Архив Паутина Видео Фотогалерея Радио Наш форум Обратная связь
 
 
 

Куръони Карим ҳақиқат ва волоияти шараф ва каромати инсонро аз ҳама олӣ мешуморад.

Андеша дар ҳошияи як мақола

Дар рӯзномаи «Тоҷикистон» №24 аз 13.06.13 мақолаи номзади илмҳои фалсафа Муродулло Давлатов таҳти унвони «Муаммоҳои «исломи ноб» чоп гардида, банда баъд аз мутолиаи он ба муҳокимаҳои мантиқию воқеии бо далелу санадҳои дақиқ истинод кардан муаллиф муассир гардидам.Чунин нигориши илмӣ маро низ водор сохт, ки баъзе ақидаҳои худро оид ба ин масъала хеле мухтасар иброз намоям.

Дар ҳақиқат, дар тӯли таърихи ислом ҷараён, гурӯҳҳои ифротӣ, манфиатҷӯ ва ҷоҳталаб «исломи ноб»-ро барои худ дастак карда, бо сиёсисозии он мардуми зиёди соддалавҳ ва таълим ногирифтаро ба худ ҷалб намуда, даст ба тафриқаандозӣ, ҷангу хунрезӣ ва харобкориҳо задаанд. Маҳз чунин унсурҳои манфии берун аз таълимотн дини мубини ислом, исломро пора- пора карда, онро ба фирқаву мазҳабҳои мухолиф ҷудо намуд. Бо «шарофат»-и ин гурӯҳҳо бар зидди намояндагони дигар динҳо низ «ҷиҳод» эълон гардида, дар натиҷаи чунин таҳрифкунии ислом хуни ҳазорҳо мардуми бегуноҳ рехта шудааст.

Агар мо ба давраи оғози ислом назар андозем, то вафоти Ҳазрати Муҳаммад (с) байни мусулмонон ихтилофе вуҷуд надошт, вале баъди реҳлати ӯ ҳанӯз маросими дафн анҷом наёфта, гурӯҳҳое ба миён омаданд, ки минбаъд боиси пайдоиши зиддияту ихтилоф дар ҷомеаи мусулмонон гардиданд. Оид ба ихтилофҳои мазкур ҳангоми маризӣ ва реҳлати Муҳаммад (с) ва баъди марги ӯ сарчашмаҳои диниву таърихии асрҳои миёна ва муосир маълумотҳои гуногун овардаанд, ки вобаста аст ба тарзи дарку фаҳми ҳодисаҳои иҷтимоиву сиёсӣ ва хусусан мавқеи шахсии муаллифон. Масалан, Фахруддини Розӣ оид ба «Милал ва-н ниҳал»-и Муҳаммади Шаҳристонӣ чунин ибрози ақида намудааст: «У мазоҳиби аҳли ҷаҳонро дар он (яъне «Милал ванн-н ниҳал») ба заҳму пиндори худ оварда ва бар он китоб эътимоде нест, зеро ӯ мазоҳиби исломиро аз китобе бо номи «ал-Фарқбайн-ал-фирақ» аз тасонифи устод Абӯмансур Абдулқоҳири Бағдодӣ нақл карда ва ин устод бар

мухолифони худ сахт таассуб дошт ва мазоҳиби эшонро чунон ки боястӣ нақл накарда ва Шаҳристонӣ низ мазоҳиби фирақи исломиро аз он китоб гирифтааст. Аз ин ҷиҳат, дар нақли ин мазоҳиб матолиби ӯ холӣ аз халал нест». Дар баробари ин донишмандони баъдӣ ақидаҳои худи Ф.Розиро низ дар ҳалли масоили динй беғаразона надонистаанд. Чй тавре ки мебинем, муаллифони гузаштаи мусулмон низ ба якдигар на назари хайрхоҳона, балки бадбинона доштаанд. Ҳамин тавр, чӣ дар гузашта ва чӣ ҳозир сабабҳои пайдоиши баъзе фирқаву мазҳабҳои исломро онҳо ба таври гуногун таъбиру таъвил намудаанд, ки ба ҷуз аз баъзе умумиятҳо, дигар ҳама ҳадафи онҳо пур аз ғараз аст.

Бояд гуфт, ки аввалин ихтилофи мусулмонон дар дами марг ва баъди реҳлати Муҳаммад(с) дар «Фирақ-уш-шиа»-и Абӯмуҳаммад Ҳасан ибни Мӯсои НавбахтИ (ваф.922), «Мақолот- ул-исломийин ва ихтилофул- мусаллийин»-и Абулҳасани Ашъарӣ (ваф.935), «ат-Танбеҳваррад ала аҳл ил аҳвоъва-л бидаъ»-и Абулҳусайн Муҳаммади Малатӣ (ваф.987), «Талбисииблис»-и Ибни Ҷавзӣ, «ал-Фарқ байнал фирақ»-и Абӯмансур Абдулқоҳири Бағдодй (ваф.1037), «ал-Милалва-н ниҳал»-и Муҳаммад Шаҳристонӣ (ваф.1153) шарҳу тавзеҳ ёфта, ҳамаи онҳо даҳ ихтилофи мусалмононро дар ин маврид зикр кардаанд, ки минбаъд боиси пароканда гардидани ҷомеаи мусулмонон гардидаанд. Ва имрӯз ҳам ин тафриқаандозӣ ва фирқасозии сиёсй дар миёни баъзе «мусулмонон»-и динситез вуҷуд дорад, ки он метавонад ба ҳаёти осоиштаи мардум халал ворид намояд.

М. Давлатов дуруст қайд кардааст, ки Куръони Карим ҳақиқат ва волоияти шараф ва каромати инсонро аз ҳама олӣ мешуморад. Яъне дар назари Худованд ягон дину мазҳаб афзалият надорад, балки инсон дар дараҷаи аввал меистад, чунки инсон офаридаи Уст ва фирқаву равия эҷодкарда ва офаридаи инсонҳост. Аз ин ҷиҳат, ба гуфтаи муаллиф андешаи худро дар дин ва диндории худро ҳаққу покисобидан ва дар ин асос ҳизбгароӣ ва таассуб варзидан, дигаронро бар ботил қарор додан, диндории онҳоро ноҳақу нопок

ҳисобидан ва бо онҳо ситезаҷӯй намудан ширк аст. Дар робита ба ин суханон, метавон гуфт, касе ин амалҳои носавобро пеша кунад ва иҷро намояд, ӯ нақшу масъулияти Худовандро ба ӯҳдаи худ гирифтааст ва аз ҷониби ӯ қазоват мекунад, ки ин ширк аст. Худованд дар Куръони Карим гаштаву баргашта ба ягонагӣ ва башарияти воҳид, ба ваҳдати башарӣ ва таҳаммулпазирӣ таъкид мекунад, на ба ҳизбсозию дин ситезӣ. Чунончй: «Эй мардум, ба дурустӣ, ки шуморо аз як марду зан офаридем ва шуморо қавму қабилаҳо сохтем, то якдигарро бишносед! Ҳароина, гиромитарини шумо назди Худо парҳезгортарини шумоаст» (49:13). Аз рӯи ҳукми ин оёти карима, тавре дар боло зикр кардем, ҳамаи инсонҳо дар назари Худо якеанд, на ягон ҳизбу ҳаракати динӣ, балки инсони комил дар назди ӯ гиромитар аст. Бузургони илму адабиёти мо низ аз ҳамин таълимоти ноби дини ислом илҳом гирифта, ақидаҳои сулҳхоҳона ва башардӯстонаи худро баён намудаанд, Магар порчаи зерини шеъри Саъдии Шерозй, ки дар бинои Созмони миллали муттаҳид нақш баста, аз ҳамин фармудаҳои Худованд сарчашма нагирифтааст!?:

Бани одам аъзои якдигаранд,

Ки дар офариниш зи як гавҳаранд.

Чу узве ба дард н-оварад рӯзгор,

Дигар узвҳоро намонад қарор.

Чун ҳамаи инсонҳо, офаридаи Худованданд, ҳар яки онҳо забои ва бо роҳу равиши хоси худ Ӯро мепарастанд. Чунончӣ Ҳофиз гуфтааст:

Ҳама кас толиби ёр аст, чӣ ҳушёру чӣ маст,

Ҳама ҷо хонаи ишқаст, чӣ масҷид чӣ куништ.

Аз ҷониби дигар дар тӯли таърих дин чун василаи тарбияи наслҳо дар рӯҳияи ахлоқи ҳамида, покию парҳезкорй, инсондӯстй, таҳаммулпазирй ва сулҳу салоҳ хизмат кардааст. Аз ин ҷиҳат, асолати онро шикаста, дар замони муосир ба сиёсат омехта кардани он аз

ҷониби афроди алоҳида ба фикри мо шикасти дигареро низ ба бор меоварад.

Пайрав Чоршанбиев, омӯзгор-диншинос

В колонии общего режима ( лагерь-22) в Мордовии таджиков унижают, над таджиками издеваются, к таджикам применяют пытки и физическое насилие.

Складывается впечатление, что запущен механизм уничтожения нации.

Волонтеры Движения “Таджикские трудовые мигранты” обращают внимание российских властей и общественности на тот факт, что на телефоны “горячей линии” Движения все чаще поступают тревожные звонки из мест лишения свободы. Соотечественники “бьют тревогу”.

25.07.2013 года в 10.16 час. на телефон горячей линии Движения: 8-495- 506-45-83 позвонил из мест лишения свободы гражданин Республики Таджикистан, уроженец р-на Д.Руми, который приговорен Российским судом к 8 годам лишения свободы .( Фамилия гражданина остается за кадрам)

Осужденный гражданин Таджикистана просит защитить его и еще 70 граждан из Таджикистана, отбывающих наказание в колонии за №22 в Мордовии. В колонии царят шовинистические идеи и ксенофобские настроения. Таджиков унижают, над таджиками издеваются, к таджикам применяют пытки и физическое насилие.

Дискриминация по национальному и религиозному признаку особенно усилилась в дни священного Рамазана в отношении тех мусульман, которые соблюдают пост. Персонал колонии унижает и оскорбляет чувство верующих.

Также осужденный рассказал, что при задержании и судебном слушании нарушаются международные и российские федеральные стандарты в области прав и свобод человека и гражданина. Гражданам Таджикистана не предоставляли переводчиков, родственникам приходилось продавать на Родине имущество, чтобы нанять адвокатов для защиты.

Складывается впечатление, что запущен механизм уничтожения нации. C каждым днем ухудшается положение нахождения в лагере осужденных молодых граждан из районов Куляб и Душанбе Таджикистана. Молодые люди не могут доказать, что не совершали преступления, в которых их обвиняют. На таджика навешали ярлык продавца и распространителя наркотиков.

Обратившиеся осужденные просят Президента, Правительство, Меджлис и Дипломатический корпус Республики Таджикистан отреагировать на данное заявление своих граждан. Лагерь постоянно посещают представители Дипломатических корпусов Ирана, Пакистана и Афганистана. Только граждане Таджикистана не нужны своему государству и брошены им.

Большинство , в лагере отбывают наказание граждане Таджикистана в возрасте 19-27 лет. Многие больны туберкулезом. Большинство из них не уверены, что доживут до освобождения, так как к ним постоянно применяются пытки и физическое насилие.

Осужденные просят, чтобы власти Таджикистана не молчали и вмешались в решение актуальной на данный момент проблемы, ведь они являются гражданами Таджикистана.

Информбюро ООД “ТТМ”

Мулла гниет с головы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с мусульманским духовенством, вернее с его верхушкой, представленной преимущественно имамами (в русском прочтении – настоятели приходов). Как и следовало ожидать, собеседники Эмомали Рахмона воспользовались удобным моментом для сведения счетов со своим главным противником за сердца верующих – «Партией исламского возрождения Таджикистана» (ПИВТ). Было предложено убрать слово «ислам» из названия этой одной из оппозиционных партий страны.

Мотивировка самая что ни есть благая: мол, религия не нуждается в партии. «Активисты ПИВТ говорят, что если ты не вступишь в исламскую партию, то ты не мусульманин. Разве только карточка этой партии определяет насколько мы мусульмане или нет? И вообще, политическая партия должна заниматься политикой, а не выступать от имени ислама», – утверждали некоторые почтенные служители культа – участники встречи с Эмомали Рахмоном.

Как ни крути, но главная цель каждого религиозного культа – расширять свои ряды и свое влияние до бесконечности, и в идеале – еще до наступления неизбежного последнего судного дня, доказать своим адептам правильность их выбора. На эту тему – роль религии в современном мире, можно и нужно говорить. Автор этих строк соглашается со многими экспертами в том, что религия играет важную, в ряде случаев определяющую роль в социализации современного человека.

Однако. Как быть с партиями, использующими слово «христианство» в названиях своей партии? Речь, в частности, идет о Германии, входящей не просто в число развитых стран мира, но являющейся одним из законодателей политической и экономической моды на европейском континенте в частности, и в мире, в целом.

Далее, если придерживаться логики таджикских имамов, тогда нужно убирать слово «демократия» из названий некоторых местных партий, в том числе правящей в Таджикистане «Народно-демократической партии» (ее председателем является сам Эмомали Рахмон).

Впрочем, так мы можем далеко зайти. Как говорят наши далекие северные братья: «Хоть горшком называй, только в печь не сажай». Вернемся на таджикскую землю.

Как отмечают средства массовой информации страны: «Из 15 выступивших имамов пятеро подняли этот вопрос в своих выступлениях, которые зал поддержал бурными аплодисментами».

Как же отреагировал на эти пассажи гарант Конституции Таджикистана? Как подчеркивают те же СМИ: «После выступлений двух имамов по этому поводу президент Рахмон промолчал, и лишь на выступление третьего он сказал, что «специалисты изучат этот вопрос». Как говорится, продолжение истории следует.

Что еще интересного было на рассматриваемой нами встрече? Как было отмечено Эмомали Рахмоном: «В Таджикистане в 2012 году 50

высокопоставленных мусульман совершили преступление». В основном они (преступления) были связаны с незаконным оборотом наркотиков, очевидно, оправдывая не самую лучшую славу Таджикистана в качестве транснационального узла приема и транспортировки наркотиков в Центральной Азии в частности, и на постсоветском пространстве, в целом. В Рушанском районе был задержан Собир Ардабоев по прозвищу «Шайх Собир», который вместе с дважды судимым человеком переправил 20 килограммов наркотического вещества из Афганистана в Таджикистан. Имеются и другие примеры «отличия» так называемых духовных отцов. Домулло Миргиёс Ахроров, житель Истаравшана, представлял себя в качестве народного лекаря и во время так называемого «лечения» совершал непристойные действия в отношении больной женщины. Некий Мусаям Ашуров, обучая на дому несовершеннолетних детей, в наказание на неуспеваемость прикладывал к телам своих учеников раскаленный утюг.

По словам президента, несмотря на большое количество мечетей, и религиозных учреждений, в обществе процветают экстремизм, фанатизм и терроризм, искусственная политизация ислама.

«Защита ислама от этих негативных явлений является работой не только государственных органов, но и основной обязанностью религиозных объединений, исламского центра Таджикистана, совета мусульманского духовенства и каждого знатока исламских наук. Ибо никто не имеет права злоупотреблять нашим убеждением, религиозным вероисповеданием и использовать ислам в своей личной и политической борьбе», – резюмировал глава государства.

Тут нельзя удержаться от справедливого замечания: в авторитарном государстве, каковым сегодня является Таджикистан, падение нравов в верхней части общества является нормальной реакцией попустительства ей гаранта Конституции. Если кто и попадается в руки представителей правоохранительных органов, это вовсе не служит урокам остальным: на этом пути не бывает остановок. В мафию можно войти, но из нее нет выхода. Особенно таджикского формата.

Что же касается остальной части общества, так называемых народных масс, ей предписывается блюсти мораль из всех сил. Приведу один пример.

«Женщины-мусульманки в Таджикистане не должны выходить замуж за представителей другой религии, и хотя Конституция гарантирует такую свободу, нужно будет предпринять меры, чтобы изменить это положение основного закона», – заявила депутат нижней палаты парламента Саодат Амиршоева. «Мы, таджички, как мусульманки, не имеем никакого права выходить замуж за представителей другой веры», – сказала она.

Вполне в русле политики дальнейшего завинчивания гаек в канун очередных выборов президента Таджикистана.

Шариф Бобишоев

В Таджикистане задержаны экстремисты – сотрудники правоохранительных органов

В начале июня этого года в городе Истаравшан Согдийской области задержана группа приверженцев религиозно-экстремистского течения «Джихадизм», которые собрались в одном из домов на улице «Парчаюз». В доме находилось 15 членов экстремисткой группировки, среди которых оказалось 6 сотрудников городской автоинспекции. В ходе обыска было изъято более 100 компакт-дисков и 50 материалов литературы религиозно-экстремистского содержания.

По данным сотрудников Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, в ходе обыска также обнаружены 2 ручные гранаты, 3 пистолета «Макарова» с боеприпасами. Одним из участников этой радикальной группы был сын начальника ГАИ города Истаравшан подполковника Р.Амиршоева.

Уже на первом допросе сотрудники ГАИ сознались, что были завербованы в местную ячейку «джихадистов» еще два года назад, и за это время на своих машинах развозили экстремистскую литературу другим членам этой религиозно-экстремисткой организации. Каждый месяц сотрудники автоинспекции получали по 200 долларов США и, как правило, обеспечивали безопасные сборища экстремистов в различных адресах.

В спецслужбе отмечают активизацию в стране деятельности «Джихадистов», которые ради своей безопасности стали вербовать сотрудников правоохранительных органов. Представители ГКНБ считают факт участия сына начальника ГАИ не случайным, по их мнению, экстремисты целенаправленно вовлекли его в религиозно-экстремистскую деятельность, большей частью для обеспечения собственной безопасности. В МВД отказались комментировать сей факт.

В последнее время различные СМИ все чаще приводят данные таджикских журналистов о том, что в северной части страны велико число приверженцев «Джихадизма», причем каждая группировка имеет своего духовного лидера. Их имена хорошо известны, но правоохранительные органы не могут привлечь их к уголовной ответственности.

По словам сотрудника ГКНБ, нынешнее руководство МВД предпочитает говорить о криминальном характере тех или иных преступлений, даже если в них явно заметен «джихадистский» след. Эта тенденция существовала и прежде. В Таджикистане довольно часто применяется практика классификации многих преступлений, связанных с религиозным экстремизмом и терроризмом, как криминальные. Представители правоохранительных структур предпочитают не распространяться о таких фактах, что делает распространение в стране религиозного экстремизма еще более успешным, а последствия более пагубными для безопасности государства и простых граждан.

Джумахон Сангинов

Дини ислом дар даврони истиқлолият

«Дини мубини ислом дар зоти худ ҳамчуи дини барҳақ ва маърифату ахлоқ шинохта шудааст, ки бо ҷавҳари адолагу башардӯстӣ сулҳпарварӣ ва оини покизаву озодагӣ ва накӯхоҳӣ сарчашмаи эътиқод, имон ва раҳоиш мебошад». Эмомалӣ Раҳмон

Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо ҳамчун кишвари ҷавон аз рӯзҳои аввали истиқлолият ба даст оварданаш ба душвориҳои зиёд рӯ ба рӯ шуд. Аз ҷумла бо гуноҳи ҳизбҳо ва гурӯҳҳои ҷамъиятию сиёсӣ ба вартаи ҷанг гирифтор гардид. Дар Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, бунёди давлатдории навини миллӣ гузошта шуда, мутобиқи

Конститутсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои демократӣ, мавқеи дин, имон, озодии виҷдон, осори ниёгон, арзишҳои маънавию ахлоқӣ дуруст муайян ва фаъолияти муассисаву иттиҳодияҳои динӣ ба маҷрои мувофик равона шуд.

Маҳз бо шарофати ин неъмати Худодод, яъне исгиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дини ислом. ки ҳамчун ҷавҳари ахлоқу маърифат шинохта шудааст, сол то сол дар кишварамон густариш ёфт. Бояд гуфт, ки истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дари худшиносиро ба рӯи мо кушод, эҳтироми ҳамаи суннату оинҳои муқаддаси аҷдодӣ, аз ҷумла таомули исломро бароямон воҷиб гардонд, пос доштани қадру қимати давлати миллӣ ва ваҳдати миллиро ба ҳар фарди бедордил омӯзонд. Аз давраи пайдоиши худ дини ислом мардумро ба ҳамкорӣ муҳаббат ба якдигар, бародарӣ даъват мекунад. Мӯъминро бародари мӯъмин меҳисобад. Ин даъвати бузурги ахлоқист. ки Қуръони азимушаън пешниҳод мекунад.

Дар дини ислом иғвогарӣ, муфтхӯрӣ, ғайбат, худписандиро аз хислатҳои бад ҳисобида, ислом онҳоро маҳрум месозад. Таълимоти ислом саршор аз ақоиди ахлоқи ҳуҷаста, муҳаббату накӯкорӣ, эҳтирому ғамхорӣ нисбати инсон ба мӯъминон мебошад.

Илова бар он сулҳро ҳамеша аз ҷанг, аз низоъ афзал шуморида, таъкид мекунад, ки мардум аз тариқи сулҳу оштӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ба ҳам наздик шаванд.

Меъёрҳо ва аҳкоми ахлоқии ислом беҳтарин муносибат бай ни одамонро фаро гирифта, ҷомеъаро ба шоҳроҳи ахлоқӣ ҳидоят мекунад.

Тавре, ки Сарвари давлатамон муҳтарам Эмомалй Раҳмон дар яке аз баромадҳояшон қайд намуданд: « Барои он кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки арзишҳои башардӯстонаи дини мубини исломро биомӯзем ва биомӯзонем зеро сарватҳои маънавӣ, илму адабиёти қадимӣ ва суннатҳои рӯзгори мо аз ислом банду пайванди мустаҳкам дорад». Аз ин рӯ бо дастгирии бевоситаи Президенти кишварамон муҳтарам Эмомалй Раҳмон дар даврони истиқлолият аз ҷумла, чор маротиба китоби мукаддаси Қуръони карим ба забони адабии тоҷикӣ чоп шуда, ба таври ройгон ба мардум тақсим гардид.

Инчунин китобҳои «Саҳеҳ»-и Имом Бухорӣ, «Тафсири Табарӣ», «Кимиёи саодат»-и Имом Муҳаммад Ғазоли, тарҷумаи «Муснад»-и Имом Абӯҳанифа, «Ҳидояи шариф»-и Аллома Марғелонӣ ва даҳҳо китобҳои дигари динй аз ҳисоби буҷети давлат нашр шуда, барои баланд бардоштани маърифати динии шаҳрвардони кишварамон мусоидт мекунад.

Хусусан дар сатҳи балади сиёсию фарҳангӣ ҷашн гирифтани 1310-солагии иоягузори мазҳаби ҳанафй Имоми Аъзам афкори динии ҷомеи суннатии моро вусъат ва нуфузн Тоҷикистонро дар ҷаҳони ислом тақвият бахшид.

Президенти кишварамон дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии кишвар, ки рӯзи 26 апрели соли 2013 иброз намуд, ки дар ҳафтод соли давронп Шӯравӣ дар Точикистон 11 масҷид фаъолият мекард. Имрӯз дар кишвари мо қариб 4000 ҳазор масҷид расман сабти ном шудааст ва Тоҷикистон дар ин масъала нисбат ба шумораи аҳолии миёни давлатҳои Осиёи Марказӣ дар мақоми аввал қарор дорад. Мисоли дигар, дар даврони Шӯравӣ ҳамагӣ 30 нафар шахрвандони кишвари мо маносики ҳаҷро адо карда буданд, аммо дар зарфи бист соли

истиқлолият беш аз 200 ҳазор нафар шахрвандони кишварамон ба зиёрати хонаи Худо мушарраф гардиданд.

Имрӯз мо бояд шукрона намоем, ки таҳти роҳбарии бевосита Сарвари давлатамон муҳтарам Эмомалй Раҳмон дар туллии начандони тулонии истиқлолият ба пешравиҳои назаррас ноил гардидем, маҳз бо туфайли сиёсати сулҳпарваронаи Сарвари давлатамон миллати тоҷик сарҷамъ гардид, дини ислом ба рушд ёфт, пайравони дин озодона ба масҷидҳо рафта намозҳои худро озодона адо менамоянд, ҳар сол зиёда аз 5 ҳазор тоҷикон зиёрати хонаи Худоро рафта, рукнҳои диниро ба ҷо меоранд. Илова бар ин Президенти кишварамон таъкид менамояд, ки ҳоло бо шарофати истиқлолияти давлатӣ мо тамсми шароитро дар доираи қонун муҳайё кардем, ки мардуми кишварамон суннатҳои диннии худро озодона иҷро кунанд. Мутаассифона, дар олома ислом равияҳое низ вуҷуд кардаанд, ки баъзе амалҳояшон ба фнтнакориву тафриқаандозӣ равона гардидаанд, ки ин ба моҳияти дини мубини ислом мухолиф аст ва ба он иснод меорад.

Мо бояд аз ин воқиф бошем ва ба фитнаҷӯиву тахрибкорӣ дар ҷомеа роҳ надиҳем. Зеро сулҳу суббот, ҳамдигарфаҳмӣ ва аъмоли неку созанда барои мо аз ҳама афзалтаранд.

Боварии комил дорам, ки мардуми сарбаланди мо сиёсати хирадмандонаи Президенти кишварамонро ҳаматарафа ҷонибдорӣ намуда, ба қадри ин неъмати Худодод бирасем ва Тоҷикистони соҳибистиклоли мо боз ҳам зебою озода гашта, дар роҳи худшиносию худогоҳии миллӣ ва ифтихор аз ваҳдати миллӣ, ҷомеаи саодатманд ва пешрафтаи мо таҳти роҳбарии хирадмандонаи Ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаҳони муосир ҷойгоҳи намоёнро ишғол намояд.

Раиси ҷамоати деҳоти Сичарог

Наҷмиддин Мирзоев

«Я назначил вам официальную зарплату, чтобы вы не нуждались в тех 100 долларах, которые дают или пытаются вам дать из-за рубежа.

Имам-хатибов поставили на довольствие

Широкий общественный резонанс вызвало решение президента РТ Э.Рахмона выплачивать заработную плату имам-хатибам. Президент поручил Министерству финансов и Комитету по делам религии совместно с остальными соответствующими органами с 1 января 2014 года начать выдавать официальную зарплату имам-хатибам пятничных мечетей Таджикистана. Зарплату будут получать 265 имам-хатибов пятничных мечетей.

Своё решение Э.Рахмон аргументировал так: «Я назначил вам официальную зарплату, чтобы вы не нуждались в тех 100 долларах, которые дают или пытаются вам дать из-за рубежа. Дав вам 100 долларов, они будут просить вас о ста услугах».

В этом президент прав. Как известно, где бывает бесплатный сыр. Даром ничего не даётся. Тем более, чего ради, это будут делать иностранные спонсоры. Деньги выдаются не просто так, а за идею. За религиозную идею. И хорошо, если спонсоры – не исламисты-радикалы. Вот кто, действительно, даст копейку, а отработать нужно будет на рубль. Часто – с риском для жизни. С этим уже ни один раз сталкивались наши молодые люди, которым было обещано бесплатное обучение за рубежом. Ни к чему хорошему такое дармовое обучение не привело. Не принесло ожидаемой пользы ни ребятам, ни их родителям, ни родной стране. Причём, полноценным обучением подобное времяпровождение назвать трудно. После нескольких лет пребывания в исламских государствах, студенты в лучшем случае возвращались домой великовозрастными неучами без перспективы найти работу, в худшем – были завербованы в ряды воинствующих моджахедов. Такие ребята пополняли и без того многочисленные ряды религиозных деятелей, не умеющих делать ничего практически. За годы, проведённые на чужбине, они утратили навыки к социальной адаптации: в религиозных заведениях за них «думали» и направляли в нужное спонсорам русло. В лучшем случае, выпускники научились по слогам читать Коран. Речь о его толковании даже не идёт. Это является одной из причин, почему уровень образованности таджикского мусдуховенства очень низок.

Всякий труд почётен. Но, было бы полезнее для республики и самих духовных лиц, если бы они владели какой-либо утилитарной специальностью. Во все времена, как напомнил Э.Рахмон на недавней встрече с общественностью: «В исламе обязательно иметь профессию. Только труд обеспечивает жизнь человека, устраняет нищету, делает людей независимыми друг от друга и в то же время увеличивает их коллективную мощь и потенциал. Все пророки и великие религиозные деятели имели какую-либо профессию и ремесло, жили за счет труда… ибо Всевышний любит того, кто работает и ест. Поэтому религиозным деятелям необходимо, наряду с получением религиозных знаний, обретать определенное ремесло для обеспечения достойного проживания». А не жить подношениями и подаяниями. Ранее статус мулло был не должностью и не профессией. Эта малочисленная в недавние времена социальная прослойка днём работала в госучреждениях, а в свободное время отправляла религиозные культы. Сейчас в республике созданы все условия для занятия бизнесом или же работы на земле. Никто мусдуховникам в этом не препятствует. «Кроме как иметь звание имам-хатиба, нужно также иметь и специальность», – подчеркнул президент Э.Рахмон.

Сегодня имам-хатибы пятничных мечетей были лишены постоянного стабильного дохода, поэтому, для того чтобы их поддержать, глава государства

выступил с такой инициативой. Тем более, установление официальной зарплаты имам-хатибам не противоречит Конституции и трудовому законодательству страны. Государство, согласно Конституции и Закону «О свободе совести и религиозных объединениях» имеет право помогать религиозным объединениям.

Не согласен с решением президента РТ глава Компартии Таджикистана Шоди Шабдолов, который считает, что обеспечение заработной платой имам-хатибов за счет госбюджета Таджикистана не входит в круг обязанностей правительства республики. Закономерное мнение для профессионального коммуниста. Но, товарищу Шабдолову полезно вспомнить о том, как в течение 70-ти лет советской власти, освобождённые от реальной работы на предприятиях партийные, комсомольские и профсоюзные деятели (он – также из их числа) получали неплохую зарплату, кормясь за счёт реально работающих. Они так и назывались «освобождённые партработники».

Критически к данному решению властей относится и правозащитница из общественной организации «Перспектива плюс» Ойнихол Бобоназарова, которая считает, что имам-хатибы не заслуживают, чтобы им выплачивали зарплату, ей кажется, что они и так обеспечены: «У них и так много способов для зарабатывания денег. Они стоят во главе всех религиозных мероприятий и имеют большие доходы». Вот президент и пошёл на данную «поощрительную» меру, чтобы снизить возможность нелегального отъёма денег у населения. Эту позицию поддержал Епископ душанбинский и таджикский Питирим: «Можно отметить хорошую сторону: насколько я знаю, положение имам-хатибов достаточно бедственное, деньги от служения они не зарабатывают, поэтому многие из них работают на обыкновенных работах. И если государство начнет выплачивать им зарплату, то представители духовенства станут уделять больше времени самому служению». С Епископом солидарен представитель христианской церкви ЕХБ (евангельские христиане-баптисты) Максим Давлатов: «Я отношусь к этому положительно. Надеюсь, им усмотрят достойную зарплату, так как у каждого из них есть семьи, которые надо кормить».

Бывший проректор исламского института И.Зиёев, который знает проблему изнутри, также уверен, что решение президента правильное, так как, сотрудники медресе и мечетей живут за счет пожертвований, не получают зарплату, не застрахованы от жизненных невзгод и ни на что не рассчитывают. Поэтому, установление зарплаты могло бы пойти на пользу представителям духовенства, в том числе, в вопросе совершенствования собственных знаний: «Важно в ближайшее время решить проблему с постоянной заработной платой для представителей духовенства, чтобы они не думали о поисках средств для семьи, а занимались самосовершенствованием».

Единственные от кого мы не услышали мнения по данному вопросу – заинтересованные (или незаинтересованные?) в ситуации, представители ПИВТ. Хотя, именно они должны были бы отреагировать первыми. Исламисты часто говорят об ущемлении своих прав, обвиняют власти в необъективности, в «отдалении общества от влияния исламских ценностей», «навязывании искусственно созданных конфликтных ситуаций». Похоже, ПИВТ и её лидеры из тех людей, которым «всё, всегда – не слава, Богу!»

Тамара Обидова

С учетом нахождения мигрантов в Российской Федерации, как носителей религиозной идентичности, эта проблема относится и к этой стране.

Исламский проект Таджикистана

«Ислам по природе не имеет изъянов,

Мусульманство как вера наполнена изъянов», заверял современников Саид Джамалиддин Асадабади, религиозный мыслитель19 века.

В чем суть исламского проекта «аля таджики», к чему необходимо стараться, чтобы её постулаты были не разрушительными, а созидательными. Какая роль отводится правительственным структурам, а также многотысячной армии таджикских мигрантов, находящимся в России и Казахстане? Где золотая середина и грань между религиозностью, изолирующего верующего в силу «бренности бытия» и стремлением достойно, а главное активно жить и работать?

Таджикистану представился уникальный шанс в рамках так называемого «рывка на Север» в современной истории быть проводником нерафинированного и чистого Ислама, освобожденного от корок религиозной нетерпимости, партийного захолустья и средневековых догм. При этом, культивирующего доброе и созидательное начало у себя внутри и вовне, насаждающего укоренение знаний ссылаясь на первый стих священной книги Корана «Икра» (Учись), постулат который был озвучен намного раньше чем его перефразировал вождь люмпен пролетариата В.И.Ульянов (Ленин). Рекламирующего братства, равенства и благополучия для каждого индивида, независимо от цвета кожи, узости глаз, половых отличий.

Попутно к теме заметим, что вопреки истине эту позитивную мессианскую роль таджиков призваны отрицать скептически настроенные ученые мужья, кто привык считать таджиков как «бельмо» в глазу. Потому что этот тезис умаляет при его подтверждении само существование некоторых варварских цивилизаций и их носителей. Вот и узбекский лжеакадемик Р. Абдуллаев ратует за экспансию Узбекистаном Азии и Кавказа посредством ресурсов НАТО, без наличия на это исламско-культурного кода и морального права претендовать на чужие земли. Без компенсации ущерба и злодеяний хромого предка в 15-м веке в виде башен из голов, безвинных жертв в Армении, Таджикистане, Афганистане, Иране, Грузии, Турции. Ему подобным надобно знать о просветительской роли таджиков для народов, заселяющих ореол Средней Азии. Именно, таджики как носители священной книги «Авеста», праотца Заратустры пять тысяч лет назад, так и инициаторы видоизмененного варианта Ислама, адаптированного по ханафитскому мазхабу (по арабский «мазхаб» путь, дорога), прокладывали тропу научно-культурного и вкупе религиозного ренессанса.

Исламское возрождение, которое через таджиков приняли коренные кочевники Центральной Азии и народы Российской Федерации, обогащал и созерцал их как духовно, как и материально. До недавнего времени среди уважаемых народов, дуо (завершающий часть намаза) читался на таджикском языке.

Турки переняв опыт мыслителя Мавляни Руми в 13 веке, таджика по национальности, урожденного нынешнего района Вахш, что в Таджикистане и погребенного в турецком городе Куния, открыли миру славный мавлавийский суфийский путь внутреннего духовного развития. Руми и его поэму «Маснави Маънави» (Поэма о духовном мире), через турков и иранцев, распространили во всем мире, весьма популярен он в Америке. Наряду с медитацией буддистских монахов имеет практическую плоскость. К этому богатому наследию причастны и другие народы, в частности братья чеченцы, которые в конце 13 века, посредством таджикских пилигримов из Бухары, приняли накшабандийский или проще говоря зикрийский суфийский толк Ислама, её кадирийскую ветвь(сс.на книгу М.Вахабова о религиозном сознание народов Кавказа). Ислам, идентифицирующийся не с терроризмом и экстремизмом, а соизмеримый с честным трудом, совестливым отношением к окружающим, пропагандирующим здоровый образ жизни.

От претворения в жизнь исламского проекта, сочетающего все нюансы светского государства, напрочь отрицающего негативный оттенок религиозной обстановки, учитывающий мировой межцивилизационный контекст столкновений (по Хетингтону) зависит не только будущее развитие Таджикистана, но и Центрально – азиатского региона в целом. Иными словами аполитичность Ислама залог будущего развития региона.

С учетом нахождения мигрантов в Российской Федерации, как носителей религиозной идентичности, эта проблема относится и к этой стране.

К огромному сожалению, круги зацикленные исключительно на политизации Ислама, такие как Партии исламского возрождения, Хизб-ут-тахрир (рьяные последователи исламского халифата), Салафия (современные вахаббиты), Таблиг (агитирующие адепты религии, берущих начало а Индии), до осознания истинных устоев и роли Ислама недоросли. Ими сделан акцент на деструктивное, самовольно трактованное его начало, что очень прискорбно.

В этом плане резонно высказался учёный Р.Бобохонов, что «одна из причин гражданской войны в Таджикистане, была связана с тем, что фактически все политическое пространство было заполнено международными исламистскими проектами». “После обретения независимости Таджикистаном на первый план стали выдвигаться транснациональные исламистские проекты, так как исламисты Таджикистана в начальный период становления независимости страны не имели и никак не могли иметь своего проекта. Это привело к тому, что они фактически пытались осуществить идеи и проекты, не учитывавшие национальные интересы Таджикистана”.

Ислам, как монотеистическая и традиционная религия имеет устойчивые корни в мировоззрении таджиков, представлен в обществе двумя течениями, ханафитским и исмаилитским. В истории Таджикистана не зафиксирован конфликт между представителями двух течений Ислама на религиозной почве. Это достояние таджиков, которое нужно сохранить и приумножить. Кстати, ПИВТ провозгласив идею опоры на ханифизм, не знает как поступится с последователями джафаритского толка, коим являются исмаилиты-таджики.

Ислам мирно и с чувством ответственности относится к ортодоксальным православным христианам, считая их приверженцев священной Книги, к коим соотносится на протяжении 150 лет последователи Христа в Центральной Азии. Свидетельство тому функционирование православной церкви в г.г.Худжанде и Душанбе.

Представляется, что мирное сосуществование различных конфессий, комфортное религиозное бытие адептов без лишней крайности и под эгидой исламской аполитичной толерантности, являются истинным исламским проектом аборигена Центральной Азии.

Салават Купанов,

журналист газеты «Истара»

Мнение эксперта Каромат Шарипов: Пусть молитвы наших граждан будут услышаны Всевышним

10/07/2013

Председатель Общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов поздравил таджикских соотечественников с началом священного месяца Рамадан и рассказал о том, как он относится к благотворительным акциям в этот месяц.К.Шарипов 10.07.13

Каромат Шарипов: Пусть молитвы наших граждан будут услышаны Всевышним

- В этот священный месяц желаю здоровья всем нашим гражданам, которые находятся далеко от родины, скучают по своим родным и близким и переживают за них. Священный месяц Рамадан – это месяц, когда мы в первую очередь должны просить у Всевышнего мира и процветания для нашего народа.

Хочу отметить, что это самый длинный Рамадан, который длится почти с раннего утра до 22 часов ночи, поэтому желаю в первую очередь терпения всем соотечественникам и чтобы их молитвы были услышаны Всевышним.

- Проводятся ли в этом месяце благотворительные акции?

- Сколько бы мы ни проводили различных акций благотворительного рода, это не удовлетворит потребностей людей. Людям нужны рабочие места, и это самое главное. Есть много организаций, которые помогают нашим гражданам, но таким образом люди будут всегда надеяться на чью-то помощь. Человек должен понимать, что он сам себе хозяин и творец своей судьбы. Наша цель – создавать для людей благоприятные условия, а резать баранов и раздавать мясо, следуя традициям наших предков, мы можем, но этим мы не помогаем нашим соотечественникам, а, наоборот, ухудшаем все.

- Изменится ли график работы в связи с Уразой?

- Скорее всего останется неизменным. Может быть, некоторые будут уходить пораньше с работы, а так в летнее время наши граждане здесь работают по 12-14 часов в сутки.

- А вы сами будете соблюдать пост?

- Конечно, я и в советское время постился. Сейчас буду соблюдать пост вместе с семьей.

- Будете ли проводить ифтары и кого пригласите на них?

- Крупные ифтары будут проводиться в мечетях, где мы приготовим наше национальное блюдо – плов. В ифтарах, которые проводятся таджикской диаспорой, участвуют и киргизы, и узбеки, находящиеся на заработках в Москве.

Таджикистан – наследник государства Саманидов, а сами таджики – прямые потомки арийцев.

Исмаил Самани – основатель таджикской нации

اسماعیل سامانی

Исмаил Самани – великий персо-таджикский эмир, известный миру как «Амир Адил» (Справедливый Командующий), основатель государства в Средней Азии, правитель Мавераннахра.

Исмаила Самани считают отцом таджикской нации и гордостью всего персо-язычного народа.

БИОГРАФИЯ

Абу Ибрахим Исма’ил ибн Ахмад Самани ( ابو ابراهیم اسماعیل بن احمد سامانی ) родился в апреле 849 г. в семье эмира Ахмада ибн Асада, потомка Самани Худо, основателя династии Саманидов.

Исмаил вошел во всемирную историю добродушным и набожным мусульманином. С детства он умом и сердцем принял Ислам и одновременно боготворил историю своего народа, принадлежащего к арийской расе.

Именно в эпоху правления Саманидов на смену Зороастризму в Центральную и Среднюю Азию пришел Ислам.

Важнейшей догмой зороастризма является постулат: “добрые помыслы, добрые речи, добрые дела”.

Этим жизненным принципом руководствовался эмир Исмаил в своей жизни. Известный ученый Низам -аль – Мульк в своей работе «Сиясатнома», говоря о достоинстве правителя Мавераннахра, написал, что у эмира” была чистая вера в Бога, и он был щедр к бедным”.

Современники Исмаила рассказывали, что правитель зимой часто садился на лошадь и разъезжал по городам и селениям, чтобы узнать, как живет простой народ. Это говорит о том, что Абу Ибрахим Исма’ил ибн Ахмад Самани не господствовал, а честно и жертвенно служил своему народу.

Государство Саманидов в Центральной и Средней Азии

Эмир Бухары Исмаил ибн Ахмад был талантливым, энергичным и очень проницательным правителем.

В IX – X веках территория современного Таджикистана была частью обширного и мощного государства Саманидов, которое включало в себя крупные исторические области Мавераннахр (междуречье Амударьи и Сырдарьи), а также Харасан (территорию к югу – западу от Амударьи).

Столицей государства Саманидов был древнейший город Средней Азии – Бухара.

Города Бухара и Самарканд в период правления Исмаила ибн Ахмада превратились в крупнейшие центры культуры, развития ремесел и торговли, науки, литературы и искусства.

В рамках государства Саманидов завершился процесс формирования таджикской нации. Главную роль в этом процессе отводится западноиранскому языку, который пришел на смену восточноевропейским языкам. В саманидскую эпоху дари (фарси) стал языком государственным. На основе западноиранского языка развивались персо-таджикская культура, наука, литература, искусство.

Именно во времена правления Исмаила ибн Ахмада Бухара превратилась в один из центров ислама на Востоке.

Исмаил ибн Ахмад придавал большое значение идеологии ислама. Он оставил миру и мусульманам ценное историческое наследие. Это построенные во времена его правления большие города на территории Средней Азии, такие как Бухара, Самарканд, Мерв, Афшана, Худжанд, Герат, Балх, Гисар,Тирмиз. А также ряд городов на территории современного Ирана. Он возвел Большую соборную мечеть, специальную мечеть для приезжих, строил медресе, библиотеки , ханаки — приюты для странствующих суфиев, намазгох, эмирские бани, покровительствовал искусствам, поощрял развитие архитектуры.

Основные архитектурные сооружения, сохранившиеся и до наших дней, возведены во времена расцвета таджикской науки и культуры в эпоху существования Саманидской империи. .

На строительство мечетей и храмов науки и искусства выделялись лучшие земли и выдавались крупные денежные средства. Искусный и мудрый правитель побуждал свой народ к знанию и грамотности. Мусульмане, следуя исламской традиции, приступили к поиску знаний по всему миру. Исмаил ибн Ахмад Самани издал указ о бесплатном обучении, создав просветительские центры в Бухаре и Самарканде.

Другую задачу, которую осуществил Эмир Исмаил Самани, это укрепление основ национального таджикского языка. Мы, таджики, всегда стремились к познанию мира. И опыт этот переносили в науку, литературу, искусство. Особенно трепетно таджики относятся к своему родному языку. Тысячелетиями мы бережно хранили его, передавая из поколения в поколение, подобно реликвии, не искажая и не привнося ничего чужеземного.

Арабские завоеватели практически уничтожили оригинальный язык таджиков – дари. Однако благодаря Исмаилу Самани таджикам удалось вернуть языку первозданность и былое великолепие.

Изначально язык называли “порси”. Великий Эмир Исмаил Самани приказал очистить “порси” от уличного жаргона, арабских диалектов, которые ничего не имеют общего с языком литературным, и назвал таджикский литературный язык «фарсии-дари» (государственный персидский язык).

Благодаря Исмаилу Самани от Хурасан до Ирана персо-язычный народ стал писать, читать, разговаривать на литературном языке “фарси-дари”.

В настоящим время “фарси – дари” – государственный язык в Таджикистане, Афганистане и Иране.

Отличительная особенность персидского языка от многих языков современного мира — заключается в том, что «фарси- дари» сохранил свою первозданность. На сегоднящный день «персидский дари» остался в чистом виде только среди таджиков: Сегодня персоязычные народы Ирана, Афганистана признают, что таджикский язык, ,,фарси – дари,, хранит чистоту языка наших общих предков (”Арици”).

Современные иранцы на 30% используют в своей речи арабский и турецкий языки. Жители Афганистана в разговорной речи до 15% употребляют поштунский язык. А жители Самарканда и Бухары в разговорной речи смешивают свой родной язык с турецким, узбекским языком до 25%.

И только жители Таджикистана, разговаривая на языке «фарси-дари», используют язык в чистом древнем виде.

Персо-язычными народами считаются жители Ирана, Таджикистана, Афганистана, Бухары и Самарканда.

Другой глобальный проект, осуществленный во времена правления династии империи Саманидов, – это привлечение ученых, людей науки и искусства ко двору. Двери дворца Эмира всегда были открыты для гостей, рассказывающих о новостях развития мировой культуры.

При дворе Исмаила Самани были собраны лучшие ученые, писатели, философы, поэты, астрономы, живописцы, алхимики. Имена таких самородков как Ибн-Сино, Абу-Райхан, Беруни, Ал-Хорезми, Имам Термези, Фараби, Рудаки, Фирдоуси, Саади, Омара Хайяма сегодня известны всему миру. А ведь они жили и творили на территории столицы таджикской империи Саманидов, и дала жизнь эти гениям таджикская земля.

Поэтому с большим почтением и уважением таджики должны относиться к древней исторической эпохе правления династии Саманидов, времени, когда сформировалась таджикская нация с общим языком, территорией и культурой.

Таджикистан – наследник государства Саманидов,

а сами таджики – прямые потомки арийцев.

История говорит о том, что таджики – очень древняя нация. Следовательно, культура таджикского народа по-настоящему самобытна и уходит корнями в глубокую древность. Таджики сумели сохранить традиции и обычаи своего народа, на которых, в свою очередь, и построена вся культурная жизнь нации. Таджики обитали в Центральной Азии в те времена, когда большинство современных наций не существовало.

Таджикистан – единственный прямой наследник государства Саманидов, и свидетельством тому служат памятник Эмира Самани, воздвигнутый в столице, и государственный денежный знак – “сомони».

Таджики являются прямыми наследниками мудрых и благородных арийцев, сведения о которых содержатся в “Авесте” – собрании религиозных текстов зороастрийцев, древнейшие части которой относятся к 1-ой половине Первого тысячелетия до нашей эры.

Предки современных таджиков, бактрийцы и согдийцы, были основным населением древнейших государств Средней Азии – Бактрии и Согда. Бактрия включала центральную, южную и восточные части современного Таджикистана ( к югу и юго-востоку от Гиссарского хребта), а Согд – бассейн Зеравшана Кашкадарьи, и области, лежашие севернее Гиссарского хребта.

Предками таджиков являются и древние жители Ферганской долины (области Давань), а также племена саков, обитавших на Памире, Тянь-Шане, по Сырдарье.

Имя “таджик” и название “Иран” появились почти в одно время. Это произошло в период правления династии Сомонидов (персы до этого называли себя “персами”, таджики – согдийцами, бактрийцами, хоразмийцами). Персы и есть таджики. Таджики – это название нации, синоним “Арийцы”. Персы – это название народа “ Арицы”.

Наречение согдийцев, бактрийцев, хоразмийцев именем “таджик” принадлежит Эмиру Самани с целью объединить арийские народы. “Таджик”- это значит носитель “короны”.

ДАТА СМЕРТИ

В ноябре 907 года, после продолжительной болезни, великий и справедливый Исмаил Самани покинул этот мир, обретя жизнь вечную. Но любовь к Эмиру продолжает жить в сердцах мусульман всего исламского мира.

После смерти Исмаила Самани очередным эмиром стал его сын.

Мавзолей Исмаила Самани находится в парке Саманидов в Бухаре. Он считается одним из самых элегантных памятников Центральной Азии. Несмотря на нашествия тюркоязычных племен и попытки уничтожить фамильную усыпальницу Саманидов, Аллах хранил символ исламской культуры. Враги разрушали, возведенные эмиром города: Бухару, Самарканд, Марв, Харезм, жгли библиотеки, но народ всегда отстаивал Мавзолей.

В настоящее время фамильная усыпальница Саманидов является местом паломничества персоязычных народов всего мира. Правительство Таджикистана в рамках торжеств, посвященных 1100 – летию со времени основания государства Саманидов, переименовало пик Коммунизма в пик Исмаила Сомони, основателя и первого правителя государства Саманидов. А в центре города Душанбе, на месте памятника В.И.Ленину, сегодня высится памятник Исмаилу Самани – основателю таджикской нации.

Своими благородными и богоугодными деяниями Исмаил ибн Ахмад Самани придавал и придает таджикскому обществу высокий моральный дух и единство, которые служили и служат для таджикского народа источником созидательной энергии

Хайреддини Абдулло – руководитель отдела по культуре и духовному воспитанию ООД “ТТМ”

Выступления президента Э.Рахмона, прозвучавшие накануне против ПИВТ и его сторонников, также были организованы властями.

Духовенство выступило против ПИВТ. И получило зарплату…

Четвертого июля в столице прошла встреча президента с представителями духовенства и гражданского общества.

Главным итогом встречи стало решение главы государства обеспечить стабильной зарплатой имам-хатибов страны.

Вторым важным событием явилось предложение духовенства убрать слово «ислам» из названия Партии исламского возрождения.

Э. РАХМОН поручил Минфину и Комитету по делам религии совместно с остальными соответствующими органами решить этот вопрос и с 1 января 2014 года начать выдавать официальную зарплату имам-хатибам пятничных мечетей Таджикистана.

«Я назначил вам официальную зарплату, чтобы вы не нуждались в тех 100 долларах, которые дают или пытаются вам дать из-за рубежа. Дав вам 100 долларов, они будут просить вас о ста услугах», – сказал глава государства.

Также он добавил, что имам-хатибы кроме как религиозной деятельности должны иметь специальность. «В исламе добывать хлеб честным трудом является опытом пророков и примером для подражания. Для вас созданы все условия, вы можете заниматься бизнесом или же работать на земле, никто вам не препятствует. Кроме как иметь звание имам-хатиба, нужно также иметь и специальность», – подчеркнул президент.

Таджикистан не нуждается в выборах…

ПОСЛЕ официальной церемонии, то есть речи президента, глава государства предложил участникам обменяться мнениями. Как сказал сам президент, он пришел на эту встречу, чтобы услышать предложения, вопросы или замечания, при этом он попросил избегать «протокольных» слов.

Представители духовенства начали с перечисления вклада президента в развитие мазхаба и исламской религии. Говорили о том, что Рахмон восстановил мир, вернул таджикских беженцев, познакомил таджикское мусульманское население с великими таджикскими предками, которые внесли свой вклад в развитие и распространение ислама, такими как Имом Бухори и Имом Аъзам.

Наверное, впервые к Э. Рахмону обращались не традиционно – «Чаноби Оли», а как к падишаху. Так, представитель Горно-бадахшанской автономной области в своем пожелании сказал, что хочет, чтобы Рахмон «до конца судного дня» был во главе таджикского государства: «Хотим, чтобы наш шах правил вечность, и оберегал наше государство» – зачитал он стих на таджикском языке.

«Дай Аллах, что бы наш глава государства был почетным, уважаемым, гордым среди других королей мира», – отметил другой имам-хатиб.

Саидмукаррам Саидов хатиб города Нурек заявил, что Таджикистан не нуждается в выборах.

«У нас торжествует мир и согласие, страна развивается, и хотя мы живем в демократической стране, но мы не нуждаемся в выборах. Дай Аллах, чтобы он сохранил Эмомали Рахмона над таджикской нацией как яркое солнце», – заявил он.

…, а «ислам не нуждается в партии…»

ДАЛЕЕ духовные лидеры предложили Эмомали Рахмону убрать слово «ислам» из названия Партии исламского возрождения. По их мнению, религия не нуждается в партии.

Из 15 выступивших этот вопрос подняли пятеро имам-хатибов. Всякий раз зал поддерживал их бурными аплодисментами.

«Активисты ПИВТ говорят, что если ты не вступишь в исламскую партию, то ты не мусульманин. Разве только карточка этой партии определяет насколько мы мусульмане или нет? – говорили представители духовенства.

«Важно быть мусульманином в сердце. 90% таджикистанцев знают шахадат (шахадат – это следующая формула единобожия и признания пророческой миссии пророка ислама – прим. ред.), мы мусульмане и мы все состоим в партии Аллаха».

«Пускай занимаются той политикой, которую они выбрали. Их цель власть, так пускай занимаются политикой, а не исламом», – заявил в частности имам-хатиб Нурека.

«В посланиях говорится, что Ислам это священная религия, так не правильно вмешивать священную религию в политические игры. Поэтому у меня есть предложение, убрать чистое слово «Ислам» из названия партии исламского возрождения, использование слово ислам для политики это неуважение», – сказал один из представителей духовенства, который не представился.

Сархатиб Файзабадского района заявил, что настало время, чтобы отделить Ислам от политической борьбы. По его словам каждый раз, когда политизируют ислам, начинается кровопролитие среди мусульман. «События в арабском мире, события 90-х годов в нашей стране говорят об этом», – отметил хатиб.

После выступлений двух имам-хатибов по этому поводу президент Рахмон промолчал, и лишь на выступление третьего сказал, что «специалисты изучат этот вопрос».

А по поводу выборов (их отмены) Рахмон ответил, что это предложение не принимает, «поскольку мы не имеем права нарушать конституцию».

Проблем нет?

СРЕДИ других тем, а точнее предложений, поднятых духовенством также стали: издание фетвы о том, чтобы мусульманин не убивал мусульманина и возвращение всех студентов, которые обучаются в религиозных учреждениях в зарубежных странах.

Между тем, по словам наблюдателей, имам-хатибы не подняли более важные проблемы в обществе. Это и так называемая, проблема хиджаба, когда тысячи девушек не могут получить образование, поскольку в таджикские школы в хиджабах ходить нельзя, а не одевать их им не позволяют их родители. По этой же причине не могут получить высшее и средне-специальное образование и более взрослые девушки.

Проблем в отношениях государства и религии традиционно много, но практически ни одна из них не была поднята на встрече с президентом…

РЕАКЦИЯ

Хусайни: Рахмон как гарант Конституции должен был защитить наши права

Президент Таджикистана должен был защитить права Партии исламского возрождения. Такое мнение в интервью «АП» высказал первый заместитель председателя ПИВТ, депутат таджикского парламента Саидумар Хусайни.

НА встрече Рахмона с представителями духовенства Таджикистана, по его словам, прозвучало много упреков и нападок в адрес ПИВТ. «И Рахмон как гарант Конституции должен был от них нас защитить, так как наша партия действует на основании законодательства республики и ее существование гарантировано статьей 28 Конституции РТ, которая гласит, что граждане РТ вправе участвовать в создании политических партий, в том числе имеющих демократический, религиозный и атеистический характер…», – заявил Хусайни.

Представитель ПИВТ убежден, что продемонстрированное антипивтовское настроение на встрече ничто иное как продолжение давления правительственных структур на его партию. При этом С. Хусайни предположил, что выступления, прозвучавшие накануне против ПИВТ и его сторонников, также были организованы властями.

«Что касается предложения некоторых участников о том, что необходимо убрать слово «ислам» из названия Партии исламского возрождения, напоминаю, что создавать, упразднять, называть политические движения и партии является исключительной прерогативой их учредителей и членов, и ПИВТ в этом не исключение», – заключил Хусайни.

Asia-Plus

 

 
10 queries. 0.577 seconds.