По многочисленным просьбам соотечественников размещаем мобильный номер Президента Федерации мигрантов СНГ, Каромата Шарипова в г.Душанбе +992901513055; вайбер и ватцап +79253818555
Архив Паутина Видео Фотогалерея Радио Наш форум Обратная связь
 
 
 

Каромат Шарипов аризаи бахси худро “Оиди мавриди бахс карор додани амали (беамалии) шахсони мансабдор” ба Суди нохия Шохмансур пешниход намуд

C7E9723D-FC90-4AA6-BE79-82FB35D1AA60_w1023_r1_sБа Суди Нохияи Шохмансури

шахри Душанбе

аризадиханда: Шарипов Каромат Бакоевич зодаи

нохияи Файзобод дехаи Чойникуди

хозира Ч/д Бустон

тел : 901 51 30 55, 93 784 84 14

АРИЗА

оиди мавриди бахс карор додани амали (беамалии) шахсони мансабдор

Ман Шарипов Каромат Бакоевич собикадори куввахои мусалахи Федератсияи Русия, собикадори харакатхои чанги, афсари эхтиёти буда, баъди хатми мактаби миёна 29.01.1980 сол шиносномаи IV-ЕЖ №536519 (намунаи 1974 сол) гирифта, ба омузишгохи Олии харби-сиёси сохтмонии Симферопол дохил шуда, онро соли 1984 хатм намудам.

Баъди хатми омузишгохи харби дар Вазорати Мудофиаи ИЧШС хизмати харби намудам. Баъди бархам хурдани иттиходи шурави аз мохи июни соли 1993 хизмати харбиро дар кисми низомии 201 Вазорати Мудофиаи Федератсияи Русия то 01.10.1996 ва то 05.03.1999 дар дивизияи 144 Вилояти Смоленски округи харбии Маскав адо намудам. Пас аз хизмати Харби ба нафака баромадам ман дар руйхати военный комиссариат дар назди Вазорати Мудофиаи Федерасияи Русия то имруз мебошам хамчун шахси харби.

Дар Карори Совети Олии Федератсияи Русия аз 17.06.1993 сол тахти №5206\1-1 оиди ба кувваи конуни даромадани конуни Федератсияи Русия дар бораи «О Внесении изменений и дополнений в закон РСФСР « о гражданстве РСФСР» омадааст, ки ;

Мутобики кисми 1 моддаи 13 Конуни Федератсияи Русия «Дар бораи шахрванди Федератсияи Русия » аз 28.11.1991 сол тахти №1948-1 шахрвандони Федератсияи Русия эътироф мешаванд хамаи шахрвандони собик ИЧШС, ки доимо дар худуди Федератсияи Русия аз рузи кувваи конуни пайдо намудани конун ( яъне то давраи 06.02.1992), агар дар давоми як сол баъди хамин руз маълум нанамоянд, ки шахрвандии Федератсияи Русия ро кабул менамоянд.

Дар баробари ин Совети Олии Федератсияи Русия дар кисми 3 карори худ тахти № 5206\1-1 чунин кайд намудааст, ки дар меъёрхои конуни Федератсияи Русия дар боло нишондодашуда «дар бораи шахрванди Федератсияи Русия» ба хизматчии харбии савганд ёдкардаи собик ИЧШС ё Федератсияи Русия, ё ин, ки хизмат дар кисмхои харбии тахти Федератсияи Русия карор дошта, дар худуди дигар давлатхо инчунин дар куввахои мусалахи мутахиди ИДМ, аз чумла воридшудан барои гузаштани хизмат дар худуди Федератсияи Русия баъди кувваи конуни пайдо намудани конун пахн мешавад.

Хизмтчиёни харбии дар кисми 3 карори Совети Олии Федератсияи Русия «Дар бораи таъгироту иловахо ворид намудан дар конуни РСФСР «оиди шахрвандии РСФСР» дар асоси моддаи 13 конуни мазкур шахрвандони Федератсияи Русия эътироф мешаванд, агар онхо хизмати харбиро бо меъёри 06.02.1992 сол (Амри президенти Федератсияи Русия аз 10.04.1992 сол тахти №386 «оиди дида баромадани тасдики масъалаи гирифтани шахрвандии Федератсияи Русия» ) эътироф мегардад.

Аз баски хангоми ворид шудан ба хизмати харби шиносномаи шахрванди ИЧШС гирифта шавад хам, аз соли 1984-1999 солхо вакти озод шудан ва сохиб шудани шиносномаи Федератсияи Русия, хуччати ягона, хуччати шахсияти хизматчии харби, ки дар куввахои мусалах хизмат менамуд хисоб карда мешуд.

Пас аз ба нафака баромадан аз 16.06.1999 сол ман Шарипов Каромат Бакоевич шиносномаи шахрванди Русияро дар Федератсияи Русия ба ман дода шуд ва 11 июли 2008 сол бинобар ба 45 сол расиданам иваз намуда, шиносномаи шахрвандии Федератсияи Русия 2-ум маротиба гирифтам.

Соли 1999 бо фармони Вазорати хифзи ичтимои ва ахолии Федератсияи Русия ва тибки конуни Федератсияи Русия дар бораи «статуси хизматчиёни харби» аз чониби комисариати харбии вилояти Смоленск ба ман нафакаи харби таъин карда шуда, ба ман шаходатномаи нафака аз 03.03.1999 супорида шуд.

Оилаи ман Шарипова Мавчуда ва чор нафар фарзанди ман шахрвандии Федератсияи Русия-ро дар асоси фармон (указ) ВМ Федератсияи Русия ба мо сертификат барои ба даст овардани манзили истикомати доданд, ки мо доимо дар Федератсияи Русия истикомат менамудем. Фарзандони ман дар сафи куввахои мусалахи Федератсияи Русия хизмат намуданд.

Аз соли 1980 баъди гирифтани шиносномахои Иттифоқи Советҳои Сотсиалистии Шӯравӣ IV-ЕЖ №536519 (намунаи 1974 сол) ва баъд Федерасияи Русия дар Чумхурии Точикистон зиндаги надоштам.

Соли 2011 бо даъвати рохбарияти Чумхурии Точикистон барои бакайдгирии 20 солагии Истиклолияти Чумхурии Точикистон хамчун мехмон омадаам, ки бо кайд дар шиносномаи хоричиам, ки аз тарафи Федератсияи Русия дода шудааст тасдик мегардад.

Дар як холати ногувор 13.12.2017 сол ман ба чои таваллудам берун карда шудам. Ин хам бошад дар асоси Халномаи суди шахри Люберецки вилояти Москов Федератсияи Русия аз 30.11.2017 сол бо сабаби вайрон намудани хукуквайронкунии маъмури, ки ба он асос шуд маълумотномае, ки аз чониби макомоти ВКД Чумхурии Точикистон (ОГ и РБ ПРС МВД РТ) аз 06.10.2017 сол дода шудааст, ки гуё ман шахрванди Чумхурии Точикистон мебошам, ки ин ба хакикат дуруст намеояд.

Инчунин асос барои кабули Халномаи гайриконуни аз чониби суд ин маълумотномаи №302205 аз 25.11.2017 сол дода шуда аз чониби Гулов Ашраф рохбари Консулгарии Чумхурии Точикистон дар Федератсияи Русия, шахри Москва мебошад. Ба дикати шумо мерасонам, ки дар асоси Фармони Президенти Чумхурии Точикистон Эмомали Рахмон аз 22.11.2017 сол Гулов Ашраф аз ин вазифа озод шуда буд ва ба шубха мемонад, ки чи тавр у ин маълумотномаро дода метавонист.

Баъди ба Чумхурии Точикистон омадан ман ба макомотхои ба кайдгири оиди тааллукияти шахрвандии Чумхурии Точикистон дархост равон кардам. Аз Хадамоти шиносномадихи ва бакайдгири ВКД Чумхурии Точикистон аз номи муовини сардор Б.Н Юнус чавоб омад, ки гуё ман дар кайди нохияи Файзобод, дехаи Чойникуди мебошам.

Шакли №1 дар картотекаи ШКД нохияи Файзобод нисбати ман Шарипов вучуд надорад, танхо оиди гирифтани шиноснома бо кайд дар китоби шакли 2 тасдик мегардад.

Тасдики Хадамоти шиносномадихи ва бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистон оиди он, ки ман Шарипов К.Б шахрванди Чумхурии Точикистон мебошам танхо аз руи китоби сурогави маълум карда шудааст, ки ин ба моддахои 10-15 Конститутсияи Чумхурии Точикистон аз соли 06.11.1994 бо тагйироту иловахо аз 26.09.1999 сол, 22.06.2003 сол ва 22.05.2016 сол мутобикат намекунад.

Дар асоси маълумотномаи чамоати дехоти Бустони нохияи Файзобод №733 аз 28.03.2018 сол маълум мегардад,ки ман Шарипов К.Б дар дафтари кайди ин чамоат аз соли 2011 ба кайд гирифта нашуда, шахрванди Федератсияи Русия мебошам.

Баъдан боз ба мурочиати ман Хадамоти шиносномавии бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистон аз 12.01.2018 сол хамин гуна чавоб доданд, ки ин чавоби онхо ба моддахои 13,29-и Конуни Конститутсиони Чумхурии Точикистон «Дар бораи шахрвандии Чумхурии Точикистон» аз 04.11.1995 сол тахти №104 мутобикат намекунад.

Дар асоси гуфтахои боло ва хуччатхои пешниходмешуда ман шахрванди Чумхурии Точикистон буда наметавонам ва аз хамин сабаб амали шахсони мансабдори Хадамоти шиносномавию бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистонро мавриди бахс карор доданашро хисоб менамоям.

Дар асоси гуфтахои боло ва бо дастрасии моддахои 254-258 КМГ Чумхурии Точикистон аз суд :

ХОХИШ МЕНАМОЯМ :

Амали (беамалии) шахсони мансабдор оиди маълумотномахои додашуда ;

Маълумотномаи ВКД Чумхурии Точикистон (ОГ и РБ ПРС МВД РТ),аз 06.10.2017 сол;

Маълумотномаи Сафорати Чумхурии Точикистон, Хадамоти Консули дар Федератсияи Русия №3022\05 аз 25.11.2017 сол, ки аз тарафи шахси мансабдор А.Гулов дода шудааст;

Шаходатномаи бозгашт ба ватан №0704900 аз 25.11.2017 сол, ки аз тарафи шахси мансабдор А.Гулов дода шудааст;

Маълумотномаи Хадамоти шиносномавию бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистон №42\33-771 аз 07.04.2017 сол, ки аз тарафи шахси мансабдор Юнус Б.Н дода шудааст;

Маълумотномаи Хадамоти шиносномавию бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистон №42\32-Ш-27 аз 05.01.2018 сол, ки аз тарафи шахси мансабдор Юнус Б.Н дода шудааст;

Маълумотномаи Хадамоти шиносномавию бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистон №42\32-Ш-27\1 аз 12.01.2018 сол, ки аз тарафи шахси мансабдор Юнус Б.Н дода шудааст;

мавриди бахс карор дода шуда, ин маълумотномахо аз эътибор сокит дониста шаванд.

Замима :

1. Нусхаи шаходатнома дар бораи таваллуд III-УЯ № 262453

2. Нусхи шиносномаи хизмати ИЧШС СМ № 469329 аз 26.05.1986 сол

3. Нусхаи шиносномаи шахрванди Федератсияи Русия № 6697 025062 аз 16.06.1999 сол

4. Нусхаи шиносномаи шахрванди Федератсияи Русия № 6608 025062 аз 11.07.2008 сол

5.Нусхаи шиносномаи хоричии Федератсияи Русия № 71 8765936 аз 19.04.2011 сол

6.Нусхаи шаходатномаи нафакахури хизмати харбии Вазорати Мудофиаи Федератсияи Русия М №524278 аз 10.05.1999 сол

7. Нусхаи билети харби ГД №0661931 аз 04.06.2015 сол

8. Нусхаи шаходатномаи нафакахури харакатхои чанги Вазорати Мудофиаи Федератсияи Русия БК №0047164 аз 30.06.2017 сол

9. Нусхаи шаходатномаи нафака Вазорати Мудофиаи ФР ГР №004403 аз 26.05.1999 сол

10. Нусхаи делаи харбии Вазорати Мудофиаи ИЧШС ба номи Шарипов К.Б

11.Нусхаи маълумономаи бойгони Вазорати Мудофияи Федерасияи Русия № 3/156775 аз 11.12.2017 сол

12. Нусхаи маълумотномаи ч\д Бустон аз 28.03.2018 сол тахти №734

13. Нусхаи маълумотнома ч\д Бустон аз 05.12.2017 тахти №3324

14. Нусхаи маълумотнома №192\403.2-3 аз 07.12.2017 сол

15. Нусхаи тавсифнома № 037 от 06.12.2017 сол

16. Нусхаи маълумотнома оиди хайати оила аз китоби хочагии манзили Федерасияи Русия шахри Котельники кучаи Кузьминская дом 9, хонаи 108

17.Нусхаи дафтарчаи мехнати АТ-IX № 9754497

18. Нусхаи маълумотномаи Сафорати Чумхурии Точикистон, Хадамоти Консули дар Федератсияи Русия №3022\05 аз 25.11.2017 сол

19. Нусхаи шаходатномаи бозгашт ба ватан №0704900 аз 25.11.2017 сол

20. Нусхаи маълумотномаи Хадамоти шиносномавию бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистон №42\33-771 аз 07.04.2017 сол

21. Нусхаи маълумотномаи Хадамоти шиносномавию бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистон №42\32-Ш-27 аз 05.01.2018 сол

22. Нусхаи маълумотномаи Хадамоти шиносномавию бакайдгирии ВКД Чумхурии Точикистон №42\32-Ш-27\1 аз 12.01.2018 сол

Аризадиханда Шарипов К.Б.

«09» апрел 2018 сол

Студенты учат в Москве таджикский язык

1025226449
Девять молодых девушек-москвичек изучают таджикский язык в Московском государственном лингвистическом университете

Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык.

Один из таких вузов — Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), в стенах которого готовят переводчиков всех языков стран СНГ.

Sputnik Таджикистан посетил открытый урок таджикского языка студентов третьего курса переводческого факультета.

Центр таджикского языка и культуры в сердце Москвы
Центр таджикского языка и культуры в МГЛУ был основан в 2012 году. В нем работают три преподавателя: Эрадж Собиров преподает военный перевод и стилистику таджикского языка, Хуршеда Хамракулова — таджикскую литературу и Сафармо Толиби — особенности таджикского делового общения.

Центр сам по себе небольшой, но вместительный. Вот висит огромный флаг Таджикистана, а над ним на стене — текст государственного гимна республики.

Стены слева и справа украшают портреты великих поэтов и писателей таджикско-персидской литературы: Омар Хайям, Саади Ширази, Абдурахман Джами, Камол Худжанди, Садриддин Айни, Лоик Шерали, Мирзо Турсун-заде и другие.

На полках лежат книги на таджикском языке. Вокруг расставлены керамические фигурки таджиков с лепешками, чайный сервиз в национальных узорах, куклы с в национальной одежде из атласной и шелковой тканей.

Также в этом помещении можно увидеть разнообразные тюбетейки и музыкальные инструменты ─ най (флейта), сетор (трехструнная лютня), табл (барабан), дутар (двухструнный инструмент) и другие.

Как студенты учат таджикский язык
Обычно в московских вузах занятия начинаются в 9:00, но пара по таджикскому языку стартует в восемь утра, как в Таджикистане.

С порога нас радостно встретили девять студенток-третьекурсниц, хором сказав: “Хуш омадед!” (Добро пожаловать!). Преподаватель таджикского Эрадж Собиров начал открытый урок на тему “Иди Навруз” (Праздник Нового года).

Девушки начали по очереди читать таджикские стихи. Меня, носителя таджикского языка, поразила то, как они как четко произносят такие сложные звуки, как “ҳ”, “ғ”, “қ” и “ҷ”, которые отсутствуют в русском. Обычно при их произношении иностранцы сталкиваются с определенными трудностями.

Ставить красивое произношение студентки учатся во время прослушивания таджикских песен.

“В основном слушаем Шабнам Сурайё и Зулайхо Мамадшоеву, а вчера посмотрели первую серию таджикского фильма “Современная невеста”, все понятно без субтитров”, — сказали студентки.

Также приятно удивило, что москвички много знают о культуре Таджикистана. Они наперебой бросились рассказывать, что такое Навруз, как его отмечают и так далее.

“Навруз — один из старейших праздников на Востоке. Его праздновали еще более пяти тысяч лет, а теперь ежегодно отмечают почти во всем мире и в настоящее время он считается международным праздником”, — говорит Юлия Ненахова.

“Основными таджикскими народными играми-соревнованиями во время празднования Навруза являются бузкаши (козлодрание) и гуштингири (борьба). На этом торжестве накрывается праздничный дастархан, на него ставят семь разных блюд, чьи названия начинаются на букву персидского алфавита “син” (с)”, — продолжает Настя Родионова.

Судьба связала с Таджикистаном
Таджикский язык студенткам-переводчицам достался случайно: выпал, как в рулетке. Никто из не планировать учить таджикский.

Дело в том, что в МГЛУ существует такой порядок: поступившие в университет студенты до начала занятий остаются в неведении, какой язык им придется изучать в качестве основного.

Конечно, новость о том, что они попали в таджикскую группу, стала для них полной неожиданностью. Можно было строить догадки об английском или немецком, возможно, французском и китайском, но про таджикский никто из них не думал.

“Когда все группы были распределены и отправлены по аудиториям, нас осталось девять человек. Преподаватели сказали: “Теперь ваша очередь, у вас будтет особенная группа”. Все были взволнованны и не понимали что происходит, думали может быть, мы не поступили, или выпал какой-то редкий язык. Затем педагоги объявили, что нам достался таджикский язык, и наступил шок”, — рассказывает Настя Белоногова.

Как таджикскому мигранту выучить английский и подтянуть русский в Москве

По их словам, до поступления в МГЛУ, никто из них практически ничего не знал о Таджикистане.

“Мы только знали, что есть такая страна, и не более того”, — признаются они.

Сегодня, спустя 2 года с того момента, студентки почти свободно говорят на языке этой страны и мечтают поехать туда на каникулы.

Сложно ли учить таджикский язык
Изучение иностранного языка начинается для всех с букв, слогов, фраз и предложений.

“На обложках наших первых тетрадей — их подарило посольство Таджикистана — была написана фраза “Ҷӯянда-ёбанда” (Кто ищет, тот найдет). Сначала мы не знали ее значения, но потом, когда выучили перевод, она стала главным девизом нашей группы в учебе”, — объясняет Юлия Тенешева.

Посол русского языка: только вернулась из Таджикистана, но уже хочу обратно

У каждой из одногруппниц уже появились любимые таджикские слова: “лаблабу” (свекла), “мувафаққият” (успех), “булбул” (соловей) и другие.

Учить таджикский язык и культуру приходится по крупицам — читать местные новости, смотреть фильмы, учить стихи. Будущие специалисты признаются, что пособия по изучению таджикского в большей массе устарели, а узнать перевод того или иного современного слова негде — Google translate бессилен, а онлайн-программ для изучения таджикского не существует.

“Часто попадаются выражения, переводы которых отсутствуют в онлайн-переводчиках. Читаем учебники советского периода, но преподаватели говорят, что книги устарели и переводы отдельных словосочетаний в них неправильные. Конечно, если бы существовали онлайн-программы для студентов таджикского языка, стало бы гораздо легче”, — жалуются они.

По мнению преподавателя Эраджа Собирова, обычно студентам не хватает практики.

В Москве набирают популярность бесплатные курсы по таджикскому языку

“В Москве в основном мало общения. Поговорить по-таджикски удается только по праздникам. Так, недавно девочки участвовали в праздновании Навруза на ВДНХ. Они вернулись оттуда довольными и радостными”, — сказал педагог Sputnik Таджикистан

Чтобы помочь третьекурсницам, Таджикский культурный центр и посольство Таджикистана приглашают их на различные мероприятия, чтобы дать возможность послушать таджикскую речь и пообщаться самим.

В Москве таджикский язык помогает…
По мнению студенток, таджикский язык очень красивый и звонкий, а его носители любят свой язык.

“Таджикский народ очень гостеприимный. Если в магазине или на рынке произносим фразу на таджикском, то, безусловно, уже гарантирована хорошая скидка просто за то, что мы уважительно отнеслись к культуре продавца”, — улыбаются они.

Девушки не стесняются заговаривать с таджиками в Москве — им нравится практиковать язык и удивлять уроженцев Таджикистана.

“Когда недавно мы подошли к таджикам и поздоровались, сказав: “Ассалому алейкум”, то они очень сильно удивились и тут же забросали всех вопросами: “Вы таджички или иранки? Может, у вас мужья таджики или иранцы?”. Мы ответили, что изучаем таджикский в университете, что их еще больше поразило”, — смеются они.

“Как-то меня отправили на рынок за сухофруктами. Я подошла к продавцу и по-таджикски сказала: “Ассалому алейкум, ин чанд пул аст?” (Здравствуйте! Сколько это стоит?), показывая пальцем на нужный мне товар. Продавец был настолько удивлен, что сделал скидку в 500 рублей. Я вернулась домой с сухофруктами и сдачей. На немой вопрос в глазах родственников просто пожала плечами: “Это секрет!”, — рассказывает Юлия.

Едем в Таджикистан
Конечно, сложно изучать культуру и уклад страны, в которой ты никогда не бывал. Поэтому осенью 2018 года девять московских студенток отправятся в Таджикистан — поближе познакомиться со страной, применить полученные знания на практике и накупить книжек и сладостей.

“Наша преподавательница Сафармо Толиби договорилась о поездке с посолом Таджикистана в России Имомуддином Сатторовым. Мы хотим познакомиться с жителями республики, с их обычаями и традициями, и, конечно, увидеть столицу Таджикистана — город Душанбе”, — радостно говорят студентки МГЛУ.

Эти юные студентки уверены, что в будущем станут хорошими специалистами-языковедами.

“В университете говорят, как важно учить таджикский язык. В 2020 году мы все выпускаемся со знанием таджикского именно как специалисты, а не как бакалавры. Мне кажется, что у нас довольно хорошие перспективы в карьере” — считает Настя Марютина.

Судя по старанию и серьезному настою, у этих девушек все обязательно получится.

Sputnik, Нилуфар Неккадам.

“Таджикские мигранты приезжают из России другими. Или не приезжают вовсе”. ВИДЕО

Таджикские мужчины возвращаются из трудовой миграции в России другими, и это больше всего ощущают их жены.

Жительница Душанбе Нигина Иброхимова говорит, что большинство мужчин отправляются на заработки в Россию, но забывают о том, что приехали в эту страну, чтобы помочь своим семьям. «Они находятся в эйфории от обилия красивых, ухоженных женщин и девушек и забывают о своих женах и детях. Мужчины становятся другими и приезжают на родину раз в 3-4 года, и то ради того, чтобы повидаться с детьми», – делится собеседница.

Вся тяжесть бытовых проблем семей трудовых мигрантов ложится на плечи женщин – воспитание детей, уход за скотом, домашние дела… Где уж там время ухаживать за собой и прихорашиваться!

Одна из наших собеседниц, чей муж находится на заработках в России, рассказала, что после возвращения своего супруга в их доме постоянные скандалы и ругань. «Он стал придираться ко всему, как я одета, как выгляжу, находил любой повод, чтобы поругаться со мной», – сказала она.

Другая жительница столицы Саломат Баротова говорит, что таджикские мужчины, уехав на заработки, заглядываются на русских женщин и часто женятся на них. В таких случаях мужчины не хотят возвращаться на родину, а их таджикским женам остаётся тянуть лямку жизни в одиночестве.

В такой ситуации больше всего страдают дети трудовых мигрантов, которые остаются без отцовского внимания и заботы. Одна из женщин, от которой ушел муж-мигрант, рассказала: «Когда муж был рядом со мной, все было хорошо, он бережно относился ко мне. Но стоило ему уехать на заработки, он забыл и про семью, и про жену, и про детей. Даже не звонит. Я была вынуждена сдать в интернат трех старших детей, сейчас хочу сдать и четвертого, младшего. Других вариантов у меня нет».

Тем временем мужчины-мигранты подтверждают, что их отношение к женам меняется после возвращения из трудовой миграции. Но совсем по другой причине – заверяют они.

Ганимат Гайратов, таджикский мигрант, сказал, что выезд в Россию – спасение для многих мужчин от сварливых жен. «Жить в Таджикистане тяжело, работы нет, и когда мужчина возвращается домой с пустыми руками, жена начинает упрекать его и ругаться. Поэтому часто мужчины предпочитают «сбегать» в миграцию, хотя и там несладко, лишь бы не слышать ругань и скандалы», – говорит Гайратов.

А вот жены думают иначе и считают, что мужчина сбегает от ответственности. Пока обе стороны упрекают друг друга, жертвами таких отношений становятся дети.

Источник: Радио Озоди


Радио Озоди

Диаспора советует: мигрантам лучше не ездить в Екатеринбург

Диаспора советует: мигрантам лучше не ездить в Екатеринбург

В дни проведения чемпионата мира по футболу мигрантам лучше избегать поездок в города, где будут проводиться матчи, подобные рекомендации звучали не раз со стороны властей и диаспор. Глава Ассоциации народов Урала и председатель совета «Общество таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев в интервью Migrant.news.tj отметил, что эти советы звучат только во благо самих же мигрантов.
«Если у трудового мигранта, не важно какой страны, не все в порядке с документами, то конечно же ему лучше переждать период проведения ЧМ 2018 вне городов в которых будут проводить матчи, Екатеринбург в их числе. С учетом того, что в эти города будут откомандировано большое число сотрудников силовых структур, то естественно требования не только к мигрантам, но и в целом ко всем гражданам будут строгими и это вполне нормально», — сказал он. В связи с этим Фарух Мирзоев советует мигрантам «отсидеться» в другом городе России, либо же держать свои документы в таком порядке, чтоб не было повода к ним придраться, иначе выдворение для нарушителей будет неминуемым, и спрятаться будет невозможно от таких поверок. В целом в Екатеринбурге пройдет четыре матча. В дни проведения чемпионата мира по футболу сложно будет зарегистрироваться за сутки, поэтому и ехать в эти города не стоит. Кроме этого, сложно будет въезжать и выезжать в и из города уже в мае, поэтому важно уже в апреле сменить город проживания. Эти же рекомендации касаются иностранных и иногородних студентов. «В екатеринбургском спецприемике по содержанию иностранных граждан, нарушивших правила пребывания, сейчас граждан Таджикистана не так много, как раньше. Власти региона стараются максимально урегулировать этот вопрос совместно с диаспорами. К примеру, таджикская диаспора, собрав денег у земляков, за январь-февраль смогла отправить на родину 35 наших сограждан», — сообщил Мирзоев. Содержание мигрантов в спецприемниках, по его словам, дело опасное, ведь они могут примкнуть к криминальным группировкам у которых не мало связей в подобных учреждениях и поэтому очень важно своевременно отправлять их на родину, а держать по нескольку месяцев за решеткой. «Они ведь приезжают на заработки будет очень обидно если мигрант не успеет зарегистрироваться за сутки после въезда в том же Екатеринбурге или Москве, а если не сможет то вероятность того, что он будет выдворен на следующий же день, очень высока. В таком случае семья окажется в сложной жизненной ситуации», — пояснил Фарух Мамадалиевич. Отметим, что жесткие меры безопасности, в том числе и правила регистрации в течениt суток, будут приняты только  в городах, где будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу, это 11 городов России. Это Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. По указу президента России Владимира Путина иностранные граждане, пребывающие в города проведения матчей ЧМ по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года должны встать на миграционный учет в течение одних суток. В связи с принятым указом, в эти дни все подразделения МВД России по вопросам миграции в указанных городах должны будут работать круглосуточно и без выходных.

migrant.news

Советуйся, ищи выгоду, соблюдай закон: что надо помнить таджику в Москве

Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы, архивное фото

Политики, общественные деятели и психологи обсудили актуальные проблемы, возникающие у мигрантов из Таджикистана и других стран Центральной Азии при переезде в Москву

В Москве прошел круглый стол “Мигранты в Москве: современные проблемы и пути их решения”.

Представители посольств, профильных ведомств, психологи и общественные деятели пытались найти выход частым проблемам, с которыми сталкиваются мигранты из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран Центральной Азии, приезжая на заработки в Москву.

Модерировал мероприятие заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин. Он сразу попросил присутствующих обратить внимание на то, что тема адаптации мигрантов обсуждается в России уже давно и нередко это происходит на государственном уровне.

Минтруда РФ хочет увеличить квоты на выдачу мигрантам разрешений на работу

“В 2013 году президент России Владимир Путин уже обозначил эту тему на встрече с муфтиями в Уфе. Он призвал в том числе духовное управление активно работать в этом направлении. Но прогресса пока не наблюдалось, поэтому мы решили собрать круглый стол, чтобы охватить хотя бы часть тех проблем, с которыми сталкиваются мигранты, переезжая в другую страну”, — сказал он.

Как оказалось, спектр “мигрантских проблем” в Москве довольно широк: это не только желание, зачастую невозможность заработать достаточное количество денег и поиск жилья. За бытовыми проблемами у приезжего всегда скрывается нечто большее – психология.

За два с половиной часа присутствующие постарались максимально подробно разобраться в том, что делать и кто виноват. К каким результатам весьма плодотворной дискуссии пришли участники встречи, рассказывает корреспондент Sputnik Таджикистан.

Думай, зачем едешь в Москву

Порой бывает так, что ожидания  от переезда не совпадают с реальностью московского мегаполиса.

Сотни одинаковых ситуаций: гражданину  или Узбекистана обещали работу, хороший заработок и жилье, а в итоге оставили ни с чем, еще и обманули.

Или: приезжий нашел работу в Москве, но его “обули” на деньги: все, что заработал, он отдал третьим лицам, а не отправил в Таджикистан.

Зачаток этих историй находится еще там — на родине мигранта. Часто уроженец Таджикистана и других стран недостаточно подготовился к переезду и изучил все нюансы.

Присутствующим на круглом столе предложили посмотреть короткий фрагмент выступления Мухаммада Садыка – узбекского богослова и муфтия.

В своей речи Садык призывает мусульман, принявших решение переехать в Москву, первоначально взвесить несколько вещей.

Ищите пользу

“Если приехав туда, он получит больше выгоды, чем у себя на родине, то ехать можно. Многие, переехав, оказываются в более худшем положении. Каждый, кто отправляется за границу, всегда должен выбирать то, что не причинит вреда ему и его семье”, — говорит он.

Посоветуйтесь со старшими

“Сам по себе каждый не может делать то, что приходит ему в голову. По нашему менталитету и обычаям следует советоваться со старшими. Об этом и родители должны говорить своим детям: не берись за что-либо, не посоветовавшись с нами”, — обращается к присутствующим богослов.

Убедитесь в том, что вас действительно ждут

“Нужно предварительно изучить, куда гражданин едет, что он там будет делать. Спросить: не навредит ли поездка моей религии, не пострадает ли мое поведение, не принесу ли я вред своей родине, не придется ли стыдиться из-за меня моему народу?” — рекомендует Саддык.

Из Таджикистана за решетку

Несмотря на понятные, казалось бы, постулаты и общие правила, сегодня граждане  занимают первое место по числу иностранных заключенных в российских тюрьмах. Такова неутешительная статистика Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В местах лишения свободы в России содержатся 29 тысяч заключенных-мигрантов. Это 5% от общего числа осужденных. Большинство из них сидят за особо тяжкие преступления: распространение наркотиков и грабежи.

“На первом месте в числе осужденных мигрантов граждане Таджикистана, на втором — Узбекистана, далее – Украины и Азербайджана”, — рассказал бывший замдиректора ФСИН Салих Шамсунов.

По словам представителя ФСИН, попадая в тюрьму, исповедующие ислам зачастую сталкиваются с рядом трудностей. Например, отсутствием халяльной пищи и коврика для намаза.

Но главной проблемой эксперты называют даже не изложенные выше пункты. Настоящий враг – это распространение религиозного экстремизма среди заключенных. В российских тюрьмах находятся свыше семи тысяч радикалов, охотно вербующих в свои ряды новопришедших.

“Они представляют реальную угрозу. Эти люди не подчиняются правилам внутреннего распорядка, они тянут за собой других: около 700 мигрантов приняли ислам в местах лишения свободы, перейдя из других религий. И придерживаются радикальных идей”, — подчеркнули во ФСИН.

В настоящий момент, утверждают в службе, стоит вопрос об отдельном содержании экстремистов. Однако сама ФСИН еще не готова к столь резким переменам из-за отсутствия свободных коек.

Пока отдельных камер для заключенных не нашлось, проблему радикалов можно решать и менее затратным, но все также действенным способом, считает Вячеслав Полосин. Он предложил привлечь к воспитанию тех, кто уже прошел через радикальные течения, но раскаялся.

“Есть люди, в свое время совершившие ошибку и попавшие в секты, но они поняли, что заблуждались и сейчас сотрудничают с государством. Эти люди очень убедительно рассказывают о своем жизненном опыте. И, конечно, от лиц, переживших такие истории, это звучит во сто раз убедительнее, чем от теоретиков”, — считает Полосин.

Тонкая психология миграции

Переезд, так или иначе, всегда связан со стрессом, а переезд в бурлящую  и подавно. Мигрант выходит за рамки привычного ему распорядка дня, покидает семью. Меняется климат, условия жизни и его пищевые привычки.

Психологи давно вывели так называемую кривую адаптации. Она показывает весь спектр эмоций, которые испытывает человек, меняя место жительства и отмечает их влияние как на самого мигранта, так и на окружающих.

Угроза туберкулеза: в зоне риска каждый третий мигрант

Попадая в новую культурную среду, приезжий сначала испытывает эйфорию от новых возможностей, затем она сменяется понижением настроения и апатией. После этого следует самая низкая точка на кривой – культурный шок. Психологи выделяют несколько симптомов этого вида шока: неуверенность в себе, ностальгия, тоска по дому, желание быть одному, усталость, нежелание работать

В зависимости от различных условий, пребывание в этом состоянии может затянуться, а мигрант так и не сумеет адаптироваться к новому культурному фону Москвы. Именно такое положение дел чаще всего подталкивает мигрантов к совершению преступлений.

“Это легко объяснимо, многие приезжают в , потому что им что-то обещали. Говорили – приходи, мы тебя накормим, жилье предоставим. А в итоге обманывали, человек оставался ни с чем”, — считает председатель “Ассоциации исламских психологов” Ольга Павлова.

Чтобы смягчить последствия от резких перемен она советует постараться заранее предостеречь все риски, изучить законодательство, нормы поведения, одежды и не забывать, что вера для человека – источник стабильности.

Как помочь мигранту

Вячеслав Полосин считает, что для адаптации мигрантов в России, и в частности в Москве, сегодня сделано недостаточно много, и всем участникам процесса еще есть куда стремиться. Круглый стол положил начало большому пути длиной не в один месяц.

Но в то же время присутствующие достигли важных договоренностей. Так, исламские психологи будут сотрудничать с психологами ФСИН, чтобы посвятить их во все тонкости исламского мира.

Специалисты выразили готовность проводить курсы по русскому языку для мигрантов и донести до приезжих правила оформления всех необходимых документов, как и саму необходимость их официального оформления.

Но как правильно заметили присутствующие, все обсуждения, как и принятие каких-либо решений, бесполезны без главной стороны данной темы — самих приезжих. Поэтому Центр имени Шейха Муххамада Садыка готов проводить встречи для мигрантов, общаясь на их родном языке и помогать в решении всех возникающих проблем — от юридических до психологических.

Sputnik, Илона Ярош.

На Урале таджики спасают русских детей, чья мать парализована

На Урале таджики спасают русских детей, чья мать парализована

В Дегтярске Свердловской области таджикская семья взяла шефство над русской многодетной семьей, чья мать вот уже два года обездвижена. Таджики кормят соседских детей и заботятся о них как о своих. Почему в трудную минуту чужие помогают больше, чем родные, — в репортаже «URA.RU».
Ас-саляму алейкум, Андрей! — Ас-саляму алейкум, Бахрулло! — Коро чхе? (как дела?) — Коро наз! (хорошо!)» Когда-то этот таджик научил меня нескольким словам на его языке — с тем пор мы здороваемся и прощаемся по-таджикски. Но это скорее просто жест вежливости: Бахрулло Тошпулотов прекрасно говорит по-русски. В Таджикистане он был режиссером театра — приехав в Россию, стал, как и все таджики, строителем. Какое-то время возглавлял таджикскую диаспору в Кургане, но потом переехал в Екатеринбург. В 2012-м купил земельный участок в городке Дегтярске (в 50 км от уральской столицы), за несколько лет построил дом и перевез сюда семью: жену, родителей жены и семерых детей. Двое самых младших родились уже в России. Бахрулло работает охранником, выращивает зелень, которую продает на рынке, обзавелся скотиной (держит коров, овец), помогает обустроиться соотечественникам, приезжающим в Россию на заработки, работает на объектах сам и одновременно достраивает свой дом (внутри — еще непочатый край работы).

Для попавших в беду чужие оказались ближе родни. Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU» Самое яркое воспоминание последних лет — праздник, который он устроил в честь обрезания своего единственного сына: на торжество возле дома Тошпулотовых собралось 250 человек. Треть их них — русские: коллеги Бахрулло, соседи, учителя и воспитатели его детей из школы и детского сада, даже врачи-педиатры местной больницы. «Жаль, я тогда не знал об этой семье, у которой мама попала в аварию — я бы их тоже позвал», — говорит таджик. С семьей Андреевских (фамилия изменена) Бахрулло познакомился через детей, которые вместе ходят в одну группу в детсаду и в один класс в школе. Дети и рассказали ему о том, что мама этих девочек после аварии лежит дома парализованная. Дети подружились: младшая и средняя русские девочки регулярно пропадают у таджиков в гостях: вместе играют, делают уроки. А жена Бахрулло Гуля стала самым близким человеком для бабушки, которая поднимает троих девочек (есть еще старшая, 13 лет) и ухаживает за своей дочерью — мамой деток. Когда таджики делают плов, Гуля всегда относит кастрюлю в дом к девочкам. «Только не пишите об этом, — просит Бахрулло. — По Корану нельзя рассказывать, что ты помогаешь другим. Но что делать, если у них в семье беда?» Смертельный обгон В один из вечеров вместе с Бахрулло и Гулей отравляемся навестить многодеток. Их дом разительно отличается от «коттеджа» таджиков: избушка-развалюха — что внутри, что снаружи. «Дочь Лена купила этот дом, чтобы построиться на этом участке, — рассказывает бабушка Нина Борисовна. — Это было еще до аварии. Она уже залила фундамент под гараж, рядом должны были появиться бассейн, баня. Этот дом планировалось снести и на его месте построить новый». Планам не суждено было сбыться: в декабре 2016-го Елена Андреевская попала в ДТП — спустя месяц после того, как открыла свое предприятие. «Она везла документы в Ирбит, где была зарегистрирована фирма, ехала со своим замдиректора, — рассказывает Нина Борисовна. — Авария произошла под Камышловом: пошла на обгон, но попала под КамАЗ. Ее заместитель умер, так и не выйдя из комы. Она вышла, поскольку он погиб, ее судили, но она попала под амнистию».

По словам бабушки, через какое-то время после аварии Лена восстановилась — нормально ходила, разговаривала, все понимала — была абсолютно нормальной. Но все изменилось после того, как Лена дважды отлежала в психбольнице (один раз — в Первоуральске, второй — в Екатеринбурге на Сибирском тракте), где для суда ей проводили экспертизу на вменяемость. Установить точно, что произошло, сейчас вряд ли возможно, но бабушка уверена, что виноваты врачи. «После судмедэкспертизы ее превратили в овощ, — говорит Нина Борисовна. — Она слышит, может сказать «мама», но она не двигает ни руками, ни ногами». Мама как овощ Почти целый день Лена проводит в кровати — Нина Борисовна приподнимает ее лишь для того, чтобы покормить с ложечки. На незнакомые лица женщина реагирует улыбкой. На все вопросы еле слышно говорит «да» и кивает головой, но добиться от нее других слов не удается. Ее дети давно уже привыкли к тому, что мама стала «как овощ» — они играют рядом, почти не обращая на нее внимания. Лишь старшая смотрит на нее с грустью — она достает из семейных фотоальбомов фото, где мама возила их на отдых. Теперь все это — в далеком прошлом. Лена улыбается, тихонько говорит «да», но других слов от нее добиться невозможно. Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU» Последние два года семья пытается выяснить, что с их мамой. По словам бабушки, врачи считают ее состояние проявлением психосоматики. «Один раз я отвезла ее в клинику, в Екатеринбург, там мне объяснили, что это неврологическое заболевание, а не психическое», — рассказывает Нина Борисовна. В заключении, которые выписали екатеринбургские неврологи, значится диагноз «энцефалопатия (разрушение нервных клеток головного мозга) токсического происхождения», что косвенно подтверждает версию, что Лену сделали инвалидом посредством нейролептиков. «Когда я после обследования привезла ее сюда, невролог Шарафулина сказала: „Это не мой пациент — что вы мне ее привезли?“ Психотерапевт Пак говорит: „Она не моя — она нормальная“. Лишь когда я написала в [свердловский] минздрав, сюда приехала комиссия и Лене дали первую группу инвалидности», — рассказывает Нина Борисовна. Но она никак не может добиться от медиков ни точного диагноза, ни того, чтобы Лене оказывалось хоть какое-то лечение. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» заведующий поликлиникой дегтярской больницы Евгений Дербенов заявил, что надежд на улучшение состояние Лены практически нет. Бабушка в западне Главная на сегодня проблема в том, что без заключения врачей суды не признают Лену недееспособной — в результате бабушка не может оформить на себя опеку над детьми и подписать ни один документ. Из-за этого без должной медпомощи оказываются уже дети. «Вторая девочка — инвалид по ножке: одна нога короче другой, и правая сторона тела почти не работает. Но я не могу даже продлить ее инвалидность — я не ее опекун», — говорит бабушка. У младшей — порок сердца. Кардиохирург говорит: «Срочно нужна операция», но я ее имею права поставить свою подпись под операцией. Тем более у них фамилия другая — по отцу». Выезд куда-либо из дома — это каждый раз огромная проблема. «Одна внучка учится в первую смену, другая — во вторую, младшая ходит в садик, трое детей плюс Лена, которая лежачая — я на всех одна, — говорит бабушка. — Почти два года не выхожу из дома вообще. Полгода назад мне в ногу воткнулось стекло, осколок вошел в кость — я даже не могу съездить в больницу его удалить. Так и хожу. Иногда наступлю — так больно!» Наконец, играет свою роль и денежный вопрос: всех четверых бабушка кормит на свою небольшую пенсию (Лене пенсию по инвалидности дали лишь год назад). Денег ни на что катастрофически не хватает: например, за услуги адвоката, чтобы помогал в судах, пришлось заплатить в рассрочку. «Хорошо, что я финансист — раньше работала главбухом, — говорит Нина Борисовна. — У меня все рассчитано: сегодня лапша, завтра — борщ, столько-то денег на еду, это я заплачу за электричество, это — за дрова. И обязательно отложу на карманные девочкам, чтобы они могли купить что-то себе и не чувствовали себя ущемленными».

Чужие роднее своих
Сегодня главная «мечта» бабушки, как это ни странно — чтобы ее дочь признали недееспособной — это позволило бы ей оформить опеку над детьми и добиться еще ряда выплат. «Я ни у кого не прошу, но если бы мне платили средства на детей, я бы даже ремонт в доме сделала», — мечтает Нина Борисовна. Ремонт точно не помешает: в доме повело печь, из-за чего оказался частично разрушен потолок. По словам Нины Борисовны, администрация предлагала семье переехать во временное жилье, а детей забрать в детдом, но они на это категорически не согласны. «Здесь они дома, в семье, а это самое важное», — говорит бабушка. Отец девочек не видел их вообще уже несколько лет — после того, как они с Леной расстались, он ни разу не появился. «В Дегтярске у девочек живет дед (отец отца), у него большущая пенсия — хоть бы копейку дал внучкам! Он же родной дед, забирал их из роддома!» — недоумевает бабушка. Зато помощь таджикской семьи она принимает с теплотой и благодарностью. «Чужие люди всегда больше помогут, чем родня, — говорит Нина Борисовна. — Тем более у мусульман к этому совсем другое отношение: даже кровные враги, если случилась беда, обязательно помогают друг другу». В ответ Бахрулло рассказывает, как в прошлом году сгорел дом у таджика, работавшего врачом в Ачитском районе: после пожара его земляки скинулись (к ним присоединились и русские) — и тот за пару месяцев отстроил дом заново. Комментарий главы города «Ситуацию в этой семья я знаю очень хорошо, — рассказал „URA.RU“ мэр Дегтярска Игорь Бусахин. — В прошлом году управление образование взяло шефство над ними. Предоставить им жилье мы не можем — для этого нет оснований. Но ремонт дома нужен! По моей просьбе поселковый глава сходил к ним, посмотрел: надо ремонтировать кровлю, стены. Но помочь им бюджетом мы не можем, не имеем права, поэтому мы обращались через школу к родителям, к соседям семьи. Обратились к предприятиям, которые сегодня сами испытывают сложности, а крупного градообразующего предприятия у нас в городе нет. Все знаем, все понимаем, сделали, что могли. Если есть какие-то другие идеи или предложения, мы готовы их рассмотреть и подключиться».

migrant.news.tj

Выдворенные из России таджикистанцы нашли работу на границе с Узбекистаном

Житель Шахритузского района Хатлонской области РТ, занимающийся частным извозом на узбекско-таджикской границе.

Открытие в прошлом месяце КПП на границе Узбекистана и Таджикистана и введение безвизового режима для взаимных поездок граждан двух государств помогло найти работу десяткам жителей приграничного Шахритузского района Хатлонской области РТ.

Один из них – депортированный из России в прошлом году житель Шахритузского района Алламурод Рузиев – занимается частным извозом на узбекско-таджикской границе.

По словам 24-летнего Алламурода, после открытия КПП «Гульбахор», соединяющий Хатлонскую область Таджикистана с Сурхандарьинской областью Узбекистана, он купил себе автомобиль и начал заниматься частным извозом.

– Занимаясь каждый день частным извозом, я зарабатываю 100 сомони или 100 тысяч сумов. Я отвожу пассажиров с райцентра до границы. А когда возвращаюсь обратно, везу гостей из Узбекистана в Шахритуз. Местные жители также, как и я депортированные из России, сейчас занимаются, в основном, частным извозом. Пассажиров много. И мы рады, и они, – рассказывает репортеру «Озодлика» Алламурод Рузиев.

27-летний житель Шахритузского района Фахриддин Норматов, также как и Алламурод Рузиев, зарабатывает на жизнь частным извозом.

– Два раза в день езжу на границу с Узбекистаном. Заработанных денег хватает на повседневные расходы, – говорит он.

Дорога с Шахритузского района до КПП «Гульбахор» составляет 70 километров.

По официальным данным, ежедневно через указанное КПП в сутки проходят более 400 человек.

Как говорит «Озодлику» таджикский обозреватель Азиз Фаттох, после открытия железнодорожного и автобусного сообщения между двумя странами число желающих перейти узбекско-таджикскую границу в считаные дни увеличилось в несколько десятков раз. Кроме того, снизились цены на местных рынках, говорит он.

Узбекские пограничники сообщили репортеру «Озодлика», что КПП «Гульбахор» был закрыт шесть лет назад по приказу ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Однако 7 марта этого года состоялось торжественное открытие данного КПП при участии руководителей Сурхандарьинской области Узбекистана и Хатлонской области Таджикистана.

Напомним, накануне госвизита Шавката Мирзияева в Таджикистан на узбекско-таджикской границе возобновили работу девять автомобильных и один железнодорожный КПП на границе Таджикистана и Узбекистана.

С 1 марта на таджикско-узбекской границе официально возобновили работу несколько КПП. Один из них – «Хаштьяк», расположенный в Спитаменском районе, граничит с Бекабадской областью Узбекистана и расположен в 60 км от Худжанда. Отсюда до Ташкента рукой подать – около двух часов на машине.

В тот же день заработали и КПП «Саразм – Джартепа», расположенный на границе Пенджикента с Самаркандской областью Узбекистана, а также пункты пропуска «Кушкент» и «Учтурган», соединяющие таджикские Ганчи и Зафарабад с узбекским Джизаком, «Пап», соединяющий Аштский район с Наманганской областью, «Хавастабад» и «Бекабад», соединяющие район Спитамен с Сырдарьинской и Ташкентской областями, «Рават», соединяющий город Канибадам с Ферганской областью.

С 7 марта начал функционировать и железнодорожный пункт пропуска «Амузанг», соединяющий Сурхандарьинскую область Узбекистана с таджикской железнодорожной станцией «Хошади» в Хатлонской области.

Ранее заработал пункт пропуска «Патар – Андархон», расположенный между таджикским городом Канибадам и Бешарыкским районом Узбекистана.

Источник Радио Озоди

В управлении по вопросам миграции в Челябинской области проходят обыски

Сотрудники ФСБ России, архивное фото

Обыски проводятся в связи с подозрением в получении взяток от трех физических лиц за решение вопросов, связанных с регистрацией иностранных граждан на территории России

Оперативно-следственные действия проводятся в понедельник, 2 апреля, в управлении по вопросам миграции ГУМВД России по Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

“Оперативно-разыскной частью службы безопасности ГУМВД России по Челябинской области совместно с коллегами из управления ФСБ Челябинской области в управлении по вопросам миграции ГУМВД России по региону проводится необходимый комплекс мероприятий”, — сказал собеседник РИА Новости.

От других комментариев в областной полиции в настоящее время отказались. Также следственное управление СКР по региону не пояснила в настоящее время данную информацию.

Как добавил РИА Новости источник в региональном надзорном ведомстве, речь идет о получении взяток от трех физических лиц за решение вопросов, связанных с регистрацией иностранных граждан на территории России.

Ранее в Мосгордуме предложили давать тюремные сроки пособникам нелегальных мигрантов.

Так, российские депутаты предлагают привлекать к ответственности не только организаторов незаконной миграции, но и пособников. В этом случае нарушителю российского законодательства может грозить штраф до 80 тысяч рублей либо принудительные работы или же лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, сейчас организаторам незаконной миграции грозит пятилетний тюремный срок, а в случае если мигрант прибыл в страну “в целях совершения преступлений” — до семи лет лишения свободы.Читать далее: https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180402/1025198323/upravlenii-voprosam-migracii-chelyabinskoy-oblasti-prohodyat-obysk.html

“Уральские авиалинии” возвращают деньги за отмененные рейсы в Таджикистан

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, архивное фото

Ранее стало известно, что официальная делегация Таджикистана во вторник планирует отправиться в Россию для решения авиационного вопроса

Авиакомпания “Уральские авиалинии” начала возврат денег пассажирам за отмененные рейсы в Таджикистан, сообщила представитель авиаперевозчика.

“Мы начали процедуру возврата денег за отмененные рейсы”, — сказала собеседница РИА Новости.

Проблемы между авиационными властями двух стран начались в середине марта. Таджикская сторона отказала авиакомпании “Уральские авиалинии” в полетах из нескольких городов РФ, обвинив российскую сторону в попытках нарушения паритета полетов.

Минтранс России, в свою очередь, пообещал принять зеркальные меры, приостановив с 1 апреля полеты таджикских авиакомпаний “СомонЭйр” и “Таджик Эйр” в 10 городов РФ. Телеграмма об этом от Росавиации была получена в минувшую субботу.

Таджикская частная авиакомпания “Сомон Эйр” на основании телеграммы от Росавиации вынужденно приостановила полеты по девяти направлениям в Россию.

“В список попали такие рейсы авиакомпании “Сомон Эйр”, как Душанбе-Екатеринбург-Душанбе, Душанбе-Иркутск-Душанбе, Душанбе-Казань-Душанбе, Душанбе-Краснодар-Душанбе, Душанбе-Красноярск-Душанбе, Душанбе-Санкт-Петербург-Душанбе, Душанбе-Сочи-Душанбе, Худжанд-Казань-Худжанд и Худжанд-Санкт-Петербург-Худжанд”, — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Кроме того, 5 апреля истекает срок временного допуска “Сомон Эйр” на рейсы Худжанд-Москва-Худжанд.


“Сомон Эйр” приостанавливает полеты в ряд городов России

Самолет авиакомпании Сомон Эйр, архивное фото

Авиакомпания “Сомон Эйр” приостановила рейсы по девяти направлениям в Россию, пассажирам будут возвращены деньги за приобретенные билеты

Авиакомпания “Сомон Эйр” приостанавливает полеты в ряд российских городов, сообщает пресс-служба авиакомпании.

“Авиакомпания “Сомон Эйр” информирует своих пассажиров о том, что на основании телеграммы, полученной от Росавиации от 31 марта 2018 года, вынуждена приостановить полёты по некоторым направлениям Российской Федерации”, — говорится в сообщении.

Так, “Сомон Эйр” приостанавливает выполнение следующих рейсов: Душанбе-Екатеринбург-Душанбе, Душанбе-Иркутск-Душанбе, Душанбе-Казань-Душанбе, Душанбе-Краснодар-Душанбе, Душанбе-Красноярск-Душанбе, Душанбе-Санкт-Петербург-Душанбе, Душанбе-Сочи-Душанбе, Худжанд-Казань-Худжанд и Худжанд-Санкт-Петербург-Худжанд.

Таджикистан просит Россию перенести консультации по “Сомон Эйр”

Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на выполнение полётов по маршруту Худжанд-Москва-Худжанд.

При этом в “Сомон Эйр” отметили, что полеты по маршрутам Душанбе-Москва-Душанбе, Душанбе-Новосибирск-Душанбе, Худжанд-Новосибирск-Худжанд, Худжанд-Краснодар-Худжанд и Куляб-Москва-Куляб будут осуществляться согласно расписанию.

“Всем пассажирам будут возвращены средства по месту приобретения билетов. Относительно сроков возобновления полётов пассажиры будут проинформированы заранее. Авиакомпания “Сомон Эйр” приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства”, — добавили в авиакомпании.

Ответные меры: Таджикистан удлинил маршруты для авиакомпаний РоссииЧитать далее: https://ru.sputnik-tj.com/country/20180401/1025189806/somon-air-priostanovila-polety-tajikistan-russia.html

 

 
10 queries. 0.694 seconds.