.