По многочисленным просьбам соотечественников размещаем мобильный номер Президента Федерации мигрантов СНГ, Каромата Шарипова в г.Душанбе +992901513055; вайбер и ватцап +79253818555
Архив Паутина Видео Фотогалерея Радио Наш форум Обратная связь
 
 
 

Каромат Шарипов аризаи бахси худро “Оиди мавриди бахс карор додани амали (беамалии) шахсони мансабдор” ба Суди нохия Шохмансур пешниход намуд

C7E9723D-FC90-4AA6-BE79-82FB35D1AA60_w1023_r1_sБа Суди Нохияи Шохмансури

шахри Душанбе

аризадиханда: Шарипов Каромат Бакоевич зодаи

нохияи Файзобод дехаи Чойникуди

хозира Ч/д Бустон

тел : 901 51 30 55, 93 784 84 14

АРИЗА

оиди мавриди бахс карор додани амали (беамалии) шахсони мансабдор

Ман Шарипов Каромат Бакоевич собикадори куввахои мусалахи Федератсияи Русия, собикадори харакатхои чанги, афсари эхтиёти буда, баъди хатми мактаби миёна 29.01.1980 сол шиносномаи IV-ЕЖ №536519 (намунаи 1974 сол) гирифта, ба омузишгохи Олии харби-сиёси сохтмонии Симферопол дохил шуда, онро соли 1984 хатм намудам.

Баъди хатми омузишгохи харби дар Вазорати Мудофиаи ИЧШС хизмати харби намудам. Баъди бархам хурдани иттиходи шурави аз мохи июни соли 1993 хизмати харбиро дар кисми низомии 201 Вазорати Мудофиаи Федератсияи Русия то 01.10.1996 ва то 05.03.1999 дар дивизияи 144 Вилояти Смоленски округи харбии Маскав адо намудам. Пас аз хизмати Харби ба нафака баромадам ман дар руйхати военный комиссариат дар назди Вазорати Мудофиаи Федерасияи Русия то имруз мебошам хамчун шахси харби.

Дар Карори Совети Олии Федератсияи Русия аз 17.06.1993 сол тахти №5206\1-1 оиди ба кувваи конуни даромадани конуни Федератсияи Русия дар бораи «О Внесении изменений и дополнений в закон РСФСР « о гражданстве РСФСР» омадааст, ки ;

Мутобики кисми 1 моддаи 13 Конуни Федератсияи Русия «Дар бораи шахрванди Федератсияи Русия » аз 28.11.1991 сол тахти №1948-1 шахрвандони Федератсияи Русия эътироф мешаванд хамаи шахрвандони собик ИЧШС, ки доимо дар худуди Федератсияи Русия аз рузи кувваи конуни пайдо намудани конун ( яъне то давраи 06.02.1992), агар дар давоми як сол баъди хамин руз маълум нанамоянд, ки шахрвандии Федератсияи Русия ро кабул менамоянд.

Дар баробари ин Совети Олии Федератсияи Русия дар кисми 3 карори худ тахти № 5206\1-1 чунин кайд намудааст, ки дар меъёрхои конуни Федератсияи Русия дар боло нишондодашуда «дар бораи шахрванди Федератсияи Русия» ба хизматчии харбии савганд ёдкардаи собик ИЧШС ё Федератсияи Русия, ё ин, ки хизмат дар кисмхои харбии тахти Федератсияи Русия карор дошта, дар худуди дигар давлатхо инчунин дар куввахои мусалахи мутахиди ИДМ, аз чумла воридшудан барои гузаштани хизмат дар худуди Федератсияи Русия баъди кувваи конуни пайдо намудани конун пахн мешавад.

Хизмтчиёни харбии дар кисми 3 карори Совети Олии Федератсияи Русия «Дар бораи таъгироту иловахо ворид намудан дар конуни РСФСР «оиди шахрвандии РСФСР» дар асоси моддаи 13 конуни мазкур шахрвандони Федератсияи Русия эътироф мешаванд, агар онхо хизмати харбиро бо меъёри 06.02.1992 сол (Амри президенти Федератсияи Русия аз 10.04.1992 сол тахти №386 «оиди дида баромадани тасдики масъалаи гирифтани шахрвандии Федератсияи Русия» ) эътироф мегардад.

Аз баски хангоми ворид шудан ба хизмати харби шиносномаи шахрванди ИЧШС гирифта шавад хам, аз соли 1984-1999 солхо вакти озод шудан ва сохиб шудани шиносномаи Федератсияи Русия, хуччати ягона, хуччати шахсияти хизматчии харби, ки дар куввахои мусалах хизмат менамуд хисоб карда мешуд.

Пас аз ба нафака баромадан аз 16.06.1999 сол ман Шарипов Каромат Бакоевич шиносномаи шахрванди Русияро дар Федератсияи Русия ба ман дода шуд ва 11 июли 2008 сол бинобар ба 45 сол расиданам иваз намуда, шиносномаи шахрвандии Федератсияи Русия 2-ум маротиба гирифтам.

Соли 1999 бо фармони Вазорати хифзи ичтимои ва ахолии Федератсияи Русия ва тибки конуни Федератсияи Русия дар бораи «статуси хизматчиёни харби» аз чониби комисариати харбии вилояти Смоленск ба ман нафакаи харби таъин карда шуда, ба ман шаходатномаи нафака аз 03.03.1999 супорида шуд.

Оилаи ман Шарипова Мавчуда ва чор нафар фарзанди ман шахрвандии Федератсияи Русия-ро дар асоси фармон (указ) ВМ Федератсияи Русия ба мо сертификат барои ба даст овардани манзили истикомати доданд, ки мо доимо дар Федератсияи Русия истикомат менамудем. Фарзандони ман дар сафи куввахои мусалахи Федератсияи Русия хизмат намуданд.

Аз соли 1980 баъди гирифтани шиносномахои Иттифоқи Советҳои Сотсиалистии Шӯравӣ IV-ЕЖ №536519 (намунаи 1974 сол) ва баъд Федерасияи Русия дар Чумхурии Точикистон зиндаги надоштам.

Соли 2011 бо даъвати рохбарияти Чумхурии Точикистон барои бакайдгирии 20 солагии Истиклолияти Чумхурии Точикистон хамчун мехмон омадаам, ки бо кайд дар шиносномаи хоричиам, ки аз тарафи Федератсияи Русия дода шудааст тасдик мегардад.

Дар як холати ногувор 13.12.2017 сол ман ба чои таваллудам берун карда шудам. Ин хам бошад дар асоси Халномаи суди шахри Люберецки вилояти Москов Федератсияи Русия аз 30.11.2017 сол бо сабаби вайрон намудани хукуквайронкунии маъмури, ки ба он асос шуд маълумотномае, ки аз чониби макомоти ВКД Чумхурии Точикистон (ОГ и РБ ПРС МВД РТ) аз 06.10.2017 сол дода шудааст, ки гуё ман шахрванди Чумхурии Точикистон мебошам, ки ин ба хакикат дуруст намеояд.

Инчунин асос барои кабули Халномаи гайриконуни аз чониби суд ин маълумотномаи №302205 аз 25.11.2017 сол дода шуда аз чониби Гулов Ашраф рохбари Консулгарии Чумхурии Точикистон дар Федератсияи Русия, шахри Москва мебошад. Ба дикати шумо мерасонам, ки дар асоси Фармони Президенти Чумхурии Точикистон Эмомали Рахмон аз 22.11.2017 сол Гулов Ашраф аз ин вазифа озод шуда буд ва ба шубха мемонад, ки чи тавр у ин маълумотномаро дода метавонист.

Баъди ба Чумхурии Точикистон омадан ман ба макомотхои ба кайдгири оиди тааллукияти шахрвандии Чумхурии Точикистон дархост равон кардам. Аз Хадамоти шиносномадихи ва бакайдгири ВКД Чумхурии Точикистон аз номи муовини сардор Б.Н Юнус чавоб омад, ки гуё ман дар кайди нохияи Файзобод, дехаи Чойникуди мебошам.

Шакли №1 дар картотекаи ШКД нохияи Файзобод нисбати ман Шарипов вучуд надорад, танхо оиди гирифтани шиноснома бо кайд дар китоби шакли 2 тасдик мегардад.

Тасдики Хадамоти шиносномадихи ва бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистон оиди он, ки ман Шарипов К.Б шахрванди Чумхурии Точикистон мебошам танхо аз руи китоби сурогави маълум карда шудааст, ки ин ба моддахои 10-15 Конститутсияи Чумхурии Точикистон аз соли 06.11.1994 бо тагйироту иловахо аз 26.09.1999 сол, 22.06.2003 сол ва 22.05.2016 сол мутобикат намекунад.

Дар асоси маълумотномаи чамоати дехоти Бустони нохияи Файзобод №733 аз 28.03.2018 сол маълум мегардад,ки ман Шарипов К.Б дар дафтари кайди ин чамоат аз соли 2011 ба кайд гирифта нашуда, шахрванди Федератсияи Русия мебошам.

Баъдан боз ба мурочиати ман Хадамоти шиносномавии бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистон аз 12.01.2018 сол хамин гуна чавоб доданд, ки ин чавоби онхо ба моддахои 13,29-и Конуни Конститутсиони Чумхурии Точикистон «Дар бораи шахрвандии Чумхурии Точикистон» аз 04.11.1995 сол тахти №104 мутобикат намекунад.

Дар асоси гуфтахои боло ва хуччатхои пешниходмешуда ман шахрванди Чумхурии Точикистон буда наметавонам ва аз хамин сабаб амали шахсони мансабдори Хадамоти шиносномавию бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистонро мавриди бахс карор доданашро хисоб менамоям.

Дар асоси гуфтахои боло ва бо дастрасии моддахои 254-258 КМГ Чумхурии Точикистон аз суд :

ХОХИШ МЕНАМОЯМ :

Амали (беамалии) шахсони мансабдор оиди маълумотномахои додашуда ;

Маълумотномаи ВКД Чумхурии Точикистон (ОГ и РБ ПРС МВД РТ),аз 06.10.2017 сол;

Маълумотномаи Сафорати Чумхурии Точикистон, Хадамоти Консули дар Федератсияи Русия №3022\05 аз 25.11.2017 сол, ки аз тарафи шахси мансабдор А.Гулов дода шудааст;

Шаходатномаи бозгашт ба ватан №0704900 аз 25.11.2017 сол, ки аз тарафи шахси мансабдор А.Гулов дода шудааст;

Маълумотномаи Хадамоти шиносномавию бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистон №42\33-771 аз 07.04.2017 сол, ки аз тарафи шахси мансабдор Юнус Б.Н дода шудааст;

Маълумотномаи Хадамоти шиносномавию бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистон №42\32-Ш-27 аз 05.01.2018 сол, ки аз тарафи шахси мансабдор Юнус Б.Н дода шудааст;

Маълумотномаи Хадамоти шиносномавию бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистон №42\32-Ш-27\1 аз 12.01.2018 сол, ки аз тарафи шахси мансабдор Юнус Б.Н дода шудааст;

мавриди бахс карор дода шуда, ин маълумотномахо аз эътибор сокит дониста шаванд.

Замима :

1. Нусхаи шаходатнома дар бораи таваллуд III-УЯ № 262453

2. Нусхи шиносномаи хизмати ИЧШС СМ № 469329 аз 26.05.1986 сол

3. Нусхаи шиносномаи шахрванди Федератсияи Русия № 6697 025062 аз 16.06.1999 сол

4. Нусхаи шиносномаи шахрванди Федератсияи Русия № 6608 025062 аз 11.07.2008 сол

5.Нусхаи шиносномаи хоричии Федератсияи Русия № 71 8765936 аз 19.04.2011 сол

6.Нусхаи шаходатномаи нафакахури хизмати харбии Вазорати Мудофиаи Федератсияи Русия М №524278 аз 10.05.1999 сол

7. Нусхаи билети харби ГД №0661931 аз 04.06.2015 сол

8. Нусхаи шаходатномаи нафакахури харакатхои чанги Вазорати Мудофиаи Федератсияи Русия БК №0047164 аз 30.06.2017 сол

9. Нусхаи шаходатномаи нафака Вазорати Мудофиаи ФР ГР №004403 аз 26.05.1999 сол

10. Нусхаи делаи харбии Вазорати Мудофиаи ИЧШС ба номи Шарипов К.Б

11.Нусхаи маълумономаи бойгони Вазорати Мудофияи Федерасияи Русия № 3/156775 аз 11.12.2017 сол

12. Нусхаи маълумотномаи ч\д Бустон аз 28.03.2018 сол тахти №734

13. Нусхаи маълумотнома ч\д Бустон аз 05.12.2017 тахти №3324

14. Нусхаи маълумотнома №192\403.2-3 аз 07.12.2017 сол

15. Нусхаи тавсифнома № 037 от 06.12.2017 сол

16. Нусхаи маълумотнома оиди хайати оила аз китоби хочагии манзили Федерасияи Русия шахри Котельники кучаи Кузьминская дом 9, хонаи 108

17.Нусхаи дафтарчаи мехнати АТ-IX № 9754497

18. Нусхаи маълумотномаи Сафорати Чумхурии Точикистон, Хадамоти Консули дар Федератсияи Русия №3022\05 аз 25.11.2017 сол

19. Нусхаи шаходатномаи бозгашт ба ватан №0704900 аз 25.11.2017 сол

20. Нусхаи маълумотномаи Хадамоти шиносномавию бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистон №42\33-771 аз 07.04.2017 сол

21. Нусхаи маълумотномаи Хадамоти шиносномавию бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистон №42\32-Ш-27 аз 05.01.2018 сол

22. Нусхаи маълумотномаи Хадамоти шиносномавию бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистон №42\32-Ш-27\1 аз 12.01.2018 сол

Аризадиханда Шарипов К.Б.

«09» апрел 2018 сол

Поздравляем верного сына таджикского народа Каромата Шарипова С Днём рождения. (ВИДЕО)

133109805_IMG_1769

УВАЖАЕМЫЙ КАРОМАТ БАКОЕВИЧ – ДРУГ, ЕДИНОМЫШЛЕННИК, СОРАТНИК И БРАТ!

Поздравляем Вас, Советского – Российского офицера, Ветерана Вооруженных сил РФ, Ветерана боевых действий, стойкого борца за идеалы мира, добра и справедливости с Днем рождения !

Пусть Ваша любовь и преданность своей родной земле, своему роду и своей нации станут источником Вашего здоровья и счастья. Вы – воин по духу и по профессии!

Так пусть Ваши ум и воля ещё долгие годы будут служить интересам народа, историческое название которого – “носитель короны”.

Желаем успехов на пути возвращения величия нации ТАДЖИКОВ.

Желаем Вам крепкого, богатырского здоровья, мужества и стойкости в Вашей борьбе за равенство и человеческое достоинство против глобальной мигрантской невольничьей системы эксплуатации в современном мире. Вы – с народом и работаете во благо трудящегося народа

С уважением,

Члены “Совета Старейшин” и Координационного совета

Как Пенджикент встретил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона

Как Пенджикент встретил президента

Сегодня утром президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Пенджикент. Здесь пройдут торжества по случаю празднования Навруза. О том, как пенджикент встретил президента, в фотоленте.

По прибытию в Пенджикент Эмомали Рахмон принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ «Айни-Рудаки» и реконструированной подстанции «Рудаки». В его планах – ознакомление с социально-экономическим развитием этого региона.

Почему в России не любят мигрантов

Почему в России не любят мигрантов

Проблема мигрантов в российском обществе всегда стояла остро. Практически все российские политики так или иначе педалируют эту тему и приходят к единому выводу: нужно ограничить их приток в страну. Но действительно ли миграция является проблемой? Как интегрировать мигрантов в российское общество и что делать с ксенофобией коренного населения по отношению к ним? На эти и другие вопросы в разговоре с «Лентой.ру» ответил доктор политических наук, директор Центра теоретической и прикладной политологии РАНХиГС при президенте России Владимир Малахов.

«Лента.ру»: Правильно ли говорить о возможности увеличения миграции из стран Средней Азии?

Владимир Малахов: Я не уверен. Мы преувеличиваем демографические возможности Средней Азии. Та масса людей, которая способна приехать, уже здесь. Не нужно думать, что Средняя Азия — это бесконечный источник трудовой миграции. Во-первых, он совсем не бесконечен и уже сейчас не покрывает наши потребности в рабочей силе. Во-вторых, что самое главное, поток постепенно меняет географию. Трудовые мигранты из того же Узбекистана потихоньку переориентируются на другие страны. Понятно, что китайский или арабский язык им выучить сложнее, чем русский, но процентов восемь-десять едут уже не в Россию. Они не связывают свои планы с нами, и это, в общем-то, не очень хорошо. Мы вовсе не единственный магнит для мигрантов из постсоветского пространства, как нам кажется. И мы рискуем в будущем потерять этот ресурс.

По-вашему, Россия хочет проводить политику закрытых границ?

Нет, ведь у нас безвизовый режим со странами бывшего СССР (не считая Туркмении и Грузии). Когда говорят об «ограничительной» миграционной политике, имеют в виду другое: бюрократические препятствия, с которыми сталкиваются мигранты, прибывающие в Россию. Смотрите, человек приехал с целью найти работу. Чтобы легализоваться, он должен купить патент — если, конечно, он не из страны, входящей ЕврАзЭС. Кроме патента и целого пакета бумаг (медицинский полис, справка о здоровье, справка об отсутствии инфекционных болезней и так далее), ему нужно сдать экзамен на знание языка, законодательства и истории России. Все это требует немалых денег и уймы времени. Представим, что он успешно все эти препятствия преодолел и начал работать. Но, отработав год, он вправе продлить патент еще на год, а потом надо уехать. А знаете, что будет, когда он снова приедет? Он должен пройти все эти круги бюрократического ада заново. В том числе заново сдать экзамен на знание языка. Он что, язык за это время забудет? И почему нельзя продлевать патент автоматически, в зависимости от нужд работодателя?

Общество находится в раздраженном состоянии. Многие сетуют на то, что Москва якобы становится «Москвабадом». Владимир Малахов

Короче говоря, вход на рынок труда в целом чрезвычайно сложен. Это слишком затратно и по деньгам, и по усилиям, которые требуются. Таким образом мы выталкиваем людей за пределы правового поля, мы способствуем тому, что эти люди будут работать без документов. Мы сами создаем нелегальную миграцию, а потом удивляемся, почему мигранты плохо интегрированы в общество.

Но ведь есть же государственные программы по интеграции мигрантов в социум. Их недостаточно?

Все это в большей степени остается на бумаге и не направлено на решение ключевых проблем. Когда власти говорят об интеграции мигрантов в общество, они проявляют некоторое лукавство. Ведь если вы говорите об интеграции, вы предполагаете, что эти люди должны приезжать сюда на ПМЖ. Но иммиграционный режим у нас заточен под временную миграцию — в Москве уж точно. Нет установки на то, что эти люди станут россиянами. Предполагается, что они приедут, поработают и уедут. Тогда вопрос: можно ли ожидать интеграции в российское общество людей, которые знают, что они в России временно? И еще вопрос: можно ли интегрировать людей, которых вы не хотите здесь видеть? Если вы ожидаете, что они в конце концов покинут Россию, — хотите ли вы на самом деле, чтобы они интегрировались? Двоемыслие получается.

Мы слишком быстро забыли об общем советском прошлом, о том, что эти люди чувствовали себя тогда — и хотели бы чувствовать сегодня — частью общей страны. Владимир Малахов

Ну и — что скрывать? — общество находится в раздраженном состоянии. Многие сетуют на то, что Москва якобы становится Москвабадом. Помните, как говорил, к примеру, Сергей Митрохин во время кампании по выборам мэра: я не позволю превратить столицу России в провинцию Средней Азии. И это, заметим, либерал. К чему он апеллировал? К страхам, фобиям московского обывателя. Но я бы в этой связи разделил два предмета озабоченности. Один реальный, другой — надуманный. Если вас заботит сам факт присутствия на улицах Москвы людей с отличной от вас внешностью, то это проблема надуманная. Наша столица переживает сейчас то, что переживали все мировые мегаполисы, только чуть раньше: Лондон и Париж — в 60-70-х годах, Берлин — в 70-90-х.

С этим ничего не поделаешь, не надо предаваться фантазиям об этнической и расовой чистоте, это противоречит глобальным тенденциям. Так что в данном случае перед нами не тот предмет, по поводу которого стоит сильно переживать. С другой стороны, есть предметы, которые заслуживают озабоченности. Это реальные проблемы, возникающие в связи с миграцией. Например, школьные классы, где огромное количество детей не умеет говорить по-русски, и бедный учитель не знает, что делать. У него отстают местные ребята, для которых русский — родной язык, дети мигрантов тянут их назад, и вот это действительно проблема. Так давайте смотреть, как ее решать. Программы обучения русскому как иностранному для детей разных возрастов, специальные подготовительные классы, соответствующая подготовка учителей и так далее — все это, кстати, в европейских странах давно существует.

Но тут можно говорить о культурной разнице. Мы все же в культурном плане сильно отдалились с момента распада СССР.

А вот я бы не стал так говорить. Мне кажется, это миф. Понятно, что культурная близость, которая была в советское время, осталась в прошлом, хотя старшее поколение по-прежнему не понимает, почему мы их так выталкиваем. Жители Средней Азии старшего поколения прошли через те же институты социализации, что и россияне. Мужчины служили в Советской армии. Эти люди чувствовали себя частью большой страны, были нашими согражданами. Для таджиков, например, было просто шоком, когда в 2003 году их президент и наш подписали договор, согласно которому переставали действовать советские документы — раньше они въезжали к нам по советским военным билетам, по советскому паспорту. И вот в 2003 году их поставили перед фактом что Россия — это заграница, а Москва, оказывается, больше не «столица нашей родины». А именно такое мировоззрение среди них существовало еще в начале 2000-х годов!

Эти люди никуда не делись, они еще активны. Их дети, конечно, хуже знают русский язык, но все же культурная дистанция между ними и нами не так велика, как, скажем, между североафриканцами во Франции и пакистанцами в Лондоне. Не надо ее преувеличивать. Мы слишком быстро забыли об общем советском прошлом, о том, что эти люди чувствовали себя тогда — и хотели бы чувствовать сегодня — частью общей страны.

Негативное отношение к среднеазиатским мигрантам в обществе сложилось в начале 90-х годов, и достаточно быстро. За счет чего?

Я думаю, что надо называть вещи своими именами: это расизм. В армии было слово «чурка»…

Когда оно появилось? Вроде, в советские времена его не было.

Было. Чуркой называли человека, который плохо говорил по-русски. А «черными» и «чернозадыми» (используя корректное выражение) называли тех, кто хотя бы немного визуально отличался от русских, у которых чуть темнее кожа.

И у этих выражений в советское время был ярко выраженный ксенофобский оттенок?

Абсолютно. Просто сейчас все это усилилось. Тогда так говорить было просто неприлично — официальная идеология препятствовала этому, говорили об интернационализме, всеобщем равенстве… Просто бытовой расизм, существовавший и тогда, сейчас вышел из бытового уровня и проник в медиа. Сейчас практически правилом хорошего тона считается пококетничать своей, фактически, шовинистической идентичностью. «Старший брат», «тюбетейки», «чуреки» — эти обращения к среднеазиатам тоже ведь отсюда идут. Это чисто расистские, шовинистические высказывания, и они очень сильно отчуждают приезжающих людей.

Получается, все это сдерживалось исключительно советским государственным нарративом?

Совершенно верно. А теперь это не только не табуировано, но и фактически приветствуется как признак хорошего тона.

Если, по-вашему, государство начало перенимать эту точку зрения, когда это произошло?

Я бы не стал говорить, что именно государство стало это делать. Есть журналисты, есть медийная машина — она же не совсем государственная. Конечно, она находится под влиянием властей, но никакой команды из Кремля вести себя именно так не поступало. Здесь работают представления самих журналистов о том, как устроено человеческое общество в целом. И эти представления этноцентричны, вращаются вокруг веры в этничность как сущностную характеристику человека. Это пошло еще с советских времен, с воспитания в бромлеевско-гумилевском духе. По Гумилеву ведь этносы — это естественные сущности, а этническая принадлежность — практически то же самое, что половая принадлежность. Ее нельзя отменить, и она детерминирует ваше поведение.

Вы имеете в виду интеллигенцию или вообще все общество?

Это закреплено у нас в сознании на всех уровнях. Представление об этнических группах как об агентах социального действия очень популярно и в массовом сознании, и в академическом сообществе.

Вы говорите о классическом нацизме?

Нет, почему же. Хотя, конечно, похожие коннотации тоже можно встретить. Когда у нас говорят о национальности, то зачастую имеют в виду кровь. Считается, что ваша принадлежность к какой-то национальной группе определяется не вашим культурным сознанием, а биологическим происхождением. Совсем недавно Порошенко, вручая грамоту почетного украинца президенту Австрии, привязал это к тому, что прапрадед австрийского президента родился в Полтаве. Так вот, в одном нашем ток-шоу один из экспертов, комментируя это событие, сказал: «Ну, его фамилия была Рейман, и мы все понимаем, к какой национальности он на самом деле принадлежал!» И это выступление авторитетного лица на государственном федеральном канале.

Кстати, возникает интересный вопрос: насколько в нашем обществе распространен антисемитизм?

В массовом сознании есть образ еврея-олигарха, финансиста и так далее. Антисемитизм всегда у нас был, другое дело, что он может уходить на задний план, деактуализироваться. Помните, было время, когда на первый план вышли «лица кавказской национальности», и про евреев забыли. Потом кавказцев сменили «укропы».

Конечно, официальные пропагандисты в ответ на упрек в антисемитизме обязательно ответят, что это не про нас. Обязательно вспомнят Иосифа Кобзона или Михаила Жванецкого. Их же народ любит, несмотря на этническое происхождение. Но это все же лукавство, потому что на уровне массового сознания антисемитизм засел прочно. Например, Вексельбергу не прощают то, что он миллиардер, а к миллиардеру Потанину или Прохорову счет совсем другой.

Условно: есть хорошие евреи, а есть плохие, которые воруют у нас деньги? Но когда еврей ворует деньги, он становится для нас плохим потому, что он еврей, а не потому, что ворует деньги?

Именно. Ворующий Иванов, который построил себе за 10 миллионов фунтов дом где-нибудь под Лондоном, — это ничего, а вот если у него соответствующая фамилия, внимание перефокусируется на этот факт.

Как бороться с ксенофобией в обществе?

Мы уже выяснили, что даже советский государственный нарратив не смог с ней справиться. Нужно уточнить, к кому обращен вопрос. Если он адресован лицам, принимающим решения, — это одно, если медиа — то немного другое, если простому гражданину — третье.

Простой гражданин не может быть активным агентом в этом случае, ведь от одного человека ничего не зависит.

Я имею в виду условное гражданское общество. Понятно, что у простого гражданина нет ресурсов, чтобы выстроить какой-либо влиятельный нарратив, но его мышление очень сильно зависит от того, что ему говорят с телевизионного экрана. Посмотрите, какой всплеск ксенофобии был у нас в 2013 году, когда проходила избирательная кампания мэра Москвы. Но буквально через год соцопросы фиксировали совершенно иную картину. Когда в 2014 году людей спрашивали, что нужно делать с незаконными мигрантами — узаконить, то есть помочь получить легальный статус, или депортировать, то доля тех, кто ответил, что их нужно узаконить, была такой же (40 процентов!), что и доля тех, кто выступал за депортацию. А что произошло за год? Сменилась публичная повестка. Телевизор перестал муссировать тему «незаконных мигрантов», переключившись на Украину. Но поразительно, с какой настойчивостью тогдашние участники предвыборной гонки педалировали тему вреда иммиграции, и сколько было всякой лжи. Утверждали, например, что больше половины всех преступлений в Москве совершено «понаехавшими», мигрантами.

При этом ссылались на полицейскую статистику. Умалчивая, однако, что «мигранты» в данном случае — это все приезжие из-за пределов Москвы. Между тем доля собственно мигрантов — иммигрантов, то есть выходцев из других государств, в статистике преступности не превышает 3,5 процента.

Кстати, я знаю, что в полиции старшие чины, когда их вызывают на ковер и спрашивают о том, почему на вверенной им территории растет преступность, зачастую сваливают всю вину на мигрантов, не называя конкретных цифр. Мол, как они могут проводить профилактическую работу с неместным населением? А потом эти идеи спускаются вниз, личному составу, которым внушается, фактически, что мигранты — низшая раса. Как эту проблему решать? Ведь она сама по себе многогранна.

Согласен. Я назову здесь ключевое слово: коррупция. Полицейский чин, который подменяет реальную проблему мнимой — проблему преступности проблемой «этнической преступности» — прекрасно знает, как обстоят дела на самом деле. Он знает и о том, как устроены ОПГ, и о том, в какой мере сами правоохранители вовлечены в неправовые действия, и о том, что роль наркокурьера из Таджикистана в наркотрафике — это роль «шестерки». Но он все равно будет повторять мантру: 90 процентов наркотрафика находится под контролем таджикской мафии. Он просто переводит стрелки. И не в последнюю очередь потому, что так проще отвлечь внимание от действительных участников криминальных схем. Так что если говорить о ключевых проблемах, то это, прежде всего, коррупция и давно назревшая в этой связи реформа правоохранительной системы. Вот где корень бед, вот к чему нужно адресовать внимание в первую очередь. А не внушать обывателю мысль о том, что все наши беды из-за мигрантов.

Так получается, что в существующей системе власти с ксенофобией ничего не поделаешь?

Тут, опять же, у медали две стороны. С одной стороны, ксенофобия — хороший инструмент канализирования протестных настроений. Люди недовольны — и это мягко сказано — инфляцией, состоянием ЖКХ и так далее. Переключить их внимание на «понаехавших» — эффективный ход, и он, как показывает практика, работает во многих странах. Целые партии успешно выходят с этой повесткой в европейских странах, получают места в парламентах. С другой стороны, власть должна понимать, что это ход опасный, и поощряя такие настроения, можно доиграться. Можно разбудить такие силы, что мама не горюй.

Вы в своем докладе пишете, что мигрантов демонизируют в СМИ за счет репортажей о бесчинствах в Европе. Но мне кажется, что у россиян существует концепция «наших» мигрантов, не имеющих отношения к выходцам из Сирии, Ливии и так далее. Действительно ли наши сограждане переносят этот негатив и на выходцев из Средней Азии?

У нас происходит фактически механический перенос европейской картинки. Если «понаехавшие» в ЕС так себя ведут, то где гарантии, что «наши» мигранты так себя вести не будут? Этот ход работает в голове большинства обывателей. Причем картинка, которую показывают нам, очень сильно отличаются от той, которую видят, скажем, французы или немцы. Там демонстрируется объемная картина. Нам же рассказывают лишь о нежелании мигрантов интегрироваться в общество, стремлении качать свои права… Условно, нам показывают, что «там хуже, чем у нас». Стратегически — да, но дополнительная коннотация тоже присутствует. В итоге людей стимулируют думать, что все дело в культуре. Вот если бы «они» (мигранты) были культурно близки «нам», то все было бы хорошо! А коль скоро «они» от нас в этом плане далеки, да еще и, не дай бог, мусульмане, то туши свет. Я думаю, что это очень вредная и непродуктивная логика. Потому что коль скоро эта логика принята, люди — не только простые граждане, но и лица, принимающие решения, — начинают мифологизировать проблематику интеграции. Начинают переводить эту проблематику в культурный план, в столкновение (или даже в диалог) «цивилизаций». Между тем интеграция мигрантов — процесс, который требует от управленцев трезвого подхода. Степень интегрированности нового населения можно замерить с помощью конкретных критериев. Это язык, легальное трудоустройство, уровень дохода, жилищные условия. Если эти условия соблюдены, то проблема интеграции более-менее решается. А если у вас людей постоянно выталкивают на обочину, маргинализируют, обращаются с ними как с рабами, то стоит ли удивляться, что они оказываются неинтегрированными в общество? Так что решать надо именно эту проблему. Мы же вместо этого упираемся в вопросы о культурно-религиозной принадлежности. Получается, что человек не интегрирован не потому, что он подвергается социальному исключению, а потому, что он мусульманин.

У нас часто ругают институт пособий для беженцев на основании того, что эти люди благодаря ему не работают и садятся на шею местным трудящимся. По-вашему, у нас нужно создавать нечто похожее?

Вопрос поставлен не совсем правильно. У нас с институтом пособий и для своих граждан все плохо, какие уж тут пособия для не своих. Так что социальный паразитизм — это не наша проблема. В России вообще стоит забыть идею о том, что кто-то может приехать к нам, чтобы сесть на велфер. Эта тема и в отношении Европы сильно мифологизирована — ее активно педалируют ультраправые. Во-первых, беженцы оказались в Европе не потому, что мечтали о пособии, а потому, что бежали от войны. Во-вторых, так называемые экономические мигранты — это люди, которые приезжают для того, чтобы работать. Есть, конечно, некоторая группа злоупотребляющих системой велфера, но она очень незначительная. Люди решаются на миграцию потому, что хотят подняться сами и дать будущее своим детям. Видеть в них паразитов, желающих сидеть и куковать на нищенское пособия — это карикатура. Что касается наших мигрантов, то у них нет доступа к нашему, с позволения сказать, велферу. Никаких пособий они не получают.

Так что же делать? Вообще, у нас в стране есть проблема практически полного отсутствия левых (не будем же мы ими считать КПРФ, сталинистов и прочих ностальгирующих по «небесному СССР»), даже в экспертной среде. Как в нашем обществе могут появиться левые силы, которые поднимут проблемы ксенофобии, миграции, толерантности, равенства и так далее? Это вообще возможно, или тут уж ничего не поделаешь — страна такая?

Ростки этого сознания есть. Буквально в январе прошлого года я слышал лозунги демонстрантов, вышедших в день памяти убитых Стаса Маркелова и Насти Бабуровой: «Руки рабочих разного цвета, руки рабочих держат планету». Но это маргинальные группы. Они, конечно, очень немногочисленные, но они — настоящие левые: антисталинисты, ненавидящие извращение гуманистических идей Маркса. Да, они маргинальны, но их нельзя сбрасывать со счетов. Кстати, когда я преподаю моим студентам, то вижу немало людей с леволиберальными, левоцентристскими взглядами. Это и «Шанинка», и факультет Liberal Arts в РАНХиГС. Они через 5-10 лет войдут в активную жизнь и станут что-то менять. Это первое. Второе — это даже не левые, а либерально настроенные люди, которые на уровне гражданских инициатив делают реальную работу. Знаете, сколько на самом деле маленьких НКО по стране, которых сейчас шельмуют и объявляют иностранными агентами, которые занимаются, скажем, интеграцией детей мигрантов, организацией бесплатных языковых курсов и так далее? Это не леваки, не борцы с капитализмом. Они просто считают, что людям надо помогать. Или вот еще одна инициатива: в парке Музеон изучали среднеазиатские языки. Москвичи приходили и учили узбекский, таджикский и другие языки приезжих, потому что хотели с ними общаться, хотя бы установить контакт, доверие. Они не видят в мигрантах из Средней Азии ни рабов, ни низшую расу, они видят в них таких же людей, как и они сами.

Это тенденция последних лет?

Трудно сказать, но сейчас я ее ясно вижу. Встали на ноги многие НКО, и несмотря на кампанию по их гноблению, они умудряются существовать. «Такие же дети» в Москве и Петербурге, «Гражданское содействие» и близкие ему структуры в Москве, фонд поддержки просветительских проектов в Екатеринбурге… Это отважные люди, которые вопреки всему делают очень важную работу. Беседовал Михаил Карпов

Автор: Migrant.news

При распространении этого материала ссылка обязательна: https://migrant.news.tj/post/3166

10 главных ошибок мигрантов

Часто в стране пребывания мигранты намеренно или от незнания систематически совершают ряд ошибок. Это становится причиной водворения или закрытия въезда в Россию, в Казахстан или в другую страну. Мы собрали 10 классических ошибок мигрантов, которые не стоит совершать, а если совершили, то попробуйте, по возможности, решить вопрос законным путем.

1.Не правильно указал цель въезда Да, как ни странно эта ошибка часто бывает у тех, кто едет на заработки в Россию и Казахстан. Возможно, это страх, а возможно и не знание. Помните, что если вы не верно указали цель своего въезда в страну пребывания, то в дальнейшем вам будет сложно оформлять документы. К примеру, в России патент трудовому мигранту выдадут только в том случае, если в миграционной карте у него указана цель въезда РАБОТА. Если же вы выбрали что-то другое, то будьте уверены, что вас за это оштрафуют и, вполне возможно, выдворят из России.

2.Не встал на миграционный учет Встать на миграционный учет обязан каждый иностранец, въезжающий в страну пребывания. В России есть определенные сроки постановки на миграционный учет. Граждане Таджикистана в России могут находиться без регистрации 15 календарных дней. Но на постановку на миграционный учет надо обратиться заранее, не забывайте, что везде могут быть очереди. Помните, что если не встали на миграционный учет это прямая дорога к нелегальной жизни в России. И соответственно за это, легко можете попасть в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан и выдворены из России.

3.Не своевременно обратился за патентом Если вы уже указали в миграционной карте, что вы приехали в Россию на работу, то сразу же по приезду обязаны, обратится в миграционный центр. Чтобы встать на миграционный учет и получить патент. Патент вам не выдадут сразу же. Для этого должно пойти минимум 30 календарных дней. Если же по каким-то причинам вы не сразу обратились за патентом, то вы должны понимать, что позднее обращение или за этим документом тоже влечет за собой административную ответственность и на вас возбуждается административное дело и налагается штраф до 15 тыс. рублей. Помните, что за два административных дела в России вам могут закрыть въезд. Так что лучше не доводить дело до нарушения и придерживаться всех правил. А если вы получили патент, то должны помнить, что надо его вовремя продлевать и оплачивать пошлину. Один день просрочки и тоже административный штраф. Важно! Если вы поучили патент в Москве, то и работать должны в Москве, а не в Московской области. Патент выдается на работу только в том регионе, где вы его получали. Если срок патента прошел, и вы его не успели продлить, вам в обязательном порядке надо выехать из России.

4.Въезд/выезд Да, да эта классическая ошибка мигрантов, которые все еще думают, что сделав въезд/выезд они законно продлевают своё пребывание в России. Но это уже с 2015 года запрещено. В России иже третий год работает так называемый закон 90/180. Суть этого правила заключается в том, что иностранный гражданин, въехавший в Россию, не может оставаться в этой стране больше 90 суток. Он должен выехать по истечению 3 месяцев и въехать в Россию имеет право только через 90 суток т.е еще 3 месяца. В случае, если был нарушен этот порядок, то нужно будет не только штраф выплатить, но и быть готовым к тому, что вам могут закрыть въезд если вы нарушили это правило и прибывали в России: более 90 дней — въезд закрывается на 3 года; более 180 дней — на 5 лет; более 270 дней — на 10 лет. Исключение составляют те, кто за эти 90 дней (срок действия миграционной карты) смог оформить себе годовую регистрацию и получить годовой патент. К тому же эти правила не распространяются на обладателей РВП и ВНЖ.

4. Посредники Распространенное мнение трудовых мигрантов о том, что самостоятельно они не смогут оформить документы, да и сложно это сделать самому внушают мигрантам посредники. Не стоит попадаться на их ловушки. Оформлять документы можно и нужно самим. Это не сложно и если посредники предлагают вам за это меньшую, чем принято, сумму, то вам следует насторожиться вдвойне. К примеру, в Москве оформление документов на патент вам обойдется в 11 тыс. 600 рублей Обращаясь к любым посредникам, предлагающим Вам услуги по получению патента на работу, Вы рискуете: нарушить срок обращения за оформлением патента (30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию), что влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 10000 до 15000 рублей (статья 18.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях); нарушить режим пребывания (проживания) в городе Москве: отсутствие патента влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 7000 рублей с выдворением за пределы Российской Федерации (статья 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

5.Отдает паспорт работодателю Ни под каким предлогом не отдавайте свой паспорт на хранение своему работодателю или кому-то еще. Никаких причин отдавать оригинал кому-либо нет и быть не может. Просьба отдать оригинал документов для сохранности до прибытия к месту работы или формулировка «это обязательное условие», должны вас настораживать.

6.Работа без трудового договора К сожалению, это тоже частая ошибка. Если даже вы получили патент, то должны помнить, что у вас должен быть трудовой договор с работодателем. Конечно, работодателям выгодно работать с трудовыми мигрантами без трудового договора и это освобождает его от множества обязанностей, но заключение этого договора защитит вас от обмана и не своевременной оплаты заработной платы.

7.Утеря документов (не уведомление об утере) Если вы потеряли документы, в особенности паспорт, то срочным образом должны сообщить об этом Посольство Таджикистана в России и после некоторых процедур по установлению личности получить новый паспорт. Возможно, для этого вам придется выехать из России в Таджикистан. Так же необходимо уведомить территориальные органы (МВД РФ) по месту регистрации об утере документов. В МВД РФ вам восстановят лишь миграционную карту. Если же вы не уведомили своевременно об утере, то на вас ложиться большая ответственность. Во первых если ваш паспорт попал в руки мошенников, то они запросто могут использовать его в своих интересах (к примеру, получить кредит по нему) и поэтому важно своевременно сообщить об его утере. Во вторых долго ходить без документов тоже опасно, вас может поймать полиция и поместить в ИВС или СУВСИГ — специальное учреждение временного содержания иностранных граждан до установления личности. Если же срок вашего заграничного паспорта истекает, то за его заменой надо обращаться в консульство Таджикистана в России за 2-3 месяца до окончания срока действия паспорта. Если вы этого не сделаете, то выехать из Росси не сможете, так как на просроченный паспорт вам не выпишут билет.

8.Смена данных паспорта Если вас выдворили и закрыли въезд в Россию или Казахстан, и вы решили сменить паспортные данные – Фамилию Имя Отчество, дату рождения, то это большая ошибка. За подобное нарушение в России предусматривается наказание по п. 2 статьи 322 УК РФ. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Пересечение Государственной границы России при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в РФ заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, — наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на 4 года.

9.Фиктивные браки Новости о фиктивных браках заключенных гражданами Таджикистана с россиянками не редкие и всё чаще стали появляться и всё потому, что на российское гражданство есть хороший спрос, вот и предложений масса. Если выявиться, что ваш брак фиктивный, и вы по получили в браке РВП. ВНЖ или гражданство, то вам аннулируют полученные документы, и плюс по решению суда могут выдворить из России. Подробнее об этом мы писали в материале Фиктивный брак и гражданство РФ: незаконный способ проживания

10.Дача взятки Какое бы нарушение вы не совершили, помните, что ни в каком случае не надо предлагать и тем более давать взятку. За такое в уголовном кодексе России предусмотрена статья ч.1 ст. 291.2 УК РФ – «Мелкое взяточничество». Судя по части первой вышеуказанной статьи нарушителю может быть инкриминировано наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

Автор: Migrant.news

При распространении этого материала ссылка обязательна: https://migrant.news.tj/post/2871?utm_campaign=895797&utm_source=SendPulse&utm_medium=push

“Мade in Uzbekistan”: чем Узбекистан удивит душанбинцев? На выставке в Душанбе свою продукцию представят 64 узбекских предприятия.

4еее

В Душанбе состоится выставка товаров, произведенных в Узбекистане под названием “Мade in Uzbekistan”. Свою продукцию на выставке представят 64 крупных узбекских компаний.

Дилшод Мирсаидов, начальник отдела выставочно-ярмарочной деятельности Торгово-промышленной палаты Таджикистана, сообщил «АП», что на выставке будет представлена продукция промышленности, строительства, транспорта, коммуникаций, товары первой необходимости, сельхозтехника, производимая в Узбекистане.

По его словам, отдельным павильоном на выставке будет представлена продукция узбекских ремесленников.

Между тем, отметил Мирсаидов, точная дата проведения выставки узбекских товаров в Душанбе находится пока на стадии согласования.

Однако ранее Торгово-промышленная палата Узбекистана сообщила, что выставка-продажа узбекских товаров, а также форум деловых кругов двух стран состоится в Душанбе 7-9 марта.

Организационные вопросы по проведению этих мероприятий были обсуждены в начале февраля на встрече председателя ТПП Таджикистана Саида Шарифа с узбекской делегацией во главе с замминистра внешней торговли Республики Узбекистан Сахибом Саифназаровым.

«В ходе предстоящих мероприятий ожидается достижение взаимовыгодных договоренностей, которые послужат поднятию на новый уровень таджикско-узбекских отношений, расширению диалога между предпринимателями и увеличению торгово-экономических показателей двух стран», – отмечалось в сообщении ТПП РУ.

Договоренность о проведении выставок продукции двух государств в 2018 году была достигнута в начале января в ходе прошедшего в Душанбе заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Напомним, первая выставка-ярмарка промышленных товаров Узбекистана прошла в Душанбе во второй половине апреля 2017 года. Свою продукцию тогда на четырехдневном мероприятии в Душанбе представили более 160 узбекских компаний. В общей сложности в комплексе “Пойтахт” (ныне рынок “Мехргон”) было выставлено более 1,5 тысяч наименований товаров, произведенных в Узбекистане.

По итогам выставки и прошедшего форума предпринимателей двух стран тогда были подписаны почти два десятка документов о сотрудничестве на сумму более 35 миллионов долларов.

В октябре прошлого года около 150 компаний из Таджикистана представили свою продукцию в Ташкенте. Она проходила в павильонах «Узэкспоцентра» с 11 по 14 октября.

На таджикской выставке были представлены производители строительных материалов, продукция горнодобывающей промышленности, машиностроительной промышленности и обработки металлов (промышленные взрывчатые материалы, алюминиевые профили, строительная арматура).

Из легкой промышленности на выставке были представлены хлопковая пряжа и материи, швейная и трикотажная продукция, носки, обработанная кожа вет-блю, ковровая продукция, атлас, продукты питания.

news.tj

Как вести себя, если вас остановил полицейский?

Как вести себя, если вас остановил полицейский? Мы лишь перечислим то, что положено по закону, однако не гарантируем,gallery!c6r что какая-либо из сторон будет соблюдать закон в полной мере.

Помните! Проверить Ваши документы имеют право только сотрудники полиции.

1. При обращении к вам полицейский обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить свое удостоверение и объяснить причину и цель проверки ваших документов (п. 4 ст. 5 закона «О полиции»).

Полицейский должен иметь специальный нагрудный жетон с номером, а также назвать вам свою фамилию и звание, предъявить удостоверение сотрудника полиции. Если полицейский отказывается представиться, запомните, а лучше — запишите номер его нагрудного знака (п. 5 ст. 25 закона «О полиции»).

Не каждый человек в униформе является полицейским – многие представители добровольных дружин, казачьих организаций, частных охранных предприятий могут носить униформу, похожую на форму полиции, и иметь удостоверения, но они не имеют права проверять у вас документы.

Что проверяет полиция?

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России проверяют документы на наличие и подлинность: паспорт, миграционная карта, регистрация, трудовой договор, медицинский полис, патент с чеками об оплате. Проверяется также: трудится ли иностранец по той специальности, которая указана в его патенте; регион, указанный в патенте, где иностранный работник имеет право трудиться. Из-за опасности совершения террористических актов на входе в метро или вокзал сотрудники метрополитена или железной дороги могут попросить вас пройти через специальный детектор и пронести через него ваш багаж: их действия законны, и вы должны следовать их указаниям. При этом они не имеют права проверять ваши документы.

Сотрудники полиции не имеют права изымать ваши документы в залог – то есть с обещанием вернуть их вам после уплаты штрафа. Единственное основание для изъятия у вас личных документов – проверка их подлинности на специальной экспертизе: в таком случае вам обязаны выдать справку об изъятии документов на экспертизу. Вы имеете право узнать причину проверки документов.

В Законе «О полиции» (п. 2 ст. 13) указано, что для проверки документов у сотрудника полиции должны быть основания подозревать вас в совершении уголовного преступления или административного правонарушения. Вы можете показывать паспорт и другие документы из своих рук, предупредив сотрудника полиции об этом.

Сотрудник полиции не имеет права изымать у вас паспорт или брать его в залог — это нарушение статьи 19.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Если у сотрудника полиции возникает сомнение в подлинности ваших документов, он обязан их проверить по специальной базе: для этого вы должны будете проследовать с ним в ближайшее отделение или пункт полиции.

Поведение при задержании (советы) Постарайтесь не создавать предпосылок к задержанию: – если есть возможность отказаться от ночной пешей прогулки по городу – откажитесь не раздумывая; – если все же нужно идти, не употребляйте много спиртного; – если вы выпили, не берите с собой деньги и ценности; – всегда имейте с собой личный паспорт или документ его заменяющий (военный билет, удостоверение офицера и т. д.); – никогда не говорите полицейским, что вы куда-то торопитесь и не выражайте признаков нетерпения; – ни в коем случае не носите с собой ничего незаконного!

Если встреча с сотрудником полиции произошла, то вы, являясь «законопослушным гражданином» предъявите документы, объясните куда и откуда идете, не препятствуйте досмотру личных вещей. Позвоните друзьям или родственникам и сообщите, где и с кем вы разговариваете. Это очень важно и дает вам дополнительную гарантию безопасности. Если вас, несмотря ни на что, сажают в машину и везут в отдел, не препятствуйте и этому. Если вы хотите посмотреть удостоверения сотрудника полиции, изложите свою просьбу. Не пытайтесь взять это удостоверение в свои руки. Не пытайтесь убежать. Не стоит выражать недовольство задержанием в отделе. Полицейские – тоже люди. Не обманывайте их, не пытайтесь бежать, выкидывать (отдавать) криминальные предметы и т.п.

Внимание! В соответствие с действующим законодательством, нарушение правил въезда, пребывания (проживания), осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином в Российской Федерации влечет привлечение к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа, а также, в ряде случаев, в виде выдворения, с дальнейшим закрытием въезда на срок до 5 лет!

Если вас задержали и доставили в отделение У вас есть право на телефонный разговор (п. 7 ст. 14 закона «О полиции»). Любое задержание должно оформляться специальным протоколом, копия которого вручается задержанному (п. 15 ст. 14 закона «О Полиции» и п. 2 ст. 27.4 КоАП РФ).

В каждом случае задержания сотрудник полиции обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина свое удостоверение, а также разъяснить право на юридическую помощь, право на переводчика, право на уведомление близких лиц, право на отказ от дачи объяснений (п. 3 ст. 14 закона «О полиции»).

Как задержанный, Вы имеете право на защитника и переводчика с момента задержания (п. 4 ст. 14 закона «О полиции»): потребуйте предоставить Вам переводчика, если Вы плохо знаете русский язык. До судебного решения Вы не можете быть подвергнуты задержанию на срок более 48 часов.

Когда полицейский нарушает закон? Полицейский не представился Нарушил закон «О полиции». «При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения». Не назвал причину задержания Нарушил закон «О полиции». «При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина».

Отобрал телефон и не дал связаться с адвокатом и родными Нарушил: Конституция РФ (ст.48 п.2). «Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Кодекс об административных правонарушениях КоАП РФ Статья 27.3.: «По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший срок уведомляются родственники, администрация по месту его работы (учебы), а также защитник».

Закон «О полиции» статья 14: «Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания, если иное не установлено уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, имеет право на один телефонный разговор в целях уведомления близких родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения. Такое уведомление по просьбе задержанного лица может сделать сотрудник полиции».

Угрожали и применяли силу Нигде не написано, что человека можно упирать лицом в пол автобуса, заламывать руки и говорить: «Ты и так знаешь, за что тебя задержали». Это превышение служебных полномочий». Если такое произошло в отделении полиции, то это нарушение статьи 286 Уголовного кодекса РФ Превышение должностных полномочий. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, — — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. Не составили протокол Нарушение закона «О полиции». «О задержании составляется протокол, в котором указываются дата, время и место его составления, должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего протокол, сведения о задержанном лице, дата, время, место, основания и мотивы задержания, а также факт уведомления близких родственников или близких лиц задержанного лица».

Для удостоверения личности задержали более чем на три часа Что могли нарушить: КоАП Статья 27.3. и административный регламент МВД. Сотрудники полиции должны были пробить его по базам данных и отпустить, если он не проходит, после трех часов. Система базы данных архаична — мог произойти обычный сбой в системе. Если речь идет об уголовном преступлении, человека могут и на 48 часов задержать без санкций суда, но к тому времени ему должны предъявить обвинение. Совет: Если в отношении вас уже применялась сила.

Находясь в отделе, не стоит делиться с сотрудниками полиции мыслями об обращении в суд, это может спровоцировать вспышку гнева у полицейского. Если вы хотите обратиться в суд, прокуратуру, обязательно снимите побои в травмпункте, пройдите тест на алкоголь и возьмите необходимые справки. После того, как вы подали официальное заявление, пишите как можно больше писем в самые разные инстанции с изложением вашей ситуации и указанием места, куда подано заявление. Не стесняйтесь очень часто интересоваться ходом дела там, куда вы подали свое заявление. Каждый сам принимает решение обращаться в суд или нет. В отношении мигранта, который рассказал нам свою историю задержания, не применялась сила, поэтому он не стал этого делать, хотя он не был виноват в том, что его регистрация вовремя не оказалась в базе данных системы МВД России. По его признанию, он просто не хочет лишних проблем.

Телефоны доверия ГУ МВД России Если полицейский или сотрудник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России требует у Вас деньги, вымогает взятку – он совершает преступление. О таких фактах необходимо сообщать по телефону дежурной службы ГУ МВД России – 02 (с мобильного телефона – 8 812 02, или 112-2)

Федерация мигрантов СНГ во главе его президента Каромата Шарипова поздравляет с государственным праздником – «Днем защитника Отечества» – всех тех, для кого защита Родины есть святой долг.

_photo6

От имени участников Общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты», Федерации мигрантов СНГ,  я поздравляю с Днем защитника Отечества  своих коллег из России и стран СНГ,  всех тех, кто  служил и тех, кто  продолжает  служить в рядах Советской – Российской  армии и Военно-морского флота!

Мы всегда должны помнить, что «воинское братство — это сила. И эта сила неразрушима». Возрождение братских республик невозможно без возрождения нашего воинского духа. Наши отцы и деды отстояли свою и нашу свободу в кровопролитных боях с фашизмом. Проявим же и мы мужество.

В эти сложные для меня дни, когда меня, отдавшего служению Отечеству 25 лет жизни, отлучили от семьи, депортировали из России и лишили военной  пенсии, я напоминаю своим коллегам воинскую заповедь Тараса Бульбы,   запорожского казака, борца и воина Духа: « … НЕТ  УЗ  СВЯТЕЕ ТОВАРИЩЕСТВА!».

Я желаю всем коллегам здоровья, бодрости духа, веры в  свою непобедимость,  как в горячих точках планеты, так и в жизни.

Ваш  верный товарищ,

Ветеран Вооруженных сил РФ,

Ветеран боевых действий,

Посол мира                                                Каромат Шарипов

Обращение Каромата Шарипова, правозащитника, экс – председателя Общероссийского общественного Движения «Таджикские трудовые мигранты», Президента Федерации мигрантов СНГ к чиновникам Таджикистана, по чьему указанию блокируется сайт www.tagmigrant.com.

logotip1log_new

«Кто и с какой неблаговидной целью блокирует сайт www.tajmigrant.com в Таджикистане, создание которого было инициировано Общероссийским общественным движение «Таджикские трудовые мигранты» в 2008 году?», – с таким вопросом я вынужден обратиться к представителям компетентных органов Республики Таджикистан?

Являясь учредителем Движения «Таджикские трудовые мигранты» в России и находясь в настоящее время на своей исторической Родине, я с болью и горечью констатирую: сайт www.tajmigrant.com недоступен для таджикистанцев на территории Республики Таджикистан.

И это притом, что сайт www.tajmigrant.com является одним из основных средств массовой информации для миллионов таджикистанцев как в России, так и Таджикистане.

Сайт www.tajmigrant.com насчитывает более 5 миллионов посетителей.

Высокий рейтинг сайт заслужил своей принципиальной и последовательной позицией в вопросе защиты и отстаивании трудовых и социальных прав трудящихся мигрантов, находящихся на «трудовом фронте» в России.

Также популярность сайта напрямую связана с его демократичностью.

На сайте публикуются материалы, которые поступают на электронную почту tojikdiaspor@mail.ru от соотечественников.

Таким образом, сайт www.tajmigrant.com осуществляет обратную связь народа с правящей элитой и может влиять на принятие управленческих решений.

Благодаря существованию в информационном пространстве сайта www.tajmigrant.com , каждый таджикистанец получает возможность напрямую обратиться к лидеру нации, Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.

Сегодня появилась возможность посещения сайта www.tajmigrant.com не только трудовыми мигрантами, находящимися вдали от Родины, но их родственниками посредством VPN-расширения в браузере. О том, как установить VPN-расширение, можно найти на портале Yandex или же на сайте YouTube.com.

А из таких рубрик сайта, как «Ушедшие из жизни» и «Пропавшие без вести» родственники мигрантов могут получить не только информацию о случившемся, но и найти тех, с кем потеряна связь.

Сайт www.tajmigrant.com, несомненно, играет свою исключительно положительную роль в вопросе погашения задолженности по заработной плате трудящимся мигрантам. Обнародование на сайте названия фирм и имен нерадивых должников заставляет работодателей погашать свои долги.

Выступая с позиции уравнивания не только трудовых, социальных, но и гражданских прав коренного населения и мигрантов, сайт www.tajmigrant.com борется с теми представителями правоохранительных и правоприменительных органов, которые применяют жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение в отношении граждан Таджикистана, находящихся на территории России.

Сайт www.tajmigrant.com ведет большую просветительскую деятельность в вопросе борьбы со всеми проявлениями религиозного экстремизма

На сайте публикуются материалы, свидетельствующие, что традиционный Ислам, свойственный народу Таджикистана, имеет в своей основе Сунну Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), который сказал: «Перестает быть мусульманином совершивший убийство».

Наши публикации по религиозной тематике уберегли многих моих соотечественников от вербовщиков – миссионеров ИГ, запрещенного как в России, так и в Таджикистане.

Народ называет сайт www.tajmigrant.com «Голосом народа».

И сегодня я обращаюсь к своим соотечественникам с просьбой поддержать мою инициативу и требовать сделать сайт www.tajmigrant.com доступным для всех таджикистанцев на всей территории Республики Таджикистан.

Я уверен, что данная инициатива исходит не от лидера нации и главы государства.

И я надеюсь, что Президент РТ Эмомали Рахмон поддержит меня в этом вопросе.

Соотечественники, граждане Таджикистана и СНГ, СМИ могут связаться с Кароматом Шариповым, правозащитником, экс – председателем Общероссийского общественного Движения «Таджикские трудовые мигранты», Президентом Федерации мигрантов СНГ, Посол мира

Номер Вайбер, Ватцат: +7 (925) 381-85-55

Мобильный телефон: + 992 901513055

E-mail: tojikdiaspor@mail.ru

Фейсбук: www.facebook.com/karomat.sharipov

Одноклассники: Каромат Шарипов, 4826 друзей

С уважением,

Каромат Шарипов правозащитник, экс – председатель Общероссийского общественного

Движения «Таджикские трудовые мигранты», Президент Федерации мигрантов СНГ

Посол мира

Глава таджикской диаспоры России, Президент Федерации мигрантов СНГ, гражданин РФ Каромат Шарипов обратился к Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону

Конституция Республика Таджикистан от 06.11.1994Глава таджикской диаспоры России, Президент Федерации мигрантов СНГ, гражданин РФ, Ветеран Вооруженных сил РФ  Каромат Шарипов обратился к Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, Председателю таджиков мира с заявлением привлечь к ответственности и наказать виновных сотрудников, которые пренебрегают и нарушают Конституцию Суверенной Республики Таджикистан.

Ба Президенти Чумхурии Точикистон,

Раиси Точикони Дунё, мухтарам Эмомали Рахмон

Ба Раиси Мачлиси Миллии Чумхурии Тољикистон

Махмадсаид Убайдуллоев

Ба Раиси Мачлиси Намояндагони Чумхурии

Точикистон Шукурчон Зухуров

Ба вазири корхои хоричии Чумхурии Точикистон

Аслов Сирочиддин

Ба Раиси кумитаи Амнияти Милли Чумхурии

Точикистон Ятимов Саймумин Сатторович

Ба ваколатдори оид ба хукуки инсон дар Чумхурии

Точикистон Ализода Зариф

Аз номи рохбари чамъияти умумируссиявии

чунбиши мухочирони мехнатии Точикистон

(шахрванди Федератсияи Руссия)

Шарипов Каромат Бакоевич

сурогаи мувакатии ман: шахри Душанбе нохияи

Сино 2 кучаи Тунис 9 кв. 57

раками телефонхо: 901-51-30-55; 93-474-03-71

почтаи электрони: tojikdiaspor@mail.ru

Муроҷиатнома

Ҷаноби Президент, Раиси точикони дунё!   Маро имруз қонуншиканиҳои баъзе аз ашхоси алоҳидаи сохторҳои қудратии давлатӣ, аз ҷумла  Вазорати корҳои хориҷӣ, ки ҳуқуқи шаҳравандони моро бояд дар хориҷи кишвар дифоъ кунад, вале мутаассифона эҳсос мегардад, ки гоҳо қонунҳои  давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистонро поймол менамоянд,  пас аз муроҷиати ман ба ин сохторҳо ки нусхаҳои ҷавобҳои онҳоро дар даст дорам, маҷбур сохт то вақти пурқиммати Шумо  Чаноби президент,  асли воқеаро рӯи коғаз биёрам.

Ман  тоҷикам,  зодаи ин диёрам , гарчанде  шаҳрвандии давлати Руссияро доштам.  Айни ҳол шаҳодатномаи ҳеҷ давлатеро надорам ва муввақатан маро муқими Тоҷикистон намуданд аммо бо розигии ман дар давлати рус оиди баргардонидани  шаҳодатномаи шаҳрвандии ман ҳуқуқудонҳои (адвокат) Руссия талош доранд. Дар ҳолати барқарор нашудани адолат ман ва ваилони дифоям  ба Суди Аврупоӣ муроҷиат хоҳем кард.

Падари чор фарзанд ва се набера мебошам,  онҳо низ шаҳрвандони  Федератсияи Руссия мебошанд. Ҳамсарам низ шањрванди Руссияро дорад, дар нафақа мебошад. Хатмкардаи мактаби олии харбию сиёсӣ дар давраи Шуравӣ ва инчунин хатмкардаи Академия дар назди Президенти Федератсияи Руссия мебошам.  Аз соли 2001 то ин дам роҳбари ҷамъияти умумируссиягии Тоҷик-диаспор,  ки вазифаи ҳамаи мо аъзоёни Шуро ҳимояи ҳуқуқҳои инсонии нисбати тоҷику тоҷикистониёни муҳоҷири ба Руссия қарор дошта мебошад. Аввалин ҷамъияте аз гуфтани калимаи Тоҷик наҳаросид аз гузаштагонаш ифтихор намуд, гарчанде яке метарсиду дигаре моро маслиҳат медод аз ин ном парҳез кунем.

Манзили зисти ман ва ахли оилаам низ дар каламрави Руссия ҷойгир аст. Ман ҳеҷ гоҳ шаҳрвандии Тоҷикистон надоштам ва манзили зист хам дар Тоҷикистон надорам ва  ин вобастагӣ дошт аз ҳолати касбии ман. Пас аз пошхурии давлати Шуравӣ ман дар сафи Артиши Руссия мондам ва аз соли 1999 нафақахури ҳарбӣ мебошам. Зиеда аз 20 соли ҳаётам бо аҳли оилаам  дар сафи Қувваҳои муссалаҳи Артиши Шуравӣ ва Руссия гузаштааст.  Аз давлати абаркудрати Шуравӣ нишоне намонд,  дар Тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ оғоз шуд,  ки аз худ қурбониҳои зиёдеро гузошт ва ҳамин сабаб гашт то як қисми  мардум баробари дигар халқхои собиқи Шуравӣ барои дарёфти як бурда нон муҳоҷиратро интихоб намоянд.  Онҳое,  ки барои дарёфти ризқу рузии худ берун аз ватан рафтанд ба Шумо низ маълум аст, ки  ба мушкилотҳои зиёде ру ба ру шуданд.

Рӯ ба Ҳинд овардани соҳибдилон аз баҳри чист.?

Зиндагӣ оинаро муҳтоҷи хокистар кунад .

(Мирзо Абдулкодири Бедил)

Бале,  онҳо зери таҳқиру озори худию бегона монданд аз ҳама мардуми беҳуқуқ мутаассифона халқи қадимаву пуршарафи Тоҷик ба шумор мерафт дар солҳои аввали муҳоҷират.  Љаноби Президент дар баромадҳои худ доимо оиди ҳисси баланди миллӣ, иттиҳоду ягонагӣ сухан мерондед,  мо шахсони бонангро бетараф намегузошт ва аз тоҷик буданатон ифтихор кардани Шумо низ моро  бетараф нагузошт. Ин ҳама беадолатиҳо нисбати ин мардуми аз дасти худию бегона ба дод омада,  моро водор намуд онҳоро аз чанголи бадхоҳони миллат халос намоем. Дар назди худ мақсад гузоштам ҳар коре аз дастам меомадаро дарег намедорам, роҳ як аст мегуфтам шабу руз,  ҳимояи ҳамдиёрони хеш ва раҳоӣ аз азобу шиканҷа ва таҳқири миллатам.  Ин ҳақиқате буд, ки ман бо чашми худ дидаю бо қалби худ эҳсос кардам, маҳз ҳамин  ноадолатиҳо ва саргардониҳои бачаҳои тоҷик маро  барои ташкил намудани ташкилоти ҷамъияти замина фароҳам овард

Муҳтарам Љаноби Президент! Хизматҳои ман ва ҳаммаслаконам нисбати миллати тоҷику тоҷикистониён дар мудати 17 – сол барои садҳо ҳазор ҳамдиёрони дар муҳоҷирати меҳнатӣ буда,  умеди наверо зинда гардонид,  ин аст интихоби ман ва дар оянда ҳам давом хоҳам дод. Чизи дигарро низ  бояд кайд намоям,  ки ҳамин меҳнати шабонарузии  Ҷамъияти Ҷунбиши Умумируссиягии муҳоҷирони меҳнатӣ  буд, ки намояндаҳои  Кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон дар соли 2011 таваҷҷуҳ  ба кору фаъолияти  мо,  ки ҳифзу ҳимояи мардуми муҳоҷири дурр аз Ватан  манбаи асосии кори  Тоҷик-диаспор  буд,  назари нек  намуда,   бо мо ҳамкорӣ намуданд. Ман гуфта будаму ва боз мегуям ҳар кассе, ки ғамхори ин миллату ин давлат аст ҳеҷ гоҳ кумаки худро дарег намедорам ва ҳамеша омодаам дастгириашон намоям.

Ҷаноби Президент!  Ба Шумо чун ба Раиси Тоҷикони  дунё бо мақсади асосӣ муроҷиати худро гуфтаниам,  имруз душманони миллати мову шумо ки дар дохил ва берун дар мансабҳои гуногун адои вазифа менамоянд,  худашонро шоху табъашонро вазир гумон карда,  ба беадолатию қонуншиканиҳо даст мезананд. Ман боре аз касе мансаб ё мақоме талаб накардаам,  аммо барои ҳуқуқи худаму ҳамдиёронамон  аз мубориза наҳаросидаам.  Асоси давлату давлатдори Конститутсияи ҳамон давлат мебошад ва касе ҳаққи поймол кардани онро надорад. Онҳое,  ки қонуншиканӣ мекунанд ин маънои онро дорад, ки ба халқу давлати худ хиёнат мекунанд,  ки ин суханҳо борҳо дар гуфтаҳои шумо муҳатарм президент  қайд шудааст.

Ҷаноби Президент!  Мудати 50 руз ки ман дар Тоҷикистонам ба ҳамаи сохторҳои Қудратии кишвар муроҷиат намудаам нисбати худаму аҳли оилаам ва ҷавобҳои онҳоро низ дар дар даст дорам .Ба амали зиште ки нисбати ман ки ҳеҷ асосе надорад ва ҳамин ҳуҷатти қалбакии бо ном,  ки ман гуё шаҳрванди Чумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон мебошам буд,  ки маро бо қарори суди давлати Руссия аз хоки Руссия берун карданд. Шахсан сафири имруза Иммомуддин Сатторович Мирзоев дар Федератсия Руссия ягон талош накард, то ҳуқуқҳои маро дифоъ кунад, ин кас хуб медонанд, ки ман ҳамеша ҳуқуқи муҳоҷиронро ҳифз мекардам, дар ҳама мушкилиҳо бари онҳо будам, замоне, ки намояндаҳои Сафорати Тоҷикистон дар хобби ноз буданд, ман алакай садҳо мушкилии муҳочирони тоҷикро ҳал менамудам. Сафорат боре ҳам дунболи мушкилии муҳоҷирон намеравад ва  бештари коре ки дар салоҳияти касбии онҳо буд ман мекардам. Пас чаро дар чунин ҳолат аз ман пуштибонӣ накарданд, даъво набурданд?

Хакикатеро бояд кайд кунам, ки корманди вазорати корхои хоричи Точикистон Мухаммади Эгамзод ба миллату мардуми ман нафрат дорад, ва дар ин бозихо сахми ин шахсият зиёд аст. Ин хиёнати ошкоро мебошад.

Имруз дар Тоҷикистонам ба худ савол медиҳам, ки  чаро шахсе ки хиёнат накардааст на ба Руссияе ки қисми зиёди умрашро барои ҳимояи он давлат сарф кард  ва на Тоҷикистоне,  ки барои ҳамдиёрони худ овоз баланд карду як шахсияти беҳуҷҷату муввақатан иҷоранишин шудааст.  Танхо ҳисси баланди миллии ман сабаб шудааст,  то ин мушкилиҳои тоқатнофарсоро  болои сари ман оранд, маро борҳо гуфтанд, чаро дигарон хомушанду шумо бошед хомуш намеистед.

Ҷаноби Президент! Вақте сухан сари ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷири саргардон меравад, ман ҳеҷ гоҳ хомуш буда наметавонам, ин роҳи ман аст, роҳе, ки ман интихоб кардам, роҳе, ки барои ман мисли хонаам аст, мисли фарзандонам аст. Ман ин роҳро, ки ҳимоя аз Ҳамватанам аст, тарк карда наметавонам. Ман тули 17 соли ин кори бароям пуршараф аз назди зану фарзандонам, бо муҳоҷирон бештар будам, дар хона маро хуб мефаҳмиданд, мегуфтанд ман бояд муҳоҷири тоҷикро пуштибонӣ кунам. Ман дар кишвари дур фарзандонамро дар  руҳияи ватандустӣ ва кумак ба ҳамватанон тарбият кардам. Ва ин Ҷаноби Президент, рисолати инсонии ман назди Ватану халқам аст. Умеди ман ба Шумост! Шумо фарзанди бонанги Модари тоҷик ҳастед, ҳар амали ҷавонмардонаи Шумо муҳтарам Президент, боиси  ифтихори мо Тоҷикони руи дунёст. Мо низ бо пайрави аз Шумо кушиш мекунем, то ҳар куҷо ҳастем барои Миллату халқамон содиқона хизмат намоем.

Муҳтарам Президент!

Ин аст мақсаду мароми ман ва ҳамфикрони ман. Ва маҳз ҳамин наздикӣ  бо халқ буд,  ки имруз миллионњо мардуми тоҷик ба воситаи сомонаҳои дохилию беруна бо ман тамос доранд. Муҳаббату эҳтироми онҳо собит кард, ки меҳнати чандин солаи мо беҳуда нарафта будааст.

Ҷаноби Президент!  Ман омодаам пас аз баҳсҳои судӣ ва барқарор кардани адолат нисбати ҳуқуқҳои худ ба Шумо Раиси тољикони дунё,  дар бораи ба шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Конститутсия кишварамон  муроҷиат намоям.

Замима : Як нусха  рузномаи  «Овози Точикистонихо», «Голос Таджикистанцев»      № 87, иборат аз  12 – сахифа.  Рузнома аз тарафи чамъияти  чунбиши умумируссиявии мухочирони мехнатии Точикистон ба чоп мерасад. Дар як мох бо адади 50- хазор нусха чоп мешавад.

Бо эҳтироми зиёд ва сипос

Роҳбари Ҷамъияти Ҷунбиши Умумируссиявии

Муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон

Шарипов Каромат Бақоевич

ш. Душанбе  «05»  феврал  2018с.

IMG_1882IMG_1880IMG_1881IMG_1883

 

 
10 queries. 0.672 seconds.